İdrar Kreatinin Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri ?

İdrar Kreatinin testi başlıca olarak Renal Yetmezlik‘te Kreatinin Klirensi’nin hesaplanması amacıyla kullanılır.

Kreatinin Klirensi hesaplanması işleminin bir parçası olarak uygulanmadığı sürece tek başına idrarla Kreatinin atılımının ölçümünün sınırlı bir klinik yararı vardır.

Herhangi bir amaçla toplanan 24 saatlik idrarın tam olarak toplanıp toplanmadığının kabaca kontrolü için de idrarda Kreatinin ölçümünden yararlanılabilir.

İdrarla atılan bazı maddelerin veya metabolitlerin konsantrasyonlarının, idrar Kreatinin konsantrasyonuna oranlanması amacıyla da idrar Kreatinin ölçümüne ihtiyaç duyulabilir. Bu son durumda çalışma, spot idrar örneği veya 24 saatten daha kısa zaman aralığında toplanmış idrar örneği ile de yapılabilir.

İdrar Kreatinin Düşüklüğü Nedenleri ?

Böbrek Yetmezliği

Hipertiroidizm

Anemi

Paraliziler

Kas kitlesinde azalma (müsküler distrofiler, nörolojik atrofiler, kas dokusunu etkileyen metabolik hastalıklar)

Vejetaryen diyet

Lösemiler gibi serum Kreatinin konsantrasyonunu azaltıcı her durum, idrarla atılan Kreatinin miktarını azaltır.

İdrar Kreatinin Yüksekliği Nedenleri ?

Böbrek fonksiyonlarının normal olması koşuluyla,

Egzersiz

Akromegali

Kas hastalıkları

Jigantizm

Diabetes mellitus

Enfeksiyonlar

Hipotiroidizm gibi serum Kreatinin konsantrasyonunda yükselme yapan durumlar idrarla atılan Kreatinin miktarını da artırır.

Numune :

24 saatlik veya Spot idrar.

Referans Aralığı :

15 yaş ve üzeri : Erkeklerde 800-1800 mg/ gün, Kadınlarda 600-1600 mg/gün Kreatinin atılımı normal kabul edilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !