İmmunglobulin E (IgE) Testi Nedir, Neden İstenir ? & IgE Yüksekliği Nedenleri

İmmunglobulin E (IgE) allerjik ve parazitik hastalıklarda çok istenen bir testtir. Çoğu zaman allerjik reaksiyonlara yatkınlığın araştırılması sırasında ilk tarama testi olarak kullanılır. Daha sonra spesifik IgE veya ECP, eozinofil sayımı gibi testlerle devam edilebilir.

IgE sınıfı antikorlar, allerjen maddelere maruz kalınması halinde, duyarlı mast hücreleri ve bazofillerden histamin ve diğer vazoaktif aminlerin salınmasında aracı rolü oynarlar.

Bu vazoaktif aminler, saman nezlesi, astım, ürtiker ve egzema gibi allerjik reaksiyonların patogenezinden sorumlu olan, vasküler permeabilite artışı, düz kaslarda kasılma gibi sonuçlar doğurur.

IgE’nin bu hücrelerle etkileşim hızının ve gücünün yüksek olması sebebiyle, çok düşük konsantrasyonları bile şiddetli allerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Değerlendirme:

Allerjik hastalığı olan hastaların çoğunda serum total IgE konsantrasyonu yüksek bulunur. Ancak bir kişide total IgE konsantrasyonunun referans aralık sınırları içinde olması, bu kişinin belirli bir maddeye karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermeyeceği anlamına gelmez.

Sınırlı sayıda allerjene, sistemik olmayan yani sınırlı son organ katılımıyla allerjik reaksiyon gösteren pek çok kişide total IgE konsantrasyonu referans aralık sınırları içinde bulunabilir.

Böyle durumlarda, teşhis ve takibin total IgE ölçümünden çok, allerjene spesifik IgE konsantrasyonlarının ölçümü ile yapılması tercih edilir.

Allerjik hastalıklar dışında parazit enfestasyonlarında, bronkopulmoner aspergilloziste ve nadir görülen bir hastalık olan hiperglobulin E sendromunda ve Wiskott-Aldrich sendromunda da serum IgE düzeyi yüksek bulunur.

Bazı ileri safha neoplazmalarda, ataksi telanjiektazide ve bazı agammaglobulinemi vakalarında IgE düzeyi düşük bulunur.

Numune:

Serum.

Referans aralığı:

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: