İdrar Civa Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Civa ölçümüne Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi ve tedavinin takibi amacıyla kullanılır.

İnorganik Civa toksitesi en iyi şekilde idrarda Civa ölçümü ile belirlenir.

İdrar Civa Testi Nedir ?

Kan ve idrar Civa konsantrasyonları toksitenin derecesi ile korelasyon gösterir. Özellikle British Anti-Lewisite veya Penisilamin tedavisi uygulanan kişilerde tedaviye alınan cevabın izlenmesi açısından yararlıdır.

Cıva çok yaygın olarak kullanılan bir metaldir. Metalik cıva, parlak, gümüş renginde, kokusuz ve çok kolay buharlaşır bir maddedir.

Cıva tuzları ağızdan alındığında yarı ömrü 40 gündür.

Cıvanın başlıca organik birleşimleri metil, etil ve fenil cıvadır. Büyük oranda metil cıva olarak yayılım gösterir. Yarı ömrü 40–50 gündür.

Cıva termostat, barometre, florasan lamba, akış ölçerler, laboratuvar ve endüstriyel ve beden termometreleri, tansiyon aleti, piller ve nemölçerler gibi araç ve gereçlerde bulunmaktadır.

Civa Zehirlenmesi Belirtileri :

Cıva çok küçük miktarlarda bile etkili olabilen bir sinir sistemi toksinidir. Merkez sinir sistemini ve Böbrek sistemini doğrudan etkiler.

Gelişim bozukluklarına, hareket ve Beyin işlevi bozukluklarına neden olur.

Kolayca buharlaşarak, renksiz bir buhar halinde havaya karışması onu gizli bir toksin durumuna getirir.

Cıva ve bileşiklerinin etkisi doz, etkilenen kişinin yaşı, etkilenim süresi, etkilenim yolu, etkilenen kişinin sağlığı ve beslenme düzeyi ile ilişkilidir.

İdrar, saç ve kan düzeyinin ölçülmesiyle etkilenim belirlenir.

Cıvanın solunması kimyasal Akciğer yangısına, Bronşit oluşumuna neden olur ve etkilenim sürerse ölümle sonuçlanır.

Anorganik cıva tuzları Böbrek ve Merkez sinir sistemine ileri derecede toksiktir.

Metalik cıva buharına bağlı yüksek doz, kısa süreli etkilenimlerde, Akciğer hasarı, bulantı, kusma, ishal, Kalp hızı ve kan basıncında artış, deride kızarıklık, göz tahrişi gibi bulgular ortaya çıkabilmektedir.

Cıva zamanında temizlenmeyecek olursa yerdeki girinti çıkıntılarda kalan cıva sürekli buharlaşmayı sürdürür. Özellikle evde emekleme çağındaki bebekler açısından daha büyük tehlike yaratır.

Okul laboratuvarlarında cıva uygun kaplarda, ağzı sıkıca kapalı biçimde bulunmalıdır. Laboratuvar ortamından dışarı çıkarılmamalıdır.

İdrar Civa Yüksekliği Nedenleri ?

Sağlıklı normal bir şahısta günlük atılım < 10 µg/gün olmakla birlikte, 50 µg/gün üzeri değerlerin belirgin toksiteye işaret ettiği kabul edilir.

Kişiden kişiye farklılık görülmekle birlikte toksik etkilerin görülmeye başlandığı en düşük konsantrasyonun 50 µg/gün olduğu kabul edilmektedir.

BAL (British Anti-Lewisite) veya Penisilamin tedavisi uygulanan kişilerde tedaviye alınan cevabın izlenmesi sırasında idrarla günlük atılım miktarı 50 µg’ın altına indiğinde tedavi kesilebilir.

Radyoopak madde preparatlarında bulunan Gadoliniıum ve İyot, diğer metal analizleri ile olduğu gibi Civa analizi ile de etkileşebilir.

Bu maddelerin kullanılması halinde, numunenin alınması için son kullanımın üzerinden en azından 48 saatin geçmesi gerekir.

İdrar Civa Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrarda civa düşüklüğü antidot tedavisinin işe yaradığını gösterir.

Numune:

24 saatlik idrar numunesi çok iyi şekilde yıkanmış ve distile su ile durulanmış bir kap içinde toplanmalı, kontaminasyona izin verilmemelidir.

Toplama sırasında numune kabı Buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Referans Aralığı:

0 – 10 µg/gün.