İdrardan Kan Gelmesi Nedenleri ve Tedavisi

İdrardan kan gelmesi çoğu zaman korkutucu bir deneyimdir. İdrarda normalde kan olmaz. Bu yazımızda “idrarda neden kan olur ve nasıl tedavi edilir” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

“İdrarımdan kan geliyor” şeklindeki şikayeti olan birinde idrarda gözle görünecek kadar renk değişikliğine neden olan eritrosit (alyuvar, kırmızı kan hücresi) var demektir. Bu durum normal değildir, ama hemen korkmayın.

Önce normal idrar nasıldır ona bakalım ;

İdrar, kanın böbrekler tarafından süzülmesi ile ortaya çıkan bir atık sıvıdır. İdrarda normalde kreatinin ve üre gibi atık ürünler bulunur, lökosit ve eritrosit hücreleri yani kan ile protein gibi birçok madde idrarda görülmez.

Normal şartlarda idrar rengi açık sarımsı veya sarı olur, kötü kokmaz ve bulanık değildir.

İdrarda kan görülmesine tıpta hematüri denir ve her yaşta insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Bu durum idrar yolları denilen böbrek-üreter-mesane ve üretra’dan oluşan sistemin herhangi bir yerinden kaynaklanıyor olabilir.

İdrarda kan görülmesi genellikle iyi huylu durumlarda görülür yani altta çok ağır hastalıklar veya kanserler pek çıkmaz. Sıklıkla tesadüfen yapılan taramalarda, check-up tahlillerinde ortaya çıkar. Bazen de kişi idrarında kola rengi ve/veya et çalkantı suyu rengi olarak tariflediği görünümü fark ederek doktora başvurur.

Bununla beraber özellikle 60 yaşından sonra idrarda kan görülmesi mesane kanseri riskini gösterebileceğinden hemen bir ürologa muayene olmak gerekir.

Tahlillerde tespit edilen yani gözle farkedilmeyen kan pozitifliğine “mikroskopik hematüri”, kişinin fark edip doktora gitme ihtiyacı duyduğu yani idrarda kırmızımsı renk oluşturan kan görülmesine “makroskopik veya gross hematüri” denir.

İdrarda kan olduğu zaman şiddetine göre idrar daha kahverengi, turuncu, çay rengi, hatta kırmızıya döner.

İdrarda kan görülmesi yani pozitifliği nedenleri nelerdir ?

Bu durumun nedenleri, özellikle hasta 60 yaş ve altındaysa genellikle çok kötü hastalıklara bağlı değildir ama her durumda mutlaka üroloji uzmanına muayene olmalısınız.

Glomerülonefritler ve böbreğin inflamatuvar hastalıkları

IgA nefropatisi, poststreptokoksal glomerülonefrit, membranoproliferatif glomerulonefrit, idiopatik hızlı ilerleyen (kresentik) glomerulonefrit, henoch-schonlein purpurası, sistemik lupus eritematozus, good pasture hastalığı, sistemik vaskülitler, postinfeksiyoz glomerulonefritler.

Hematüri genellikle makroskopiktir, idrarda köpüklenme, ellerde yüzde ayaklarda şişme belirgin semptom ve bulgularıdır.

Böbrek işlevini bozabilir, hipertansiyon, ödem, idrarda protein vs birçok semptom olur.

Ağır egzersizler veya ciddi yaralanmalar

Geçici ve masum hematüriler görülebilir. Tarif edilen durumların tekrarı olmadığı takdirde hematüri sebat etmez ve ağrısızdır.

Benign prostat hipertrofisi (BPH)

İleri yaş erkek hastalarda operasyon gerektirecek kadar büyümüş prostat varlığında da hematüri görülebilir.

Mesane, böbrek, prostat kanserleri

Özellikle 60 yaş üstünde makroskobik hematüri mesane kanserinde sık görülür.

Metabolik Nedenler

Hiperkalsiüri, hiperürikozüri, hiperoksalüri, sistinüri gibi durumlar.

İdrar yolu enfeksiyonları

Akut sistit, prostatit, üretrit, tüberküloz, sistosomiasis gibi enfeksiyonlar kanama yapabilir.

Genellikle karın ağrısı, ateş ve idrarda yanma ile birliktedir.

Mikroskopik ya da makroskopik olabilir.

