İdrar Çinko Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Çinko testine serum Çinko düzeyindeki anormalliklerin araştırılması sırasında nadiren ihtiyaç duyulabilir.

Değerlendirme:

Emilen çinkonun fazlası idrar yoluyla atılır.

Çinko, plazmada en büyük oranda Albümin’e (% 60–70) bağlı olarak taşındığından, plazma Albümin konsantrasyonunda düşmeye neden olan durumlar, serum Çinko konsantrasyonunda da düşmeye yol açar.

Serum Çinko konsantrasyonu düşükken idrarla atılımın yüksekliğine Hepatik Siroz, Neoplastik hastalıklar ve katabolizma artışında rastlanır.

Protein kaybına sebep olan Böbrek hastalıklarında da idrardaki Çinko konsantrasyonu yüksek bulunur.

Serum seviyesi normal veya yüksek iken idrarla atılan miktar artmış bulunursa, diyetle alınan veya takviye amacıyla kullanılan Çinko miktarının fazla olduğu düşünülür.

Hem serum düzeyinin hem de idrarla atılan miktarın düşük olması diyetle alınan veya emilen Çinko miktarının yetersiz olduğunu veya diğer yollarla meydana gelen kayıpların fazla olduğunu düşündürür.

Numune:

24 saatlik idrar.

Özel koruyucu kullanılmaksızın nitrik asit ile yıkanmış ve distile veya deiyonize su ile durulanmış bir kapta toplanır.

Referans Aralığı:

Spot idrar : 28-850 ug/L

24 Saatlik idrar: 290-800 ug/gün

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !