İmmunglobulin D (IgD) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İmmunglobulin D (IgD) normal koşullarda serumda çok düşük konsantrasyonda bulunan ve bu nedenle de serum Protein Elektroforezi’nde görüntülenemeyen bir immünglobulin sınıfıdır.

İmmunglobulin D (IgD) Testi Nedir ?

Fizyolojik rolü tam olarak bilinmemektedir.

IgM ile birlikte, Lenfosit yüzeylerinde bulunan IgD sınıfı immünglobulinlerin reseptör rolü oynayabileceği ve/veya ayırt etme fonksiyonu için gerekli olabileceği düşünülmektedir.

IgD sınıfı antikorların Bazofil ve Mast hücreleri’ne bağlanarak onları aktive ettikleri ve bu hücrelerin de antimikrobiyal faktörler üreterek, solunum sisteminin korunmasında rol aldıkları gösterilmiştir.

Otoimmun hastalığı olan bazı kişilerde görülebilen Anti-İnsülin, Anti-Nükleer ve Anti-Tiroid Antikorlarının bazılarının IgD sınıfından olabildiği gösterilmiştir.

Hiper IgD Sendromu, nadir görülen herediter bir hastalıktır. Genellikle yaşamın ilk yılında başlayan, titremeyle yükselen, tekrarlayan ateş epizotları ile karakterize bir hastalık tablosu oluşturur.

Hastalık epizotları 4- 6 gün kadar sürer. Aşı uygulamaları da dahil, çocukta stres yaratan durumlar ve küçük travmalar, şikâyetli dönemin başlamasını tetikleyebilir.

En karakteristik özelliği, titreyerek yükselen ateş olmakla birlikte, beraberinde karın ağrısı, kusma, ishal, başağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtiler, servikal Lenfadenopati, Hepatosplenomegali, Artrit, Makülopapüler döküntü, Papül, Peteşi gibi cilt lezyonları, ağızda, genital bölgede Aftöz Ülserler gibi bulgular tespit edilebilir.

Teşhis, anamnez, klinik bulgulara ve serum IgD konsantrasyonu yüksekliğine dayanılarak konur.

Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Hastalık atakları yaşam boyu tekrarlamaya devam edebilse de, delikanlılık ve yetişkinlik döneminde atak sıklığı azalır.

IgD Testi Neden Yapılır ?

Genellikle Malign ve Monoklonal Gammopati‘lerin, daha az olarak da immün yetmezlik olasılığının ve tekrarlayan ateş şikâyeti olan çocukların değerlendirilmesi, IgD tipi Multiple Miyeloma hastalarının tedavisine alınan cevabın izlenmesi sırasında kullanılır.

Bazen Kronik hastalıklarda, Bağ dokusu hastalıklarında ve bazı Karaciğer hastalıklarında IgD düzeyinde poliklonal artış görülebilmektedir.

Nadir görülen bir Miyeloma türü olan IgD Miyeloması‘nda ise monoklonal artış olur.

Monoklonal IgD üretimine sebep olan Miyeloma vakaları, bütün Multiple Miyeloma vakalarının %1’inden daha küçük bir kısmını oluşturur.

Hiper IgD Sendromu‘nda, serum IgD konsantrasyonu genellikle 100 IU/mL’nin üzerinde bulunur.

Numune :

Serum.

Referans Aralığı :

2.0 – 99 IU/ml