İdrarda Kan Pozitif Ne Demek, Görülmesi Nedenleri ?

İdrarda kan pozitif olması yani kırmızı görünüm veya laboratuvardan aldığınız idrar tahlilinde kan yani eritrosit pozitif yazılı görürseniz bu idrarınıza herhangi bir nedenle geçmiş kan olduğunu gösterir ve normal değildir.

İdrar, kanın böbrekler tarafından süzülmesi ile ortaya çıkan bir atık sıvıdır. İdrarda normalde kreatinin ve üre gibi atık ürünler bulunur,  lökosit ve eritrosit hücreleri yani kan ile protein gibi birçok madde idrarda görülmez.

Normal şartlarda idrar rengi açık sarımsı veya sarı olur, kötü kokmaz ve bulanık değildir.

İdrarda kan olduğu zaman ise idrar daha kahverengi ve çay rengine, hatta kan çoksa kırmızıya döner.

İdrarda Kan Görülmesi Nedenleri ?

Bulanık ve kokulu bir idrar olması, idrar yaparken yanma olması birçok hastalıkta görülebilir.

İdrarda kan görülmesine tıpta Hematüri denir ve her yaşta insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Bu durum idrar yolları denilen böbrek-üreter-mesane ve üretra’dan oluşan sistemin herhangi bir yerinden kaynaklanıyor olabilir.

Genellikle iyi huylu bir durumdur yani altta çok ağır hastalıklar veya kanserler pek çıkmaz. Sıklıkla tesadüfen yapılan taramalarda, check-up tahlillerinde ortaya çıkar. Bazen de  kişi idrarında kola rengi ve/veya et çalkantı suyu rengi olarak tariflediği görünümü fark ederek doktora başvurur.

Tahlillerde tespit edilen yani gözle farkedilmeyen kan pozitifliğine “Mikroskopik Hematüri”, kişinin fark edip doktora gitme ihtiyacı duyduğu yani idrarda kırmızımsı renk oluşturan kan görülmesine “Makroskopik veya Gross Hematüri” denir.

İdrarda Kan Pozitifliği Nedenleri Nelerdir ?

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Akut sistit, Prostatit, Üretrit, Tüberküloz, Sistosomiasis gibi.

Genellikle karın ağrısı, ateş ve idrarda yanma ile birliktedir. Mikroskopik ya da makroskopik olabilir.

Piyelonefrit (Nefrit)

Böbreğin dahil olduğu idrar yolu enfeksiyonudur. Karın ağrısı, ateş, idrarda yanma, üşüme-titreme ve kostovebral açı hassasiyeti denilen sırtta muayene ile ağrı gibi bulgulara rastlanır.

Taşlar (Nefrolitiazis veya Ürolitiazis)

Üreter, Mesane, Prostat ve Böbrek taşları.

Uzun sürerse idrar yolu enfeksiyonu semptomları eklenebilir.

Sırta ve kasıklara yayılan kolik tarzda yani azalıp artan aralıklı ağrı tanıda yardımcı olur.

Glomerülonefritler ve Böbreğin İnflamatuvar Hastalıkları

IgA nefropatisi

Poststreptokoksal Glomerülonefrit

Membranoproliferatif Glomerulonefrit

İdiopatik hızlı ilerleyen (kresentik) Glomerulonefrit

Henoch-schonlein purpurası

Sistemik Lupus Eritematozus

Good Pasture hastalığı

Sistemik Vaskülitler

Postinfeksiyoz Glomerulonefritler.

Hematüri genellikle makroskopiktir, idrarda köpüklenme, ellerde yüzde ayaklarda şişme belirgin semptom ve bulgularıdır.

Böbrek işlevini bozabilir, Hipertansiyon, ödem, idrarda protein vs birçok semptom olur.

Ağır Egzersizler veya Ciddi Yaralanmalar

Geçici ve masum Hematüriler görülebilir. Tarif edilen durumların tekrarı olmadığı takdirde Hematüri sebat etmez ve ağrısızdır.

Benign Prostat Hipertrofisi

İleri yaş erkek hastalarda operasyon gerektirecek kadar büyümüş Prostat varlığında da Hematüri görülebilir.

Mesane, Böbrek, Prostat Kanserleri

Özellikle 60 yaş üstünde makroskobik Hematüri Mesane Kanseri’nde sık görülür.

Metabolik Nedenler

Hiperkalsiüri, Hiperürikozüri, Hiperoksalüri, Sistinüri gibi durumlar.

Ailevi Nedenler

Polikistik Böbrek Hastalığı, Medüller Sünger Böbrek.

Papiller Nekroz

Akut Apandisit

Akut Divertikülit

Ağır Kalp ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Aşı ve Serum Uygulamaları

Vasküler Nedenler

Renal infarkt

Renal Ven Trombozu

Malign Hipertansiyon

Arteriovenöz malformasyon gibi nedenlerle Hematüri oluşabilir.

İlaçlar

Antikoagülan ilaçlar, Siklofosfamid

Diğerleri

Familyal Telenjektazi

Endometriozis

Meatal ülserler

Üretral karunkül

Yabancı cisimler

Hemofili gibi pıhtılaşma bozuklukları Hematüri yapabilir.

Benign Familial Hematüri

Proteinüri olmadan persistan yani sürekli Hematüri ile karakterize, Renal yetmezliğine ilerlemeyen işitme kaybının da eşlik etmediği ailesel bir durumdur.

Hematüri genellikle çocukluk çağında rutin testler sırasında bulunur.

Regl yani adet döneminde olduğunu hatırlatmayan kadınlarda

Gıda boyası içeren gıdaları fazla tüketenlerde

Kas yıkılımı ile giden durumlarda yapılan idrar tetkikinde yalancı Hematüri durumu görülebilir.

İdrarınızda Kan Var ise Hangi Doktora Başvurmalısınız ?

İdrardan kan gelmesine yani pozitif olmasına Üroloji uzmanları bakar. Dolayısıyla böyle bir sorununuz varsa vakit kaybetmeden bir üroloji polikliniğine başvurun.

Bunu okuyunca hemen paniklemeyin. İdrarda kan pozitif olması korkunç görünse de her zaman çok ciddi bir durum da olmayabilir.

Bununla beraber her zaman önce bir ciddi durum olabileceğini düşünüp işi garantiye almalısınız, yani hemen üroloji polikliniğine başvurun.

İdrardan Kan Gelmesi Durumunda Ne Gibi İşlemler Yapılır ?

İlk yapılacak olan işlemlerler ilgili hastalıklar için bazı kan ve  idrar tetkikleri (Tam İdrar Tahlili)  ile alt ve üst üriner sistemin muayenesi ve görüntüleme (genellikle Ultrason yeterlidir) testleridir .

İleri vakalarda Bilgisayarlı Tomografi ya da Magnetik Rezonans görüntüleme ve hatta Sistoskopi ve Biyopsi dediğimiz girişimsel işlemler gerekebilmektedir.

İdrarda Kan Nasıl Tedavi Edilir ?

Tamamıyla nedene göre tedavi edilir.

Yani üstte saydığımız durumlar önce tespit edilir, sonra onların tedavisi yapılır.

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !