Homosistein Testi Nedir, Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri ?

Homosistein testi günümüzde genellikle Kalp Hastalığı riskini tayinde kullanılır. Metionin metabolizmasını etkileyen, primer ve sekonder çeşitli metabolik hastalıkların teşhis ve takibinde de kullanılır.

Yüksekliği, Ateroskleroz sürecini hızlandırdığı ve Tromboembolizm gelişme yatkınlığını artırdığından, bağımsız bir Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörü olarak kabul edilir.

Homosistein Nedir ?

Sistein’e benzer yapıya sahip bir aminoasittir. Tek farkı fazladan bir metilen grubu içermesidir. Metionin’den, terminal metil grubunun uzaklaştırılmasıyla üretilir.

B vitaminlerinin rol aldığı reaksiyonlarla tekrar Metionin’e dönüştürülür.

Homosistein Yüksekliği Nedenleri :

Sistatyonin Sentaz eksikliği (Homosistinüri)

Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) eksikliği 

Metiyonin Sentaz eksikliği

Vitamin B6, Vitamin B12 ve Folik asit gibi kofaktör metabolizmalarındaki bozukluklar

Yaşın ilerlemesi

Sigara içimi

Hareketsiz yaşama

Renal Fonksiyon bozuklukları

Psoriazis

Lösemi

İlaçlar (Methotreksat, Oral Kontraseptifler, Azuridin, Nitrik oksit, Fenitoin, Karbamazepin)

Besinsel yetersizliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Homosistein Düşüklüğü Nedenleri :

Çok önemli değildir.

Penisilamin tedavisi ile düşebilir.

Homosistein Neden Kalp Hastalığı Riskini Artırır ?

Başlıca 3 yolla riski artırır ;

Damar Endotel’inde hasar meydana getiren direkt toksik etkisi

Pıhtılaşma faktörleri ile etkileşimi

Düşük Dansiteli Lipoproteinlerin (LDL) oksidasyonunu hızlandırması.

Amerikan Kalp Birliği, Koroner Kalp Hastalığı riski yüksek olan kişilere, Vitamin B12, Vitamin B6 ve Folik asit’ten zengin diyet önermektedir.

Numune:

EDTA’lı plazma (mor kapaklı tüp).

Numune alındıktan sonra, Hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve plazma soğuk ortamda gönderilmelidir.

Açlıkta alınmayan örneklerde, Homosistein konsantrasyonu biraz daha yüksek bulunur. Bu sebeple numunenin aç karnına alınması tercih edilmelidir.

Referans Aralığı:

16 umol/L ve altında olmalıdır.