Homovalinik Asit (HVA) Testi Nedir, Düşüklüğü ve Yüksekliği ?

Homovalinik Asit (HVA) bir Dopamin metabolitidir ve başlıca olarak Feokromasitoma, Nöroblastoma ve Ganglioblastoma gibi Dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.

Nöroblastoma Nedir ?

Bebeklerde en sık rastlanan Kanser türüdür. Vakaların % 95 kadarı 5 yaş altındaki çocuklarda görülür.

Nöroblastoma’ya sebep olabilecek pek çok sitogenetik anormallik tespit edilmiş olmakla birlikte, vakaların yalnızca % 1 -2 kadarı kalıtsaldır.

Vakaların % 65 kadarı Karın, % 15–20 kadarı Göğüs boşluğu, geri kalan kısmı ise Boyun, Pelvis ve diğer vücut bölümlerinde başlar.

Nöroblastoma’ların çoğunluğu Katekolamin salgıladığından, idrarda Katekolaminlerin veya bunların yıkılım ürünlerinin ölçümü çoğunlukla teşhise yardımcı olur.

Nöroblastoma Belirtileri Nelerdir ?

Teşhisin konduğu sırada vakaların yarısının biraz fazlasında metastaz bulunur. Hastalığın belirti ve bulguları genellikle tümör kitlesinin etkisine bağlıdır.

Karın içi yerleşimli Nöroblastoma vakalarında Karında ağrı, Dolgunluk en sık rastlanan başvuru şikâyetleridir.

Metastaz mevcutsa sebep olacağı bulgu ve şikâyetler yine etkilenen yapılara bağlı olarak değişir.

Kemik metastazlarına bağlı Kemik ağrısı

Retrobulber metastaz sebebiyle Periorbital Ekimoz

Proptoz

Karaciğer metastazına bağlı Karın gerginliği

Solunum zorluğu

Beyin metastazına bağlı Nörolojik kayıplar

Omurilik basısına veya tutulumuna bağlı Fokal Nörolojik bulgular tespit edilebilir.

Daha seyrek olarak ;

Serebellar Ataksi

Opsoklonus-Miyoklonus

Sulu Diyare ve

Hipertansiyon gibi Paraneoplastik sendrom bulgularına da rastlanabilir.

Homovalinik asit (HVA), Dopamin’in idrarla atılan en önemli metaboliti’dir.

Vanilmandelik asit (VMA) ise Norepinefrin‘in metabolitidir.

Bu sebeple vücutta Dopamin üretiminin arttığı durumlarda idrarla atılan HVA miktarında, Norepinefrin üretiminin arttığı durumlarda ise atılan VMA miktarında artma meydana gelir.

Homovalinik Asit Düşüklüğü Ne Demek ?

Homovalinik Asit Düşüklüğü tedaviye alınan yanıtın iyi olduğunu gösterir.

Homovalinik Asit Yüksekliği Ne Demek ?

Çok yüksek değerlerde olasılıkla Feokromasitoma, Nöroblastoma veya Ganglioblastoma ihtimali artar.

Nöroblastoma teşhisinde idrarla atılan HVA ve VMA miktarlarının beraberce değerlendirilmesi uygundur.

Nöroblastoma vakalarının % 90- 95’indan fazlasında, bu iki metabolitten birinin veya ikisinin idrarla atılan miktarında artma meydana gelir.

İdrarla HVA atılımı, Monoamin Oksidaz-A eksikliğinde de artar.

Numune :

24 saatlik İdrar.

Numune 10 mL 6N HCl üzerine toplanmalı ve soğuk ortamda saklanmalıdır.

24 saatlik İdrar hacmi bildirilmelidir.

L-Dopa kullanan hastalarda idrarla atılan HVA miktarında yalancı yükselme bulunur. Bu nedenle bu hastaların idrar toplamaya başlamadan en az 24 saat önce ilacı kesmeleri gerekir.

Referans Aralığı :