İdrar Yaparken Yanma, Koku ve Kan Gelmesi Ne Demek ?

İdrar yaparken Yanma, Koku veya Kan gelmesi en başta İYE (İdrar Yolu Enfeksiyonları) olmak üzere, Taş, Tümör, Böbrek Hastalıkları, İlaç kullanımı gibi birçok nedenle oluşan ve sık görülen belirtilerdir.

Bu yazımızda bu çok sık görülen 3 belirtiyi sırasıyla inceleyelim.

Önce yanma ile başlayalım;

İdrar Yaparken Yanma Ne Demek ?

İdrarda Yanma (Dizüri) sık görülebilen idrar yolları semptomlarından biridir. Birçok nedenle oluşabilirse de genellikle bir İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) varlığına işaret eder. İYE deyince akla üretra, mesane veya böbreklerin iltihapları gelir.

En yaygın enfeksiyon türü Sistit (Mesane enfeksiyonu), Piyelonefrit (Böbrek enfeksiyonu), Prostatit (Prostat enfeksiyonu) ve Üretrit‘dir (Mesane içeriğini vücudun dışına akıtan tüpün inflamasyonu).

Cinsel yolla bulaşan hastalık olan Gonore (Bel soğukluğu) da dizüri yapabilir.

Daha az sıklıkla idrarda yanma yapan diğer nedenler ise;

Travma

Kateter yerleştirilmesi

Anatomik engeller /malformasyonlar

Prostat büyümesi veya üretra darlıklarına bağlı tıkanıklıklar

Cinsel organ üzerindeki dış lezyonlara bağlı ağrılar

Hormonal nedenler

Postmenopozal dönemdeki vajinal kuruluk

Nörolojik durumlar

Kanserler (üretra, mesane, prostat, vajinal, vulvar veya penis kanseri gibi)

Diyabet ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer kronik hastalıklar

İdrarda Yanmam Var, Hangi Doktora Gitmeliyim ?

İdrar yaparken yanmanız varsa bu durum genellikle enfeksiyona bağlı olduğundan ve her antibiyotik’de işe yaramayabileceğinden, ayrıca altta yatan neden olarak üstte saydığımız başka hastalıklar da çıkabileceğinden doktora gitmezseniz hem geçmez hem de hastalık ilerleyebilir.

Bu nedenle sakın olaki evde bitkilerle, kocakarı ilaçlarıyla uğraşmayın, hemen bir Üroloji uzmanına başvurun.

İdrar Yaparken Yanma, Koku ve Kan Gelmesi Neden Olur ?

İdrarda yanma ve sıkışma gibi mesane semptomları olan genç, sağlıklı kadınlarda sistit en muhtemel nedendir.

Üretral veya servikal kalın pürülan akıntı genellikle Gonokok‘tur.

İnce veya sulu akıntı genellikle Klamidya, Üreaplazma gibi non gonokok’lardır.

Vajinit ve Herpes Simpleks virüsü enfeksiyonunun ülseratif lezyonları genellikle muayene sırasında belirgindir.

Ateş ve yan ağrısı Piyelonefrit‘i düşündürür.

Sık tekrarlayan idrarda yanma geçmişi, anatomik bir anormallik veya bağışıklık sisteminin bozulması ile ilgili bir sıkıntıyı gösterebilir.

İdrar Kültürü testi de sıklıkla istenir, bunda 100.000’den fazla bakteri koloni oluşturan birim (CFU) /mL olması, enfeksiyonu düşündürür. Semptomatik hastalarda, bazen 100 ya da 1000 CFU kadar düşük koloni bile İYE’yi gösterebilir.

Kültürde üreme yok ama idrar tetkikleriyle tespit edilen lökositler varsa bu non spesifiktir ve Sifiliz, Gonore, Vulvovajinit, Prostatit, Tüberküloz, Tümör, İnterstisyel Nefrit gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

İdrar Yaparken Yanma Nasıl Tedavi Edilir ?

Önce yanmaya ne neden oluyor o bulunur ve tedavisi yapılır.

En yaygın nedeni idrar yolu enfeksiyonu olduğundan, enfeksiyonlar bakteri kaynaklı ise antibiyotik’lerle tedavi edilir.

Genellikle kültür sonucuna göre antibiyotik yazılmalıdır, direnç gösteren bakteri varsa  ilaç değiştirilebilir.

Bol miktarda sıvı içmek, yatmadan önce ve cinsel ilişki sonrası işemek, idrara fazla zaman ayırmak ve iyi hijyen uygulamak idrarda yanma şikayetinden korunmada önemlidir.

