İdrarda Lökosit Görülmesi Ne Anlama Gelir ?

İdrarda Lökosit görülmesi çoğu zaman Enfeksiyon ve İnflamasyon belirtisi sayılsa da durum tam olarak öyle değildir. Başka nedenlere bağlı olabileceği gibi yalancı pozitiflikler de sıktır.

Lökosit (Beyaz Kan Hücreleri) genitoüriner sistemin herhangi bir bölümünden kaynaklanabilir.  İdrarda lökosit görülmesine Piyüri denir.

Lökosit silendirleri (kaba tabirle yığın yapmış lökositler) ise daima Böbrek tubulus hastalıklarında oluşur.

İdrarda Lökosit Testi Nasıl Yapılır ?

1- Direkt Mikroskobi : En sağlıklı yöntem.

2- Strip testi : Genel fikir verme amaçlı. Burada lökosit’lerden salgılanan “esteraz” özellikli enzimler strip’teki maddeyle reaksiyona girer, pozitifse idrarda lökosit olduğu anlaşılır.

Strip’le yapılan test ile Yalancı Pozitiflik (Aslında Lökosit yok ama pozitif reaksiyon olması) :

Menstruasyon dönemi

Parazitler

Histiyositler

İlaçlar (ampisilin, kanamisin)

Salisilat zehirlenmesi

Ağır egzersizler

Strip’le yapılan test ile Yalancı Negatiflik (Aslında Lökosit var ama negatif reaksiyon olması) :

İdrar Protein yüksekliği

İdrar Glukoz yüksekliği

İdrar Dansitesi yüksekliği

İlaçlar (tetrasiklinler)

İdrarda Lökosit Görülmesi Ne Anlama Gelir ?

Çok fazlaysa (> 30/HPF) genellikle idrar yollarının Akut Bakteriyel Enfeksiyonu‘nu gösterir.

Vulvovaginit (vajen iltihabı)

Balanit (penis ucu iltihabı)

Üriner sistem taşları

Akut Apandisit

Üriner Tüberküloz

Dehidratasyon (sıvı kaybı)

Ateşli durumlar

Üretra ağzı irritasyonu

Polikistik Böbrek Hastalığı

Böbrek hastalıkları

Üriner sistem hastalıkları (sistit, üretrit, prostatit)

Pankreatit

Zorlu egzersizler

Kronik Piyelonefrit (bir çeşit Böbrek iltihabı)

Mesane tümörleri

SLE (Böbreği de tutan otoimmün bir hastalık)

İnterstisyel Nefrit (glomerulus ve tubuluslar arasında iltihap olur, genellikle bir ilaca veya vücudun başka bir yerindeki bir iltihaba karşı alerjik reaksiyondur).

Glomerülonefritler (nefronda, ağırlıklı olarak glomerülde iltihap vardır). Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği’nin 1.ci nedenidir.

Mesane hastalıklarında Lökositlerle beraber genellikle Bakteriler, Epitel hücreleri ve bir miktar Eritrositler de görülür.

Lenfosit (Lökositlerin bir tipi) ve Plazma hücreleri varsa ve Böbrek nakli yapılmışsa Akut Renal Allograft  Rejeksiyonu (Böbreğin vücut tarafından reddi) düşünülmelidir.

Eozinofiller (Lökositlerin bir tipi) varsa Tübülointerstisyel Nefrit veya Penisilin’lere allerji düşünülmelidir.

Lökositlerin küme oluşturması Böbrek kaynaklı olduğunu düşündürür.

İdrarda Lökosit Silendiri Nedenleri :

Böbrek parankim (Böbreğin görev yapan dokusu) infeksiyonu’nu gösterir. Bunlar başlıca;

Piyelonefrit (en sık neden)

Akut Glomerülonefrit

İnterstisyel Nefrit

Lupus Nefriti

İnterferanslar :

Menstruasyon kanı ile sıklıkla idrara bulaş olur ve yalancı lökosit yüksekliği oluşur (yani idrarda lökosit var ama Böbrek kaynaklı değil, dışarıdan bulaş, önemsiz).

Bunu önlemek için idrar verilmeden önce Üretra temizliği yapılır veya Kateter’den örnek alınır.

İdrarda Lökosit Referans Aralıkları :

Lökosit : 0- 3 /HPF (kadınlarda biraz daha fazla olması kabul edilebilir)

Lökosit silendiri : 0 /HPF