İdrarda Sitrat Testi Nedir, Fazlalığı ve Azlığı Nedenleri ?

Sitrat testi genellikle Üriner sistem taşı oluşma riskinin değerlendirilmesi ve koruyucu amaçla sitrat tedavisi uygulanan hastalarda kullanılan dozun ayarlanması amacıyla kullanılır.

Sitrat Nedir, Ne İşe Yarar ?

İdrarla atılan Sitrat miktarı düşüklüğü, Üriner sistem taşı için risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü idrarda bulunan Sitrat, Kalsiyum’un Fosfat ve Okzalat ile kompleks oluşturarak çökmesini önler.

İdrarla atılan Sitrat’ın bir kısmı diyetle alınır, bir kısmı ise vücutta trikarboksilik asit siklusu’nda üretilen Sitrat’tan oluşur.

Diyetle alınan Sitrat’ın yetersiz olmasına ek olarak beslenmeyle ilişkili başka bazı faktörlerin de idrarla atılan Sitrat miktarını etkilediği bilinmektedir.

Yüksek Protein ve düşük Karbohidrat içeren diyetler, bir yandan idrarla atılan Sitrik asit miktarını azaltırken aynı zamanda idrardaki Kalsiyum, Oksalat ve Ürik asit miktarını artırıp idrar pH’sını düşürerek de taş oluşum riskini artırır.

Ayrıca Kronik Diare ve uzun süreli Tiazid, Asetazolamid ve ACE inhibitörü kullanımı da idrarla atılan Sitrik asit miktarını azaltıcı bir etki meydana getirir.

Besinsel faktörlere ek olarak metabolik faktörler ve özellikle de asit-baz dengesi idrarla atılan sitrik asit miktarını etkiler. Alkaloz idrarla atılan Sitrik asit miktarını arttırırken, asidoz azaltır.

Değerlendirme:

İdrarla atılan Sitrik asit miktarının düşüklüğü, Üriner sistem taşı oluşumuna sebep olabilen bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Böyle bir durumda Asidoz, Hipokalemi ve Hipomagnezemi’nin diyetle düzeltilmesi veya Sitrat ve Potasyum’un doğrudan doğruya kullanımı düşünülebilir.

İdrarla atılan Sitrat miktarının çok düşük seviyede olması, başta Renal Tübüler Asidoz olmak üzere, Metabolik asidoz olasılıklarını akla getirmelidir.

Sitrat Testi Nasıl Yapılır ?

24 saatlik idrar, koruyucu kullanılmaksızın toplanır ve bu idrarda ölçüm yapılır.

Referans Değerler (24 saatlik İdrar):

24 saatlik İdrar:

21-25 yaş: 157-450 mg/gün

26-30 yaş: 193-450 mg/gün

31-35 yaş: 228-450 mg/gün

36-40 yaş: 264-450 mg/gün

41-45 yaş: 299-450 mg/gün

46-50 yaş: 335-450 mg/gün

51-60 yaş: 363-450 mg/gün

60 yaş ve üstü: 434-450 mg/gün

Spot İdrar :

1-29 gün > 0.42 g/g kreatinin

1-11 ay > 0.42 g/g kreatinin

1-5 yaş > 0.42 g/g kreatinin

6-99 yaş > 0.25 g/g kreatinin

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !