İdrar Çinko Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Çinko testine serum Çinko düzeyindeki anormalliklerin araştırılması sırasında nadiren ihtiyaç duyulabilir.

İdrar Çinko Testi Nedir ?

Emilen çinkonun fazlası idrar yoluyla atılır.

Çinko, plazmada en fazla Albümin’e (% 60–70) bağlı olarak taşındığından, plazma Albümin konsantrasyonunda düşmeye neden olan durumlar, serum Çinko konsantrasyonunda da düşmeye yol açar.

Kan çinko düzeyinde anormallikler söz konusu olduğunda bunun değerlendirilmesi için kullanılır.

İdrar Çinko Yüksekliği Nedenleri ?

Hiperparatiroidizm

Alkolizm

Protein kaybına sebep olan Böbrek hastalıkları

Orak hücreli anemi

Siroz

Viral hepatitler

Ameliyat sonrası

Fazla Çinko alımı

Neoplastik hastalıklar ve

Katabolizma artışı

İdrar Çinko Düşüklüğü Nedenleri ?

Hipogonadal dwarfizm

Diyet veya emilen Çinko miktarının yetersiz olması

Artmış kayıp

Numune:

24 saatlik idrar.

Özel koruyucu kullanılmaksızın nitrik asit ile yıkanmış ve distile veya deiyonize su ile durulanmış bir kapta toplanır.

Referans Aralığı:

Spot idrar : 28-850 ug/L

24 Saatlik idrar: 290-800 ug/gün