İdrardan Kan Gelmesi Nedenleri ve Tedavisi

İdrardan Kan gelmesi çoğu zaman korkutucu bir deneyimdir. İdrarda normalde kan olmaz.

Bu yazımızda “idrarda neden kan olur ve nasıl tedavi edilir” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

“İdrarımdan kan geliyor” şeklindeki şikayeti olan birinde idrarda gözle görünecek kadar renk değişikliğine neden olan Eritrosit (Alyuvar, Kırmızı Kan Hücresi) var demektir.

Bu durum normal değildir, ama hemen korkmayın.

Normal İdrar Nasıldır ?

İdrar, kanın Böbrekler tarafından süzülmesi ile ortaya çıkan bir atık sıvıdır. İdrarda normalde Kreatinin ve Üre gibi atık ürünler bulunur, Lökosit ve Eritrosit hücreleri yani kan ile protein gibi birçok madde idrarda görülmez.

Normal şartlarda idrar rengi açık sarımsı veya sarı olur, kötü kokmaz ve bulanık değildir.

İdrardan Kan Gelmesi Ne Demek ?

İdrarda kan görülmesine Hematüri denir ve her yaşta insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Bu durum idrar yolları denilen Böbrek-Üreter-Mesane ve Üretra’dan oluşan sistemin herhangi bir yerinden kaynaklanıyor olabilir.

Bununla beraber özellikle 60 yaşından sonra idrarda kan görülmesi Mesane kanseri riskini gösterebileceğinden hemen bir Ürologa muayene olmak gerekir.

Tahlillerde tespit edilen yani gözle farkedilmeyen kan pozitifliğine “Mikroskopik Hematüri”, kişinin fark edip Doktora gitme ihtiyacı duyduğu yani idrarda kırmızımsı renk oluşturan kan görülmesine “Makroskopik veya Gross Hematüri” denir.

İdrarda kan olduğu zaman şiddetine göre idrar daha kahverengi, turuncu, çay rengi, hatta kırmızıya döner.

 

 

İdrardan Kan Gelmesi yani Pozitifliği Nedenleri ?

Bu durumun nedenleri, özellikle hasta 60 yaş ve altındaysa genellikle çok kötü hastalıklara bağlı değildir ama her durumda mutlaka Üroloji uzmanına muayene olmalısınız.

Glomerülonefritler ve Böbreğin inflamatuvar hastalıkları

IgA nefropatisi

Poststreptokoksal glomerülonefrit

Membranoproliferatif glomerulonefrit

İdiopatik hızlı ilerleyen (kresentik) glomerulonefrit

Henoch-schonlein purpurası

Sistemik lupus eritematozus

Good pasture hastalığı

Sistemik vaskülitler

Postinfeksiyoz glomerulonefritler.

Ağır Egzersizler veya ciddi yaralanmalar

Geçici ve masum Hematüriler görülebilir.

Tarif edilen durumların tekrarı olmadığı takdirde Hematüri sebat etmez ve ağrısızdır.

Benign Prostat Hipertrofisi (BPH)

İleri yaş erkek hastalarda operasyon gerektirecek kadar büyümüş Prostat varlığında da Hematüri görülebilir.

Mesane, Böbrek, Prostat Kanserleri

Özellikle 60 yaş üstünde makroskobik Hematüri Mesane kanserinde sık görülür.

Metabolik Nedenler

Hiperkalsiüri

Hiperürikozüri

Hiperoksalüri

Sistinüri

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Akut sistit

Prostatit

Üretrit

Tüberküloz

Sistosomiasis gibi enfeksiyonlar kanama yapabilir.

Genellikle karın ağrısı, ateş ve idrarda yanma ile birliktedir.

Piyelonefrit

Böbreğin dahil olduğu idrar yolu enfeksiyonudur.

Karın ağrısı, ateş, idrarda yanma, üşüme-titreme ve kostovebral açı hassasiyeti denilen sırtta muayene ile ağrı gibi bulgulara rastlanır.

Taşlar

Üreter, Mesane, Prostat ve Böbrek taşları.

Uzun sürerse idrar yolu enfeksiyonu semptomları eklenebilir. Sırta ve kasıklara yayılan kolik tarzda yani azalıp artan aralıklı ağrı tanıda yardımcı olur.

Ailevi Hastalıklar

Polikistik Böbrek Hastalığı

Medüller Sünger Böbrek

Papiller Nekroz

Analjezik Nefropatisi

Orak Hücre Hastalığı

Renal Tüberküloz

Diabet

Obstrüktif üropati

Alkolizm

Ankilozan Spondilit gibi durumlar Böbrekte nekroza yani hasara yol açar ve Hematüri olur.

Akut Apandisit

Akut Divertikülit

Ağır Kalp ve Solunum sistemi hastalıkları

Aşı ve Serum uygulamaları

Vasküler Nedenler

Renal infarkt

Renal Ven Trombozu

Malign Hipertansiyon

Arteriovenöz Malformasyon gibi nedenlerle Hematüri oluşabilir.

İlaçlar

Antikoagülan ilaçlar

Siklofosfamid

Benign Familial Hematüri

Proteinüri olmadan persistan yani sürekli Hematüri ile karakterize, Renal yetmezliğine ilerlemeyen işitme kaybının da eşlik etmediği ailesel bir durumdur.

Hematüri genellikle çocukluk çağında rutin testler sırasında bulunur.

Familyal Telenjektazi

Endometriozis

Meatal Ülser

Hemofili gibi Pıhtılaşma bozuklukları Hematüri yapabilir.

İdrarımda Kan var, Hangi Doktora Gideyim ?

İdrardan kan gelmesine yani pozitif olmasına Üroloji uzmanları bakar.

İdrardan Kan Gelmesi Tedavisi Nasıldır ?

Tamamıyla nedene göre tedavi edilir.

Yani üstte saydığımız durumlar önce tespit edilir, sonra onların tedavisi yapılır.

Kendi başınıza asla tedavi (kocakarı ilaçları, bitkisel ürünler..) uygulamayın, Doktora başvurun.

 

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !