İdrarda pH Nedir, Düşüklüğü ve Yüksek Olması Belirtileri ?

İdrarda pH, rutin İdrar Tahlili sırasında raporlanır ve idrarın asidik, bazik veya nötr olup olmadığını gösteren bir parametredir.

İdrar Tahlilinde pH Nedir ?

İdrarda pH testi, idrar örneğinin asitlik veya alkalite durumunu görmek için yapılan bir testtir. Bu test genellikle yalnız başına değil, TİT tahlili içinde yapılır.

Birçok hastalık, diyet ve kullanılan ilaçlar idrar pH değerini değiştirebilmektedir.

Örneğin çok yüksek veya düşük idrar pH’ı Böbrek Taş‘larında sık görülür ve pH değişimleri de Böbrek Taşı riskini artırır.

İdrarda pH Kaç Olmalı ?

Normal bir idrarın pH değeri 6 – 7  arasında olmalıdır. Bu sayı ne kadar yüksekse, o kadar bazik yani alkali olur. Sayı ne kadar düşükse, idrar o kadar asidik demektir.

Özellikle Böbrek Taşı riskini belirlemek, İdrar Yolu Enfeksiyonu‘nu belirlemede yardımcı parametre olarak kullanılır.

 

 

 

İdrarda pH Düşüklüğü (5-5.5-6-6.5) Belirtileri ?

Asidik idrar yani düşük pH aşağıdaki hastalık risklerini gösterir veya o hastalıklarda görülür;

Böbrek Taşı

Asidoz

Dehidratasyon

Diyabetik Ketoasidoz

Diyare (İshal)

Starvasyon (Uzun Açlık).

Çok fazla Et tüketimi de düşük idrar pH’ına yol açar.

İdrarda pH Yüksek Olması (7.5-8-8.5-9) Belirtileri ?

İdrarda pH yüksekliği en başta “İdrar Yolu Enfeksiyonu” belirtilerinden birisidir.

Bundan başka;

Mide yıkanması (mide asitleri azalır)

Böbrek Yetmezliği

Renal Tübüler Asidoz

Pilor Obstrüksiyonu (Midede bir bölümün darlığı)

Respiratuvar Alkaloz

Az Et yeme

Çok fazla Meyve ve Sebze yeme

Kusma durumlarında da idrarda pH yüksektir yani idrar alkali olur.

İdrar pH Düşüklüğü ve Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir ?

Bu durumlarda pH değerlerinin değişmesine göre değil, varsa mevcut hastalığa ait (Diyabet, Renal tübüler asidoz..) belirtiler olur. 

Tedavi gerekliyse de bu hastalıklar tedavi edilir.

İdrarda pH değerini Değiştiren İlaçlar Nelerdir ?

Birçok ilaç pH değerini değiştirir.

Başlıca örnekler;

Asetazolamid

Amonyum Klorür

Metenamin Mandelat

Potasyum Sitrat

Sodyum Bikarbonat

Tiazid diüretikler şeklindedir.