HLA B27 Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HLA B27 testi tam kandan çalışılır ve başlıca Ankilozan Spondilit, Jüvenil Romatoid Artrit ve Reiter Sendromu gibi bazı romatizmal hastalıkların araştırılması sırasında kullanılır.

Ankilozan Spondilit Nedir ?

Bekhterev hastalığı olarak da adlandırılan bu otoimmun hastalık, özellikle omurgayı ve sakroiliak eklemleri etkiler.

Klinik olarak bu yapıların çevresinde ağrıya ve omurganın hareketlerinin kısıtlanmasına sebep olur.

Hastalığın başlangıç belirtileri genellikle 10’lu yaşların sonları ile 20’li yaşların başlarında ortaya çıkar.

Erkeklerde yaklaşık 3 kat daha sık görülür ve daha ağır seyreder.

Ankilozan Spondilit Belirtileri Nelerdir ?

İlk belirti genellikle uyluklara doğru yayılabilen bel ağrısı‘dır.

Erken yaşlarda başlaması durumunda diz, ayak bileği ve ayak eklemlerini de etkileyebilir. Daha sonra şikâyetler omurganın üst kısımlarına doğru ilerler.

Lomber lordoz düzleşirken, sırtta kamburlaşma meydana gelir. Hastalığın ileri aşamalarında omurga eklemlerinin hareketleri büyük ölçüde kısıtlanır.

Hastaların yaklaşık % 85 kadarında Sedimentasyon’da artma meydana gelmekle birlikte, karakteristik olarak Romatoid Faktör negatif bulunur.

Hastalığın teşhisi büyük ölçüde Radyolojik incelemelere dayanılarak konur. Hastalığın başlangıç döneminde sakroiliak eklemler yalnızca MRI ile belirlenebilir.

Daha ileri aşamalarda, meydana gelen değişikliklerin direkt röntgen incelemeleri ile ortaya konması mümkün hale gelir.

HLA B27 Nedir ?

Class I major histokompabilite antijenlerinden biri olan HLA B27’nin, genel popülasyonla karşılaştırıldığında Ankilozan Spondilit, Jüvenil Romatoid Artrit ve Reiter Sendromu hastalarında çok daha sık olarak bulunduğu bilinmektedir.

Her ne kadar tek başına tanısal değer taşımasa da bu hastalıkların teşhis süreci sırasında HLA B27 antijeni araştırmasına sıklıkla ihtiyaç duyulur.

HLA B27 Pozitif Ne Demek ?

Sağlıklı popülasyondaki sıklığının % 7-8 civarında olmasına rağmen, Ankilozan Spondilit’li hastaların % 89 kadarında, Jüvenil Romatoid Artrit’li hastaların % 42 kadarında ve Reiter Sendrom’lu hastaların % 79 kadarında HLA B27 antijeni pozitif bulunur.

Bu nedenle, bu hastalıklardan birinin bulunma olasılığı düşünülen bireylerde HLA B27’nin pozitif bulunması tanıyı destekleyici bir bulgu olarak kabul edilir.

Ancak tek başına fazla bir değer taşımaması sebebiyle, sonucun klinik, radyolojik bulgular ve diğer laboratuvar sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

HLA B27 Negatif Ne Demek ?

Kişide bu hastalıkların olma ihtimali zayıftır demektir. Bununla beraber kesin yoktur da denemez.

Numune:

EDTA’lı (mor kapaklı tüp) veya Heparinli (yeşil kapaklı tüp) tam kan.

Pıhtılaşmış, bekletilmiş ve dondurulmuş numuneler kabul edilmez.

Referans Değer :

Negatif olmalıdır.