 

Konu ile İlgili Videomuzu da İzleyin;

 

 

 

İdrarda yanma böyle. Gelelim İdrarda Koku’ya.

 

 

İdrar Yaparken Koku Neden Olur ?

İdrarda koku olması normaldir ama kötü kokması veya her zamanki kokusudan farklı kokması bir rahatsızlığı gösterebilir.

İdrar kokusuna pek çok durum neden olabilir, ancak bunların çoğu önemsiz nedenlerdir ve basit çözümlerle giderilebilir.

Ancak nadir durumlarda, özellikle çocuklarda kokan idrar ciddi bir sağlık sorununun göstergesi de olabilir.

Başlıca koku yapan nedenler;

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Vajinit

Bakteri, maya ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar seks sırasında vajinal akıntıya, ağrılı idrara çıkma, kaşınma ve rahatsızlığa neden olabilir.

Prostatit

Karın ağrısı, idrar sıkışıklığı, bel ağrısı ve kasık ağrısı ile birlikte kokulu idrara neden olabilecek mesane enfeksiyonları gelişebilir.

Böbrek taşları

Özellikle pembe ve kokulu idrar, idrarda eritrosit ile şiddetli vurup kaçan ağrı olur.

Dehidratasyon

Yeterli su almadıysanız idrarınız daha koyu renkte olacak ve kötü kokabilecektir.

Gıdalar, İçecekler ve Vitamin takviyeleri

Kuşkonmaz, B vitaminleri, antibiyotikler  ve hatta kafein gibi birçok gıda, içecek ve doğal takviye idrarın kokusunu değiştirebilir.

Karaciğer sorunları

Karaciğer, atıkların filtrelenmesi ve yok edilmesinden sorumludur. Karaciğer hastalıklarında idrar kokulu ve çok koyu renkli olabilir.

Diyabet

Yüksek kan şekerinde fazla glukoz  idrarda birikir. İdrarda biraz tatlı bir koku olur ve son derece yapışkandır.

Mesane fistülü

Bağırsaktaki bakterilerin mesaneye girmesini sağlayan cerrahi yaralanmalar veya inflamatuar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit veya crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıkları ile olur.

Gebelik

Hamilelik ile ilişkili hormonal değişiklikler idrar kokusuna neden olabilir.

Fenilketonüri

Metabolizmayı etkileyen kalıtsal bir durumdur. Bebek ve çocuklarda görülür, diyetteki fenilalanin enzim eksikliğinden ötürü işlenemez, bu da kötü kokulu idrara neden olur.

Akçaağaç Şurubu Hastalığı

İdrarın akçaağaç şurubu gibi yada yanmış şeker gibi kokmasına neden olan, lözin, izolösin ve valin amino asitlerinin parçalanamadığı, nadir görülen bir genetik hastalıktır. Tedavi olmazsa beyin hasarı ve ölüme neden olabilir.

İdrar Yaparken Koku Nasıl Tedavi Edilir ?

Nedeni bulunur ve o giderilir.

Günde en az 1.5 litre su içmek veya böbrek taşı, şeker hastalığı veya karaciğer problemleri gibi kokuyu oluşturan altta yatan durumun tedavisi gerekir.

Az protein tüketmek, daha sık idrar yapmak ve genital temizlik yapmak ta gerekir.

Genital temizlik iyi değilse bakterilerin ve kalıntıların birikmesi, hem idrar yaparken, hem de diğer zamanlarda  güçlü ve tatsız bir kokunun oluşmasına neden olabilir.

İdrar Yaparken Koku Hamilelik Belirtisi midir ?

Hayır.

İlerlemiş gebelikte hormonal nedenlerle idrar kokar ama tek başına hamilelik belirtisi değildir, birçok nedenle olabilmektedir.

Koku da bu kadar. Şimdi daha korkutucu bir belirti olan “kan gelmesi ne demek” ona bakalım.

İdrar Yaparken Kan Gelmesi Neden Olur ?

İdrarda normalde eritrosit yani kabaca kan olmaz. “İdrar yaparken kan geliyor” diyen bir kimse de gözle görünecek kadar Eritrosit (alyuvar, kırmızı kan hücresi) var demektir ve bu durum normal değildir.

İdrarda kan görülmesine tıpta Hematüri denir ve her yaşta insanın karşılaşabileceği bir durumdur. İdrarda kan görülmesi genellikle iyi huylu durumlarda görülür yani altta çok ağır hastalıklar veya kanserler pek çıkmaz.

Bununla beraber özellikle 60 yaşından sonra idrarda kan görülmesi Mesane Kanseri riskini gösterebileceğinden hemen bir Üroloji uzmanı‘na muayene olmak gerekir.

İdrarda kan olduğu zaman şiddetine göre idrar daha kahverengi, turuncu, çay rengi, hatta kırmızıya döner.

İdrar Yaparken Kan Gelmesi Nedenleri;

Glomerülonefritler

Böbreğin inflamatuvar hastalıkları

IgA nefropatisi

Henoch-Schonlein Purpurası

Sistemik Lupus Eritematozus

Good Pasture Hastalığı

Postinfeksiyoz Glomerulonefritler

Bu hastalıklarda idrarda kan genellikle makroskopiktir yani gözle görülür, idrarda köpüklenme, ellerde yüzde ve ayaklarda şişme olur. Böbrek işlevini bozabilir, hipertansiyon, ödem, idrarda protein vs birçok semptom olur.

Ağır Egzersizler

Ciddi Yaralanmalar

Geçici kan çıkması olur, tekrarı olmadığı takdirde hematüri sebat etmez ve ağrısız’dır.

Benign Prostat Hipertrofisi (BPH)

İleri yaş erkek hastalarda operasyon gerektirecek kadar büyümüş prostat varlığında da idrarda kan görülebilir.

Mesane, Böbrek, Prostat Kanserleri

Özellikle 60 yaş üstünde gözle görünen kanlı idrar “Mesane kanseri” belirtisi olabilir.

Metabolik Nedenler

Hiperkalsiüri, hiperürikozüri, hiperoksalüri, sistinüri gibi durumlar.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Genellikle karın ağrısı, ateş ve idrarda yanma ile birliktedir.

Piyelonefrit 

Böbreğin dahil olduğu idrar yolu enfeksiyonu’dur.

Karın ağrısı, ateş, idrarda yanma, üşüme-titreme ve kostovebral açı hassasiyeti denilen sırtta muayene ile ağrı gibi bulgulara rastlanır.

Taşlar (Nefrolitiazis veya Ürolitiazis)

Üreter, Mesane, Prostat ve Böbrek taşları. Sırta ve kasıklara yayılan kolik tarzda yani azalıp artan aralıklı ağrı tipiktir.

Ailevi Hastalıklar

Polikistik Böbrek Hastalığı, Medüller Sünger Böbrek gibi nadir hastalıklar da kanama yapar.

Papiller Nekroz

Analjezik nefropatisi, Orak hücre hastalığı, Renal Tüberküloz, Diabetes mellitus, Obstrüktif üropati, Alkolizm, Ankilozan Spondilit gibi durumlar Böbrekte nekroz’a yani hasara yol açar ve Hematüri olur.

Akut Apandisit

Akut Divertikülit

Ağır Kalp ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Aşı ve Serum uygulamaları

Vasküler Nedenler

Renal infarkt, Renal ven trombozu, Malign Hipertansiyon, Arteriovenöz malformasyon gibi nedenlerle Hematüri oluşabilir.

İlaçlar

Antikoagülan ilaçlar, Siklofosfamid, Heparin, Aspirin gibi ilaçlar uzun ve çok kullanılırsa kanama yapabilir.

Benign Familial Hematüri

Proteinüri olmadan sürekli Hematüri ile karakterize, Renal yetmezliğine ilerlemeyen işitme kaybının da eşlik etmediği ailesel bir durumdur.

Hematüri genellikle çocukluk çağında rutin testler sırasında bulunur.

Endometriozis

Hemofili gibi pıhtılaşma bozuklukları 

Mens yani adet döneminde olduğunu hatırlatmayan kadınlarda ise yalancı Hematüri durumu görülebilir.

İdrar Yaparken Kan Gelmesinde Hangi Doktora Gidilir ?

İdrardan kan gelmesi şikayetiniz varsa hemen bir Üroloji uzmanı’na muayene olun.

İdrardan Kan Gelmesi Nasıl Tedavi Edilir ?

Tamamıyla nedene göre tedavi edilir. Yani üstte saydığımız durumlardan hangisinin var olup olmadığı tespit edilir, sonra onun tedavisi yapılır.

Kendi başınıza asla tedavi (kocakarı ilaçları, bitkisel ürünler..) uygulamayın, doktora başvurun.

Konu ile ilgili videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;