İkili Test Kombine Risk, Cut Off Değeri Altında ve Üstünde Ne Demek ?

Gebelikte 11-14. haftalarda yapılan tarama testi olan İkili Test, bebekte olası Trizomi 21 (Down Sendromu) ve Trizomi 18 (Edwards sendromu) adlı kromozom anomalilerini erkenden tespit etmek için yapılır.

Her iki hastalıkta zeka geriliği ve bazı organ anomalileri ile gider.

Bu hastalıklara konumuz dağılmasın diye girmeyeceğiz.

İkili Test Ne Zaman ve Nasıl Yapılır ?

İkili Test için gebeliğin 11-14 haftaları arasında anneden kan alınır  ve  β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülür.

Bu değerler annenin yaşı, kilosu, US verileri ve diğer bazı özellikleri ile kombine edilerek bir program vasıtası ile hastalık riskleri verilir.

İkili Test‘te hormonlara US ile ölçülen bebeğin ense kalınlığı (NT) de eklenirse elde edilen sonucun doğruluk oranı daha iyi olur, bu teste Kombine Test (ikili kombine test) denir.

İkili Test Ne Kadar Doğru Sonuç Verir ?

Bu test tarama testidir, kesin olarak üstte saydığımız hastalıkları göstermez ama risk yüksekse daha ileri araştırmaları (CVS veya amniyosentez gibi) gerektirir.

İkili Test taraması ile Down Sendromlu bebeklerin yaklaşık % 65-70‘i tespit edilebilirken, Kombine Test ile % 85‘i tespit edilebilir.

İkili Test Nasıl Değerlendirilir ?

İkili Test sonucunda Down Sendomu için Cut Off değeri yani yüksek risk sınırı 1/270 kabul edilir. Yani risk oranı 1/270’den büyük çıkarsa (örneğin 1/150) bebekte Down Sendromu olma riski normalden yüksektir denir.

Bununla beraber hemen korkmayın, bebek normal de olabilir. Risk yüksekse kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.

İkili Test sonucunda Edwards Sendromu (Trizomi 18) için yüksek risk sınırı ise 1/100 kabul edilir.

Yani risk  1/100’den büyük çıkarsa (örneğin 1/70) bebekte Edwards Sendromu olma riski normalden yüksektir denir, ancak yine kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.

İkili Test’te Cut Off Değerinin Üzerinde Ne Demek ?

Cut off ingilizce “sınır, eşik değer” demektir.

Cut Off Değerinin Üzerinde demek “risk artmış”, Cut Off Değerinin Altında demek ise “risk yok” demektir.

İkili Test’te Kombine Risk Ne Demek ?

Anneden alınan kan tahlilinde sadece B-HCG ve PAPP-A düzeylerine bakılması ile hesaplanan teste İkili Test denirken, bu 2 hormona bebeğin ense kalınlığı (NT) değerinin eklenmesi ile hesaplanan teste ise Kombine Test denir.

Kombine Test’in farkı Down Sendrom’lu bebekleri tespit etme başarısının, sadece İkili Test’e  oranla daha yüksek (% 65 yerine % 85) olmasıdır.

Aşağıdaki Örnek Raporu inceleyebilirsiniz;

 

 

Rapora göre, gerek İkili, gerekse Kombine Test riski Cut Off değerinin altında, yani ne Down, ne de Edwards Sendromu riski yok.