İdrarda Keton + Pozitif Ne Demek ?

İdrarda Keton + çıkması yani Pozitif olması başlıca olarak uzamış Açlık, ağır Egzersiz, Gebelik ve Diyabet‘te görülürse de onlarca hastalığın habercisi de olabilir.

İdrarda Keton çıkması ne anlama geliri anlamak için önce Keton cisimleri nedir ? onu tarifleyelim.

Keton Cisimleri Nedir ?

Karbonhidratlar (Glukoz) organizmanın başlıca enerji kaynağıdır ve enerji temini için hücre içinde yakılır.

İnsülin yetersizliği varsa ve Hiperglisemi hali ortaya çıkarsa kandaki Şeker yeterince hücre içine sokulamaz ve bu durum karşısında Şeker alamayan hücreler enerji elde etmek için Yağ’ları yakmaya başlarlar.

Bu durum Keton’ların ortaya çıkmasına neden olur. Keton cisimleri kanda artar ve idrara geçer. Hiperglisemi sonucunda kan ve idrarda Keton cisimlerinin artışı meydana gelir.

Keton cisimleri metabolizmanın normal işleyişi sırasında da üretilen ve dokular tarafından enerji metaboliti olarak kullanılan maddelerdir.

Fakat Keton cismi üretimi açlık, uzun süreli şiddetli egzersiz ve kontrolsüz Diyabet gibi durumlarda artmaktadır. Normalde kanda az miktarda bulunurlar.

Başlıca türleri Aseton, Asetoasetikasit ve β-Hidroksibütirik Asit’tir.

Keton cisimlerinin öncül molekülü Asetil CoA’dır. Keton cismi üretimine katılan Asetil KoA’ların büyük kısmı Yağ Asit’lerinin yıkımından elde edilir.

Bununla beraber Lösin, İzolösin, Lizin, Fenilalanin, Tirozin ve Triptofan aminoasidlerinden de Keton cisimleri sentezlenir.

Keton Cisimleri Ne İşe Yarar ?

Keton cisimleri periferik dokular için önemli bir enerji kaynağıdır;

KC’de mevcut Asetil KoA’lar Karaciğerin Oksidatif kapasitesini aşınca oluşurlar.

İskelet, Kalp kası, Böbrek korteksi ve Beyin gibi ekstra Hepatik dokularda kandaki miktarları ile orantılı olarak kullanılır.

Beyin normalde Keton cismi kullanamaz ancak uzun süreli açlık ve kontrolsüz Diyabet gibi durumlarda Glukoz yetmemeye başladığında kullanabilir.

İdrarda Keton Testi Neden İstenir ?

Hastanede yatan ve Ameliyat öncesi hastalar, Gebeler, Çocuklar ve Diyabet‘li hastalarda rutin kontrol için istenir.

Asidozun şiddeti ve tedavinin etkinliğini görmede de kullanılır. Asidoz tanısında kan testlerinden genellikle daha güvenilir ve hızlı bilgiler sağlar.

İdrarda Keton Pozitifliği Nedenleri :

Artmış Yağ metabolizması, azalmış Karbonhidrat alımı veya aşırı Yağlı diyetle görülür.

Diyabet (Ketoasidoz)

Renal Glikozüri

Von Gierke Hastalığı (Glikojen Depo hastalığı)

Starvasyon

Açlık

Anoreksiya

Aşırı Yağlı diyet

Uzamış İshal

Kusma

Düşük Karbonhidratlı beslenme

Eklampsi

Hipertiroidizm

Ateşli hastalıklar

Gebelik

Laktasyon

Akut Hastalıklar

Şiddetli Egzersiz

Eter ve Kloroform gibi Anestezi sonrası

İlaçlar (Levodopa, Merkaptoetan sülfonik asit, Fenilpürivik asit, Fenilsülfoftalein, Fenotiyazinler, İnsülin, Alkol, Metformin, Penisilamin, Piridinyum, Kaptopril)

Yalancı Keton Düşüklüğü Neden Olur ?

Beklemiş idrar (Ketonlar uçar)

Normal olarak idrarda bulunmazlar.