HIV Testleri Ne Zaman Pozitif Olur ?

İnsan immün yetmezlik virüsü (Human immunodeficiency virus/HIV) RNA virüsüdür ve Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu (Acquired Immunodeficiency Syndrome/AIDS) HIV’in neden olduğu insan immün sistem hastalığıdır.

AIDS hastalığında HIV virüsü zamanla enfeksiyonları önleme görevi olan immün sistemin CD4 (+) T lenfositlerini yok ederek immün sistem hücrelerinin işlevlerini bozar.

HIV/AIDS bugüne kadar 39 milyon ölüme neden olmuştur ve HIV/AIDS ile yaşayan insanların sayısı giderek artmaktadır.

Türkiye’de ilk HIV pozitif hasta 1985 yılında bildirilmiş sonraki yıllarda olgu sayısı giderek artmıştır. 2016 yılında Türkiye’de 1985 yılından günümüze kadar, doğrulama testi pozitif bulunmuş 12.281 HIV ve 1.485 AIDS
olgusu olduğu bildirilmiştir.

HIV Kimlerde Sık Görülür ?

Bazı özel gruplar (erkek erkeğe seks yapanlar, seks işçileri, damar içi uyuşturucu kullananlar, transeksüeller ve mahkûmlar) genel popülasyona göre HIV’den, 10-50 kat daha fazla etkilenir.

Eşcinsel erkekler arasında HIV görülme sıklığı ülkemizde % 12.7 civarındadır.

HIV Testleri Ne Zaman Pozitif Olur ?

HIV enfeksiyonunun hızlı, doğru ve erken tanısı AIDS kontrolünde anahtar rol oynar. HIV kesin tanısı sadece testlerle konur.

HIV enfeksiyonunun laboratuvar tanısı öncelikli olarak hem HIV antikorlarını hem de p24 antijenini eşzamanlı saptayan 4.nesil test (Combo Test) ile yapılmalıdır. Reaktif sonuç bir doğrulama testi ile onaylatılmalıdır.

Combo test en erken 3.haftada pozitif olabilir ama önerilen 6. haftada ilk test ve 3.ayda son kez yapılmasıdır.

1-Kemoterapi alanlar

2-Hepatit C için tedavi alanlar

3- PrEP veya PEP tedavisi alanlar veya

4- Aynı anda immünyetmezlik sendromları olanlar (crohn hastalığı gibi) ın 6.ayda da yaptırması önerilir.

HIV RNA testi ile ilk olarak, HIV enfeksiyonundan yaklaşık 7-10 gün sonra virüs tespit edilebilir. PCR ya da diğer nükleik asit amplifikasyon teknolojileri (NAAT) kullanılarak belirlenebilir.

HIV PCR testi 28.günde % 99.8 oranında virüsü doğru oranda saptar.

HIV RNA’dan yaklaşık 5-7 gün sonra belirlenebilir olan p24 antijeni, dördüncü nesil, antijen-antikor Combo testleri ile belirlenebilir. Yaklaşık 10-21.gün de pozitif olur. Bu antijen genelde 50.gün, nadiren 90.güne kadar kanda saptanabilir.

Dördüncü nesil laboratuvar immün testleri, Avrupa ülkelerinde rutin hâle gelmiş ve yalnızca HIV antikoru saptayan testlerin yerini almıştır.

Gebeliğin 32. haftasında antikorların transplasental transferi gerçekleşir fakat bu herhangi bir
koruyucu etki sağlamaz. HIV ile enfekte annelerin yenidoğan bebeklerinde, anneye ait antikorlar 18. aya kadar bebek vücudunda saptanabilir.

Anne HIV antikoru plasentayı geçmekte ve HIV’e maruz kalan tüm yenidoğanlarda saptanabilmektedir, bu nedenle yenidoğanlarda HIV tanısı için standart antikor testleri kullanılmamalıdır.

Anneden geçen antikorlar nedeniyle, bebeklik döneminde HIV saptama metotları, 18 aydan daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde kullanılan standart test yöntemlerinden farklıdır. DSÖ bu gibi durumlar için doğrudan HIV-1 DNA ve/
veya RNA’yı belirleyen yöntemleri önermektedir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın