İmmünglobulin A (IgA) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

IgA testi  özellikle sekretuvar bazlı immün yetmezlik durumlarının ve monoklonal gammopati olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.

IgA Nedir ?

İmmünglobulin A, özellikle sekresyonlarda bulunan ve virüs nötralizasyonunda rol oynayan antikorların yer aldığı immünglobulin sınıfını oluşturur.

Serum immünglobulinlerinin yaklaşık olarak % 10-15 kadarı bu sınıfta bulunur.

IgA’nın vücutta fonksiyon gören en önemli kısmı sekretuvar IgA şeklinde gastrointestinal sistem ve solunum sistemi salgılarında, gözyaşı, tükürük, süt ve kolostrum’da bulunur.

Mukozalardan salgılanan IgA, salgılandığı yapıların bakteriyel ve viral etkenlere karşı korunmasında çok önemli rol oynar.

Sütte ve kolostrumda bulunan IgA ise bebeğin gastrointestinal sisteminin enfeksiyonlardan korunmasını sağlar.

Kompleman sisteminin alternatif yolunu aktive eder. Ancak zayıf bir kompleman aktivatörü’dür.

IgA konsantrasyonundaki artışın poliklonal mı, yoksa monoklonal mı olduğunun belirlenmesi için birinci aşamada serum protein elektroforezi yapılmalıdır.

Protein elektroforezinde monoklonal bir üretim olduğunun görülmesi durumunda, üretilen immünglobulin sınıfının kesin olarak belirlenmesi amacıyla immünofiksasyon elektroforezi yapılması gerekir.

Tedavi sırasında, immünglobulin konsantrasyonunda meydana gelen azalmanın monoklonal olarak üretilen immünglobulinlerde mi, arka planda yer alan poliklonal immünglobulinlerde mi meydana geldiğini belirlemek amacıyla protein elektroforezinde M pikinin kapladığı alanın izlenmesi önerilir.

IgA Yüksekliği Nedenleri :

IgA tipi miyeloma

Primer sistemik amiloidozis ve

Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopati (MGUS) vakalarında monoklonal tarzda IgA artışı görülür.

Siroz

Kronik karaciğer hastalıkları

Kronik enfeksiyonlar

Wiskott-Aldrich sendromu

Romatoid artrit ve

Diğer kollajen doku hastalıkları’nda serum IgA konsantrasyonunda poliklonal veya oligoklonal tarzda artış görülür.

IgA Düşüklüğü Nedenleri :

Konjenital veya edinsel İmmün yetmezlikler

Protein kaybına neden olan hastalıklar ve

Ataksia Telanjiektazi

Numune:

Serum.

Referans Aralığı :

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !