İdrar Civa Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Civa ölçümüne Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi ve tedavinin takibi amacıyla kullanılır.

İnorganik Civa toksitesi en iyi şekilde idrarda Civa ölçümü ile belirlenir.

Kan ve idrar Civa konsantrasyonları toksitenin derecesi ile korelasyon gösterir. Özellikle British Anti-Lewisite veya Penisilamin tedavisi uygulanan kişilerde tedaviye alınan cevabın izlenmesi açısından yararlıdır.

Test sonucunun yorumu:

Sağlıklı normal bir şahısta günlük atılım < 10 µg/gün olmakla birlikte, 50 µg/gün üzeri değerlerin belirgin toksiteye işaret ettiği kabul edilir.

Kişiden kişiye farklılık görülmekle birlikte toksik etkilerin görülmeye başlandığı en düşük konsantrasyonun 50 µg/gün olduğu kabul edilmektedir.

BAL (British Anti-Lewisite) veya Penisilamin tedavisi uygulanan kişilerde tedaviye alınan cevabın izlenmesi sırasında idrarla günlük atılım miktarı 50 µg’ın altına indiğinde tedavi kesilebilir.

Radyoopak madde preparatlarında bulunan Gadoliniıum ve İyot, diğer metal analizleri ile olduğu gibi Civa analizi ile de etkileşebilir.

Bu maddelerin kullanılması halinde, numunenin alınması için son kullanımın üzerinden en azından 48 saatin geçmesi gerekir.

Numune:

24 saatlik idrar numunesi çok iyi şekilde yıkanmış ve distile su ile durulanmış bir kap içinde toplanmalı, kontaminasyona izin verilmemelidir.

Toplama sırasında numune kabı Buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Referans Aralığı:

0 – 10 µg/gün.