İdrar Klor (Cl) Testi Nedir, Neden İstenir, Tayini Nasıl Yapılır ?

İdrar Klor testi başlıca sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi sırasında kullanılır.

Beslenme ile alınan Klorür’ün fazlasının başlıca atılım yolu idrar’dır. Bu sebeple normal koşullarda, idrarla atılan Klor miktarı diyetle alınan Klor miktarı ile yakından ilişkilidir ve denge halindedir.

Damardaki sıvı hacminin azalması, idrarla atılan Klor (ve beraberinde Sodyum) miktarının azalmasına yol açarak bu dengenin bozulmasına neden olabilir.

İdrar Klor (Cl) Testi Nedir ?

İdrar Klorür konsantrasyonu ölçümü, Metabolik Alkaloz teşhisinde çok önemlidir. Ekstrasellüler sıvı hacminin azalması sonucunda ortaya çıkan Metabolik Alkaloz’da idrar Klorür konsantrasyonu 15 mEq/L’den düşük olur.

Metabolik Alkaloz ekstrasellüler sıvı hacmindeki azalmadan kaynaklanmıyorsa, idrarla atılan Klorür konsantrasyonu 15 mEq/L’nin üzerinde bulunur ve böyle bir durumda NaCl infüzyonunun Metabolik Asidozu düzeltici bir etkisi olmaz.

İdrar Klor (Cl) Testi Neden İstenir ?

İdrar Klorür konsantrasyonu ölçümü Diüretik kullanımı ile Bartter Sendromu arasında ayırıcı tanı yapılmasına da yardımcı olur.

Hipokalemi

Metabolik Alkaloz

İdrarla atılan Sodyum ve Potasyum, Hiperreninemi ve Hiperaldosteronizm her iki tabloda da müşterek özelliklerdir.

Oysa idrarla atılan Klorür miktarı uzun süreli Diüretik kullanımında uzun süre devam eden kusmada olduğu gibi 20 mEq/L’ın altında iken, Bartter Sendromu’nda vücuttaki sıvı volümünün düşmesine rağmen idrardaki Klorür konsantrasyonu her zaman 20 mEq/L’nin üzerinde olur.

İdrarda Klor Yüksekliği Nedenleri :

Beslenmeyle fazla miktarda tuz alımı

Postmenstruel Diürez (fizyolojik)

Herhangi bir nedene bağlı masif diürez

Bartter Sendromu

Potasyum kaybı

Adrenokortikal Yetmezlik idrarla atılan Klorür miktarının yüksek bulunmasına neden olur.

İdrarda Klor Düşüklüğü Nedenleri :

Diyetle alınan tuz miktarının kısıtlanması

Menstruasyon öncesi su retansiyonu

Kusma

İntestinal Fistül

Ağır Diyare 

Ameliyat sonrası Klor retansiyonu

Adrenokortikal Hiperfonksiyon (Cushing Hastalığı) ise idrarla atılan Klorür miktarının düşük bulunmasına neden olur.

İdrar Klor (Cl) Tayini Nasıl Yapılır ?

Spot veya tercihen 24 saatlik İdrar toplanır ve bu idrardan birkaç ml cihaza verilerek çalıştırılır.

Referans Aralığı :