İdrar Protein Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar Protein testi aralarında Nefrotik Sendrom, Diabetik Nefropati, Multiple Miyeloma, Renal Tübüler fonksiyon bozuklukları gibi birçok proteinüriye sebep olan birçok hastalığın tanı ve takibinde istenir.

Monoklonal Gammopatiler, Üriner sistem enfeksiyon ve maligniteleri, Preeklampsi, ağır Yanıklar  Böbrek hastalıları ile ilişkili araştırmalar sırasında veya teşhis konulmuş hastaların izlenmesi sırasında da kullanılır.

İdrar Protein Testi Nedir ?

İdrarla atılan proteinin bir kısmı glomerüler filtrata geçtikten sonra geri emilemeyen proteinlerden, küçük bir kısmı ise Böbrek tubulüslerinden salgılanan proteinlerden (Tamm Horsfall) oluşur.

İdrarla atılan protein miktarının artması, Böbreklerin Glomerüler veya Tubüler bozukluklarından kaynaklanabileceği gibi, küçük molekül ağırlıklı proteinlerin plazma konsantrasyonlarındaki aşırı artıştan da kaynaklanabilir (Taşma Proteinürisi).

Glomerulonefrit veya Nefrotik sendrom gibi hastalık tablolarında görülen glomerüler proteinüriler, glomerüler membranın seçici geçirgenliğinin bozulmasından kaynaklanır.

Glomerüler filtrata geçen proteinlerin yeterince reabsorbe edilememesinden kaynaklanan Tubüler proteinürilere en sık olarak İnterstisyel Nefrit veya tubulüslerin fonksiyonlarını bozan bütün hastalıklarda rastlanır.

Taşma proteinürilerinin en sık görülen sebepleri ise Paraproteinemi’lerdir. Hemoglobinüri ve Miyoglobinüri’ler de bu grupta sayılabilir.

İdrar Protein Yüksekliği Nedenleri ?

Nefrotik Sendrom

Diabetik Nefropati

Multiple Miyeloma

Monoklonal Gammopati

Glomerülonefrit

İnterstisyel Nefrit

Ağır Metal Zehirlenmeleri

Renal Tübüler fonksiyon bozuklukları ve

Üriner sistem enfeksiyon ve maligniteleri

Egzersiz

Ateşli hastalıklar

Gebelik

Menstruasyon (yalancı yüksek)

Prostatik sıvılar, Semen kontaminasyonu (yalancı yüksek)

Akali idrar (yalancı yüksek)

İdrar protein konsantrasyonunun yüksek bulunduğu durumlarda proteinürinin türünün ve proteinüriye sebep olan hasarın derecesinin belirlenmesine yardımcı olabileceği düşüncesiyle, idrardan Protein Elektroforezi çalışması yapılabilir.

Proteinürinin derecesinin belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla 24 saatlik idrar toplanması yerine spot idrar örneğinden ölçüm yapılması da mümkündür.

Spot idrar örneğinden elde edilen ölçüm sonucu, Kreatinin ölçüm sonucuna oranlandığında yetişkinlerde sonucun 0.05’ten,  2-18 yaş arası çocuklarda ise 0.2’yi aşması proteinüri lehine değerlendirilir.

İdrar Protein Düşüklüğü Nedenleri ?

İdrar protein seviyelerindeki düşüklük normaldir ve önem arz etmez.

Numune :

24 saatlik idrar, spot idrar.

Numune koruyucu eklenmeden toplanmalı, 24 saatlik hacim ölçüldükten sonra en az 1 mL’si laboratuvara gönderilmelidir. 24 saatte toplanan hacim de bildirilmelidir.

Referans Aralığı :

0 – 140 mg/L.