HPV-DNA (PCR) ve Tiplendirme

HPV-DNA (PCR) ve Tiplendirme testi özellikle bayanlarda HPV enfeksiyonunun bulunup bulunmadığının ve enfeksiyon mevcutsa, etkenin malign lezyon yaratma riskinin yüksek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Human papillomavirüs, papillomavirüs ailesinin insanı enfekte üyelerine verilen isimdir. Bu grupta yer alan virüsler, deride ve müköz membranlarda bulunan çok katlı epitel dokusunu enfekte eder. İnsanı enfekte edebilen yaklaşık 200 civarında papilloma virüs tipinin bulunduğunun bilinmesine karşın bunların nispeten küçük bir kısmı semptomatik lezyonlara sebep olur. Bazıları siğil gibi iyi huylu lezyonlara neden olurken, bazıları ise serviks, vulva, penis ve anüs kanserlerine yol açabilir.

İnsanda anogenital bölgede enfeksiyon meydana getirebilen 30–40 civarında HPV tipinin bulunduğu bilinmektedir. Bu virüslerin büyük kısmı enfekte ettikleri dokularda geçici bir süre bulunduktan sonra kendiliklerinden kaybolur. Enfeksiyonların %70 kadarı bir yıl, %90 kadarı iki yıl içinde kendiliğinden sonlanır. Enfeksiyonun çok daha uzun süre devam etmesi durumunda malign lezyonların gelişme riski artar. Enfeksiyondan, malign lezyon gelişimine kadar geçmesi gereken sürenin uzun olması, erken teşhis açısından uygun bir durum yaratır.

Uzun yıllardır sistematik bir şekilde uygulanmakta olan PAP-smear taramalarının sağladığı erken teşhis olanağı sayesinde pek çok vakanın erkenden belirlenerek tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Günümüzde daha kolay ulaşılabilir ve daha yaygın şekilde kullanılır hale gelen HPV DNA testleri, HPV enfeksiyonlarının çok daha erken dönemde ve çok daha hassas bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Enfeksiyonun tespitinden hemen sonra etkenin tipinin belirlenmesi, şahsın taşıdığı riskin ve dolaysıyla da alınacak tedbirlerin isabetli bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Son zamanlarda, iki aşamalı uygulama yerine doğrudan doğruya yalnızca yüksek risk yaratan HPV tiplerinin bulunup bulunmadığının araştırılması tercih edilmektedir.

•    Genital condyloma acuminata, condyloma plana, Bowenoid papulosis, servikal, vajinal ve vulvar intraepitelyal neoplazi (CIN) ve kanserler HPV tarafından oluşturulan başlıca genital lezyonlardır.

•    Prospektif araştırmaların sonuçları, HPV DNA sonucu pozitif bulunan kadınların yaklaşık olarak %15–28 kadarında iki yıl içinde intraepitelyal neoplazi geliştiğini, buna karşılık sonuç negatif bulunan kişilerde bu oranın %1–3 civarında olduğunu göstermektedir. Özellikle tip 16 ve 18 ile enfekte olanlarda intraepitelyal neoplazi gelişme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

•    Yüksek riskli olduğu bilinen tipteki HPV enfeksiyonlarının servikal kanser riskini artırdığından kuşku duyulmamakla birlikte, beraberinde herpes virüs enfeksiyonunun bulunmasının, sigara ve oral kontraseptif kullanımının ve diyetle ilişkili bazı faktörlerin malign lezyon gelişme olasılığını artıran kofaktörler olduğu kabul edilmektedir.

Test sonucunun yorumlanması:

•    Sonucun negatif bulunması enfeksiyon bulunmadığını gösterir. Sonucu negatif bulunan kişiler, yaşamlarının sonraki döneminde enfeksiyondan korunmak amacıyla aşı yaptırmayı tercih edebilirler. Günümüzde, iki kademeli değerlendirme yerine doğrudan doğruya yalnızca yüksek riskli tiplerin neden olduğu bir enfeksiyonun bulunup bulunmadığının kontrol etme imkanı veren çalışma prosedürleri de kullanılmaktadır.
•    Tiplendirme işlemi sonucunda, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58 59 ve 68 tiplerinin tanımlanması mümkündür.
•    HPV’nin 6, 11, 42, 43 ve 44 tipleri düşük derecede riskli; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68 tipleri ise orta veya yüksek derecede riski tipler olarak kabul edilir.

Numune: Lezyondan alınan parça steril bir kapta, serum fizyolojik içinde gönderilmelidir. Şüpheli lezyondan eküvyon çubuk ile alınmış sürüntü de kullanılabilir. Servikal sürüntü örneğinden çalışılması isteniyorsa, fırça şeklinde tasarlanmış özel swabların kullanılması ve numunenin özel koruyucu sıvısı içinde transport edilmesi tercih edilmelidir.

Referans değer: Negatif

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: