HPV-DNA (PCR) Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HPV-DNA (PCR) ve Tiplendirme testi özellikle Bayanlarda HPV enfeksiyonunun bulunup bulunmadığının ve enfeksiyon mevcutsa, etkenin Rahim Ağzı Kanseri (Malign lezyon) yaratma riskinin yüksek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

HPV Nedir ?

HPV (Human Papillomavirüs), Papillomavirüs ailesinin insanı enfekte edebilen üyelerine verilen isimdir. Bu grupta yer alan virüsler, Deri ve Müköz membranlarda bulunan çok katlı epitel dokusunu enfekte eder.

İnsanı enfekte edebilen yaklaşık 200 civarında Papilloma virüs tipinin bulunduğunun bilinmesine karşın bunların nispeten küçük bir kısmı semptomatik lezyonlara sebep olur.

Bazıları Siğil gibi iyi huylu lezyonlara neden olurken, bazıları ise Serviks, Vulva, Penis ve Anüs Kanser’lerine yol açabilir.

Genital Condyloma Acuminata

Condyloma Plana

Bowenoid Papulosis

Servikal, Vajinal ve Vulvar İntraepitelyal Neoplazi (CIN) de HPV tarafından oluşturulan başlıca Genital lezyonlardır.

İnsanda Anogenital bölgede enfeksiyon meydana getirebilen 30–40 civarında HPV tipinin bulunduğu bilinmektedir. Bu virüslerin büyük kısmı enfekte ettikleri dokularda geçici bir süre bulunduktan sonra kendiliklerinden kaybolur.

Enfeksiyonların % 70 kadarı bir yıl, % 90 kadarı 2 yıl içinde kendiliğinden sonlanır. Enfeksiyonun çok daha uzun süre devam etmesi durumunda Malign lezyonların gelişme riski artar.

Uzun yıllardır sistematik bir şekilde uygulanmakta olan PAP-Smear taramalarının sağladığı erken teşhis olanağı sayesinde pek çok vakanın erkenden belirlenerek tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir.

HPV-DNA Testi Nedir ?

Bu test ile HPV virüsünün doğrudan kendisi PCR tekniğiyle araştırılır. Günümüzde daha kolay ulaşılabilir ve daha yaygın şekilde kullanılır hale gelen HPV- DNA testleri, HPV enfeksiyonlarının çok daha erken dönemde ve çok daha hassas bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır.

Enfeksiyonun tespitinden hemen sonra etkenin tipinin belirlenmesi, şahsın taşıdığı riskin ve dolaysıyla da alınacak tedbirlerin isabetli bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

HPV-DNA sonucu Pozitif bulunan Kadınların yaklaşık olarak % 15 – 28 kadarında 2 yıl içinde İntraepitelyal Neoplazi gelişir, buna karşılık sonuç Negatif bulunan kişilerde bu oran % 1–3 civarındadır.

Özellikle Tip 16 ve 18 ile enfekte olanlarda İntraepitelyal Neoplazi gelişme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Yüksek riskli olduğu bilinen tipteki HPV enfeksiyonlarının Servikal Kanser riskini artırdığından kuşku duyulmamakla birlikte, beraberinde Herpes Virüs enfeksiyonunun bulunmasının, Sigara ve Oral Kontraseptif kullanımının ve Diyet’le ilişkili bazı faktörlerin Malign lezyon gelişme olasılığını artıran kofaktörler olduğu kabul edilmektedir.

HPV-DNA Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HPV-DNA Negatif bulunması enfeksiyon bulunmadığını gösterir. Sonucu Negatif bulunan kişiler, yaşamlarının sonraki döneminde enfeksiyondan korunmak amacıyla aşı yaptırmayı tercih edebilirler.

Günümüzde, iki kademeli değerlendirme yerine doğrudan doğruya yalnızca yüksek riskli tiplerin neden olduğu bir enfeksiyonun bulunup bulunmadığının kontrol etme imkanı veren çalışma prosedürleri de kullanılmaktadır.

HPV-DNA Pozitif demek bu virüs vücutta var demektir. 

Tiplendirme işlemi sonucunda ;

6, 11, 42, 43 ve 44 tipleri Düşük derecede riskli

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68 tipleri ise Orta veya Yüksek derecede riski tipler olarak kabul edilir.

Numune :

Lezyondan alınan parça steril bir kapta, Serum Fizyolojik içinde gönderilmelidir.

Şüpheli lezyondan eküvyon çubuk ile alınmış sürüntü de kullanılabilir.

Servikal sürüntü örneğinden çalışılması isteniyorsa, Fırça şeklinde tasarlanmış özel Swabların kullanılması ve numunenin özel koruyucu sıvısı içinde transport edilmesi tercih edilmelidir.

Referans Değer :

Negatif