Piyelonefrit (halk arasında nefrit de denir)

Böbreğin dahil olduğu idrar yolu enfeksiyonudur.

Karın ağrısı, ateş, idrarda yanma, üşüme-titreme ve kostovebral açı hassasiyeti denilen sırtta muayene ile ağrı gibi bulgulara rastlanır.

Taşlar (Nefrolitiazis veya ürolitiazis)

Üreter, mesane, prostat ve böbrek taşları.

Uzun sürerse idrar yolu enfeksiyonu semptomları eklenebilir. Sırta ve kasıklara yayılan kolik tarzda yani azalıp artan aralıklı ağrı tanıda yardımcı olur.

Ailevi Hastalıklar

Polikistik böbrek hastalığı, medüller sünger böbrek.

Papiller nekroz

Analjezik nefropatisi, orak hücre hastalığı, renal tüberküloz, diabetes mellitus, obstrüktif üropati, alkolizm, ankilozan spondilit gibi durumlar böbrekte nekroza yani hasara yol açar ve hematüri olur.

Akut apandisit

Akut divertikülit

Ağır kalp ve solunum sistemi hastalıkları

Aşı ve serum uygulamaları

Vasküler Nedenler

Renal infarkt, renal ven trombozu, malign hipertansiyon, arteriovenöz malformasyon gibi nedenlerle hematüri oluşabilir.

İlaçlar

Antikoagülan ilaçlar, siklofosfamid, ilaçlara bağlı akut interstisiyel nefrit.

Benign familial hematüri

Proteinüri olmadan persistan yani sürekli hematüri ile karakterize, renal yetmezliğine ilerlemeyen işitme kaybının da eşlik etmediği ailesel bir durumdur.

Hematüri genellikle çocukluk çağında rutin testler sırasında bulunur.

Diğerleri

Familyal telenjektazi, endometriozis, meatal ülserler, üretral karunkül, yabancı cisimler, hemofili gibi pıhtılaşma bozuklukları hematüri yapabilir.

Çok çeşitli ilaçlar, regl yani adet döneminde olduğunu hatırlatmayan kadınlarda, gıda boyası içeren gıdaları fazla tüketenlerde, kas yıkılımı ile giden (zorlu fizik egzersiz, bir kısım ilaçlara bağlı, rabdomiyoliz, künt vasıflı travmalar sonrası) durumlarda yapılan idrar tetkikinde yalancı hematüri durumu görülebilir.

Peki idrarınızda kan var ise hangi doktora başvurmalısınız. İdrardan kan gelme sorununa hangi doktor bakar ?

İdrardan kan gelmesine yani pozitif olmasına üroloji uzmanları bakar. Dolayısıyla böyle bir sorununuz varsa vakit kaybetmeden bir üroloji polikliniğine başvurun.

Bunu okuyunca hemen paniklemeyin. İdrarda kan pozitif olması korkunç görünse de her zaman çok ciddi bir durum da olmayabilir.

Bu durumun ciddi olup olmaması tamamen kişinin yaşına, varsa mevcut hastalığına, kullandığı ilaçlara, egzersiz durumuna, ateş olup olmamasına, varsa ekstra şikayetlerine (böbrek ağrısı, terleme, bulantı, kusma, idrarda yanma, koku..) ve travmaya maruz kalma durumu gibi birçok faktöre göre değişir.

Bununla beraber her zaman önce bir ciddi durum olabileceğini düşünüp işi garantiye almalısınız, yani hemen üroloji polikliniğine başvurun.

İdrardan kan gelmesi durumunda tanı ve tedavide ne gibi işlemler yapılır ?

İlk yapılacak olan işlemlerler ilgili hastalıklar için bazı kan ve idrar tetkikleri (tam idrar tahlili) ile alt ve üst üriner sistemin muayenesi ve görüntüleme testleridir (genellikle ultrason yeterlidir).

İleri vakalarda bilgisayarlı tomografi ya da magnetik rezonans görüntüleme ve hatta sistoskopi ve biyopsi dediğimiz girişimsel işlemler gerekebilmektedir.

İdrarda kan nasıl tedavi edilir ?

Tamamıyla nedene göre tedavi edilir.

Yani üstte saydığımız durumlar önce tespit edilir, sonra onların tedavisi yapılır.

Kendi başınıza asla tedavi (kocakarı ilaçları, bitkisel ürünler..) uygulamayın, doktora başvurun.

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: