İdrar Amilaz Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

İdrar Amilaz testi başlıca serum Amilaz aktivitesi yüksekliğinin sebebini belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında kullanılır.

Amilaz/Kreatinin klirensi oranının hesaplanması için idrar Amilaz aktivitesi ölçümüne ihtiyaç vardır.

İdrar Amilaz Testi Nedir ?

Molekül ağırlığının düşük olması nedeniyle Amilaz büyük ölçüde Glomerüler Filtrata geçer ve idrarla atılır.

Serum Amilaz aktivitesinin yüksek bulunmasına rağmen, klinik olarak bu durumu izah eden bir bulgu yoksa Makroamilazemi olasılığını ekarte etmek amacıyla idrar aktivitesine bakılabilir. Böyle durumlarda Amilaz/Kreatinin klirensi oranının hesaplanması daha yönlendirici olabilir.

İdrar Amilaz Yüksekliği Nedenleri ?

Akut Pankreatit

Kardiyopulmoner bypass

Diyabetik Ketoasidoz

Multiple Miyeloma

Yanıklar

Aminoglikozid toksitesi ve

Renal Yetmezlikler.

Renal yetmezliklerde serum amilaz aktivitesinin yüksek olmasına rağmen idrarla atılan Amilaz miktarı normal veya düşük bulunabilir.

Akut Pankreatit sonrası 3-5 gün içinde serum aktivitesinin normale dönmesine rağmen, idrarla atılan miktarı daha uzun süre yüksek bulunur.

Numune:

Çoğunlukla spot idrarda çalışılması tercih edilir.

Özel bir koruyucu kullanılmaz.

İdrar toplanması arzu edilirse numunenin toplandığı sırada soğukta muhafaza edilmesi gerekir.

Referans Aralığı:

75 – 750 U/L.