İdrar ve Gaita’da Redüktan (İndirgeyici) Madde Testi Nedir ?

İdrar ve Gaita’da Redüktan (İndirgeyici) Madde Testi Karbonhidrat sindiriminde Disakkaridaz enzim eksiklikleri veya genel olarak İntestinal Malabsorbsiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Benedict Reaksiyonu’nda olduğu gibi ısıtılmış ortamda, Bakır iyonlarını redükleyici maddelere Redüktan madde denir.

Bu test ile özellikle Glukoz, Laktoz, Maltoz, Fruktoz, Galaktoz ve Pentoz gibi Karbohidrat yapısındaki indirgen maddelerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi hedeflenir.

Redüktan Madde Pozitif Ne Demek ve Ne Zaman Görülür ?

Herhangi bir nedenle Glukozüri olan hastalarda

Gebeliğin son dönemleri

Laktasyon dönemi

Galaktozemi

Esansiyel Pentozüri

Müsküler Distrofi ve

Hazır Mama ile beslenen İnfantlar‘da İdrarda Redüktan Madde görülebilir.

İdrarla atılan Redükleyici maddelerin Karbohidrat yapısında olma olasılığından kuşku duyuluyorsa, Şeker Kromatografisi uygulanarak varsa Monosakkarit’in türü belirlenebilir.

Glukoz

Laktoz

Maltoz

Fruktoz

Galaktoz ve

Pentoz gibi Karbohidrat yapısındaki maddeler dışında, Glukuronid bileşikleri, Ürik asit, Fenol, Homojentisik asit, Askorbik asit, Salisilürik asit gibi Karbohidrat yapısında olmayan maddeler de bu reaksiyonu verir.

Bunların dışında ;

Yüksek dozda Salisilat

Penisilin

Sefalosporin

Probenecid

Streptomisin

Paraaminosalisilik asit

İzoniazid

Oksitetrasiklin

Paraaminosulfon gibi ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, da reaksiyon pozitif bulunabilir.

Numune :

İdrar 3 ml ve Gaita 5 gram.

Numune soğuk ortamda tercihen dondurularak muhafaza ve transport edilmelidir.

Referans Değer :

Negatif