İdrar İmmünelektroforez (Bence-Jones Proteini) Testi

İdrar İmmünelektroforez (Bence-Jones proteini IFE) başlıca  Hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

İdrarla atılan hafif zincirlere, ilk kez tanımlayan kişiye atfen, Bence-Jones proteinleri adı da verilir.

Paraproteinemi vakalarının tamamına yakın kısmında idrarla atılan total hafif zincir miktarında artış görülür.

En yüksek idrar konsantrasyonlarına, kontrolsüz hafif zincir üretimi ile karakterize olan Multiple Miyeloma‘da yani hafif zincir hastalığında rastlanır.

Genel olarak Multiple Miyeloma vakalarının % 75 kadarında, Waldenström makroglobulinemisi vakalarının % 50 kadarında idrarda monoklonal hafif zincir bandı bulunur.

Seruma ek olarak idrardan yapılan protein ve immünofiksasyon elektroforezi çalışmaları, uzun yıllar boyunca, gammopati olasılığını değerlendirmek amacıyla uygulanması önerilen testler arasında yer almıştır.

Değerlendirme:

İdrardan yapılan immünofiksasyon elektroforezinde serbest haldeki hafif zincirlere ait monoklonal bant görülmesi, kontrolsüz hafif zincir üretimi yapıldığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Monoklonal hafif zincir üretimine sebep olan Multiple Miyeloma vakalarında, serumdan yapılan ölçümlerde çoğunlukla immünglobulin konsantrasyonları ve total hafif zincir konsantrasyonları düşük bulunur. Buna karşılık, idrarla atılan hafif zincir konsantrasyonunda belirgin artış görülür.

Böyle bir durumda, idrardan yapılan immünofiksasyon elektroforezi çalışması ile hem teşhis teyit edilmiş, hem de monoklonal olarak üretilen hafif zincirin türü belirlenmiş olur.

Numune:

24 saatlik idrar