İdrar Üre Testi Nedir, Yüksekliği Ne Demek ?

İdrarda Üre testi Üre metabolizması hakkında bilgi edinmek amacıyla, Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek veya Böbrek hastalığı olup olmadığını araştırmak için, Böbrek hastalarında monitörizasyon amacıyla ve Böbreği tutan hastalıkların tanısı amacıyla istenir.

İdrar Üre Testi Nedir ?

Üre, protein metabolizmasının son atık ürünüdür.

İdrardaki total atılım ürünlerinin % 50’si ve total nitrojen atılımının % 95’ini Üre oluşturur.

İdrar Üre Yüksekliği Ne Demek ? 

Glomerüler filtrasyon hızını artıran durumlar

Diyetle fazla protein alımı

Protein katabolizmasını artıran durumlar (ateşli hastalıklar, yanık..)

Diüretik kullanımında idrarda üre artar.

İdrarda Üre Düşüklüğü Nedenleri ?

Diyetle az protein alımı

Malnütrisyon

Barsak emilim bozuklukları

Böbrek hastalığı ve

İdrar atılımının azaldığı durumlarda (Dehidratasyon, Şok..) idrarda üre azalır.

Referans Değerler :

10-20 g/24 saat