İmmunglobulin Elektroforezi (İFE) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İmmunglobulin Elektroforezi (İFE) özellikle multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi paraproteinemilerin teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.

Serum protein elektroforezinde monoklonal protein üretimini gösteren, M piki olarak da adlandırılan, izole bir protein bandının varlığı, plazma hücreleri ile ilişkili proliferatif bir hastalığın bulunabileceğini düşündürür. Böyle bir olasılığın irdelenmesi amacıyla protein elektroforezine ek olarak serum ve idrardan immünofiksasyon elektroforezi çalışması yapılması da gerekir.

İmmünofiksasyon elektroforezi çalışmaları, tanıyı kesinleştirmenin yanı sıra, üretilen monoklonal protein sınıfının belirlenmesine de olanak sağlar.

Ayrıca protein elektroforezine göre daha yüksek bir hassasiyete sahip olması nedeniyle, protein elektroforezi ile net olarak belirlenemeyen, kuşkulu vakalar hakkında daha kesin kanaat oluşturulmasına da yardımcı olur.

İmmünofiksasyon elektroforezi, vakaların belirlenmesi açısından sensitivitesi yüksek, semikantitatif bir yöntemdir.

Patolojik sürecin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla, doğrudan immünglobulin konsantrasyonu ölçümlerinden veya serum protein elektroforezi çalışması sonucunda elde edilen elektroforegramda görülen M pikinin integrasyonundan yararlanılabilir.

Paraprotein veya M proteini olarak adlandırılan proteinler, klinik olarak bulgu veren hastaların incelenmesi sırasında veya rutin tarama çalışmaları sırasında tespit edilebilir.

Monoklonal proteinlere rastlanma sıklığı, yaş ile ilişkili olarak yükselir.

Monoklonal paraproteinemilerin kabaca % 60’ı MGUS, % 20’si multiple miyeloma, %12’si primer amiloidoz‘dur.

Değerlendirme:

Serum immünofiksasyon elektroforezinde, monoklonal immünglobulin üretimini gösteren bulguların varlığı, en genel şekliyle paraproteinemi olarak adlandırılır.

Ancak paraproteinemiler arasında ayrım yapılabilmesi için ayrıca kantitatif immünglobulin konsantrasyonu ölçüm sonuçlarının, kemik iliği incelemesi sonuçlarının, radyolojik ve klinik bulguların da dikkate alınması gerekir.

MGUS, multiple miyeloma, makroglobulinemi ve hafif zincir hastalığı serum immünofiksasyon elektroforezi ile teşhis edilebilecek başlıca hastalık tablolarıdır.

Soliter plazmasitoma, immünofiksasyon elektroforezinde çok fazla bulgu vermez. Hafif zincir hastalığının teşhisi amacıyla, idrar immünofiksasyon elektroforezi ve serum serbest hafif zincir konsantrasyonu ölçüm çalışmalarından yararlanılabilir.

Aşağıda sıralanan kriterleri taşıyan monoklonal gammopatiler, MGUS (Monoclonal gammopathy unknown significance – önemi bilinmeyen monoklonal gammopatiler) olarak adlandırılır.

– Serumda monoklonal protein bulunmakla birlikte IgG konsantrasyonu 3.5 g/dL’den, IgA konsantrasyonu 2 g/dL’den düşük.
– İdrarda M proteini yok veya varsa, 1 günde atılan miktarı 1 g’dan düşük.
– Kemik iliğinde plazma hücrelerinin oranı %10’dan az.
– Kemiklerde litik lezyon, anemi, hiperkalsemi veya renal yetmezlik yok.

IgM paraproteinemileri için kesin bir sınır belirlenmemiş olmakla birlikte, 3 g/dL üzerindeki konsantrasyonları Waldenstörm makroglobulinemisi olasılığını düşündürür.

MGUS’un diğer önemli özelliği M proteinin zaman içinde stabil kalmasıdır. Teşhisin konduğu sırada bulunmamakla birlikte, daha sonraki dönemde hastaların bir kısmında malign bir tablo ortaya çıkabilir.

Multiple miyeloma tanısı konabilmesi için minimum kriterler aşağıda sıralanmıştır:

1- Anlamlı miktarda serum veya idrar paraproteini bulunması: IgG konsantrasyonunun 3.5 g/dL’den, IgA konsantrasyonunun 2 g/dL’den, idrardaki M proteininin 24 saatte 1 g’dan fazla olması multiple miyeloma lehine bir bulgu olarak kabul edilir.
2- Kemik lezyonları bulunması (litik lezyonlar).
3- Kemik iliğinde %10 veya daha yüksek oranda plazma hücresi bulunması.

Bazı hastalar, anlamlı miktarda paraproteinemisi ve kemik iliğinde plazma hücre oranı yüksekliği bulunmasına rağmen uzunca bir süre stabil kalabilirler.

Serum veya idrarlarında paraprotein bulunmasına ve kemik iliğinde plazma hücresi oranının yüksek bulunmasına rağmen, sitopenisi, kemik lezyonları, renal yetmezliği veya hiperkal-semisi bulunmayan hastalar smoldering miyeloma olarak sınıflanırlar.

Bu ayırımın yapılması çok önemlidir. Çünkü bu hastalar, aylar veya yıllarca kemoterapiye veya diğer terapötik girişimlere ihtiyaç duymazlar. Ancak, bu hastaların düzenli bir şekilde takip edilmesi ve hastalığın seyrinin izlenmesi gerekir.

Waldenström makroglobulinemisi, IgM sınıfı immünglobulinlerin kontrolsüz bir şekilde üretilmesi ile karakterize bir hastalık tablosudur.

IgM paraproteinemileri için kesin bir sınır belirlenmemiş olmakla birlikte, 3 g/dL üzerindeki konsantrasyonlar Waldenström makroglobulinemisi olasılığını destekler.

Paraproteinemi konsantrasyonunun yüksekliği ve üretilen paraproteinlerin yüksek molekül ağırlığına sahip olması kanın viskozitesinde artmaya neden olur.

Soliter plazmasitoma, miyelomaya ait başka hiçbir teşhis kriteri bulunmaksızın yalnızca soliter monoklonal plazma hücresi tümörü bulunması durumudur.

Bu tür tümörler, ekstramedüller veya kemiğin soliter plazmasitoması olarak kategorize edilir.

Bu hastalarda, serum veya konsantre idrardan yapılan immünoelektroforez çalışmaları genellikle paraprotein mevcudiyetini göstermez.

Eğer az bir miktarda monoklonal protein mevcutsa, tedaviden sonra kaybolmalıdır.

Numune:

Serum.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“6.Hastalık Nedir ?”

“Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir ?”

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: