IgD (İmmünglobülin D) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

IgD 5 İnsan İmmunoglobulini çeşidinden biridir ve dolaşımdaki B Lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Bilinen bir fizyolojik antikor fonksiyonu yoktur.

Nadir görülen IgD Myelomu‘nda düzeyleri oldukça artar.

Kronik İnfeksiyonlar ve Otoimmün Hastalıklar’da düzeyleri orta derecede artabilir.

Azaldığı durumlar arasında Kalıtımsal eksiklikler, Edinilmiş immün yetersizlikler, Non-IgD Myelom, Bebeklik ve erken Çocukluk dönemleri sayılabilir.

Kullanımı genellikle IgD Myelomu’nun tanısını koymaya yöneliktir.

IgD’nin % 75’i kanda bulunur.

Gammapatilerin en fazla % 2’si IgD Monogammapatisi kaynaklıdır. IgD Myeloması’na sahip hastaların % 90’ında Bence- Jones proteini de mevcuttur.

IgD Yüksekliği Nedenleri ;

Kronik KC hastalıkları

Kronik İnfeksiyonlar

Bağ Dokusu Hastalıkları

Stafilokok enfeksiyonları

IgD Multiple Myelom

Numune :

Serum.

Soğukta saklanır.

Referans Aralıkları : 

1-99 yaş Kadın :  0- 80.6 mg/L

1-99 yaş Erkek :  0- 41.0 mg/L