İdrarda Bakteri Neden Olur, Bac Yüksekliği Ne Demek ?

İdrar Tahlili yaptıranlar, tahlil eğer otomatize sistemle yapılmışsa raporlarında Bakteri veya Bac şeklinde verilen bir alt parametre görürler.

Bakteri idrarda bir çeşit mikrop olan Bakterilerin varlığını gösterir, Bac değeri yüksekse çok fazla Bakteri var demektir.

Bakteri Nedir ?

Bakteri, ancak mikroskopla görülebilen, tek hücreli, erkeklik ve dişilik özellikleri olmayan ve hastalık yapıcı özellikleri olan canlılardır. Halk arasında Mikrop diye tarif edilen canlıların bir türüdür.

Vücudumuzda aslında doğal olarak yaşayan Bakteriler vardır. İnsan vücudunda en çok Bağırsak içerisinde bulunan yararlı bakteriler insan vücuduna fayda sağlar.

Besinlerin sindiriminde ve Bağışıklık sistemimizin güçlü olmasında da faydaları vardır ama sayıları çok artarsa yada tehlikeli tür Bakteriler vücuda girerse çoğalıp hastalık oluşturabilirler.

Bakterilerin insana faydasının yanı sıra birçok Bitki için de faydalı olduğu bilinmektedir. Bitki büyümesini düzenlerler, toprağın dengesinde önemli rol üstlenirler.

Bakteriler Hangi Hastalıklara Neden Olur ?

Birçok hastalık Bakteriler nedeniyle olur.

Başlıcaları;

Tüberküloz

Kolera

Tifo

Difteri

Şarbon

Bakteriyel Tonsilit

Brusella

İmpetigo

Fronkül

Bakteriyel Menenjitler

Pnömöni

Otit gibi hastalıklardır.

İdrarda Bakteri Nasıl Saptanır ?

Rutin olarak Hastane ve Özel Laboratuvarlarda idrar örnekleri “Tam İdrar Tahlili” (TİT)” denen bir metodla incelenir.

İdrarda Bakteri İçin Referans Aralığı Nedir ?

Normalde idrarda Bakteri olmamalıdır yani “0” olmalıdır.

1,2,4,6,8 gibi sayısal değerler Bakteri varlığını gösterir.

Bununla beraber idrarda Bakteri görülmesinin önemli olması için idrarın taze olması gerekir. Çünkü bekleyen bir idrara havadaki mikropların bulaşma ihtimali yüksektir. İdrar mikropların üremesi için son derece müsait bir mekandır.

İdrarda Bakteri Neden Olur ?

Genellikle dışkıdan bulaş gibi dış ortamdaki Bakterilerin idrar yollarına ulaşması sonucu enfeksiyon gelişebilir.

Bakteri Mesaneye, idrarın dışarı atıldığı kanaldan girer. Tüm idrar yolu enfeksiyonlarının % 75‘inden Eschericia Coli denen Basil sorumludur.

Staphylococcus Saprophyticus, Klebsiella, Proteus, Acinetobacter, Enterobacter gibi bakteriler de enfeksiyona yol açabilir.

Özellikle iyi yıkanmamış gıdalardan veya iyi yıkanmamış ellerden ağız yoluyla da bulaş olabilir.

İdrar yolu anormallikleri olan Bebeklerde idrarın, idrar yolunda birikmesiyle idrarda Bakteri enfeksiyonu daha sık görülür.

İdrar yolunun Prostat Büyümesi ve Böbrek Taşı gibi nedenlerle tıkaması ve idrar’da sonda olması da idrarın Mesanede uzun süre kalmasına neden olur. Bu durumlar da idrarda Bakteri enfeksiyonu riskini arttırır.

Diyabet, Kanser gibi nedenlerle bağışıklık sisteminin zayıflaması da Bakteri enfeksiyonuna yakalanma olasılığını arttırır.

İdrarda Bac Yüksekliği Ne Demek ?

İdrarda Bakteri normalde olmamalıdır, yani idrar aslında steril olmalıdır. İdrarda Bakteri bazen Bac kısaltması ile verilir.

Bakteri olması istenen bir durum değildir ve İdrar Yolu Enfeksiyonu göstergesi olabilir.

Bakteri (Bac) Yüksekse Ne Olur ?

İdrarda Bakteri varsa bu durumu Doktor klinik bulgularla beraber değerlendirir ve gerekse İdrar Kültürü denen test ister.

Bu test ile kabaca idrarda bulunan Bakteri’nin türü ve hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu belli olur.

Bac yüksekliği fazla ise ve Kültürde üreme çoksa, özellikle

E.Coli

Klebsiella

Proteus

Pseudomonas

Enterobacter gibi bakterilerde Antibiyogram yapılıp Antibiyotik vermek gerekebilir.

Doktor gerekli görürse (İdrar Yolu Enfeksiyonu bulguları olan idrarda yanma, çok idrara çıkma, kötü kokulu idrar, sırt veya yan ağrısı gibi belirtiler varsa mesela) Antibiyotik vererek Bakterilerin ölmesini ve enfeksiyonun ortadan kalkmasını sağlar.

Bazı bakteriler ise nispeten zararsızdır.

Eğer bu Bakteriler varsa, sayıları da azsa ve şikayet de yoksa Doktorunuz bol su içmenizi tavsiye ederek, Genital Hijyen’e önem vermenizi söylererek ilaç tedavisi vermeyebilir de.