İmmunglobulin G Alt Grupları ve Eksikliği Nedir ?

İmmunglobulin G Altgrupları (IgG subclass) özellikle hümoral veya kombine immün yetmezlik belirtileri gösteren hastaların araştırılması sırasında kullanılır. Pek fazla istenen testlerden değildir.

İmmunglobulin G Alt Grupları Nedir ?

İnsan serumunda en bol bulunan (% 80’i) immünoglobulin, immünoglobulin G (IgG) ‘dir . IgG proteini IgG1’den IgG4’e kadar 4 alt sınıfa ayrılır. Her bir alt sınıf, yapısal olarak benzersiz bir gama ağır zincirine sahip moleküller içerir.

Toplam IgG’nin yaklaşık % 65’i IgG1, % 25’i IgG2, % 6’sı IgG3 ve % 4’ü IgG4’tür. Farklı IgG alt sınıflarına ait moleküller,  farklı biyolojik özelliklere (örneğin, kompleman sabitleme yeteneği ve fagositik hücrelere bağlanma) sahiptir.

IgG sınıfı antikorlar, vücudun bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli korunmasını sağlar.

IgG alt sınıflarının, kompleman bağlama yeteneği, fagositik hücrelere bağlanma yeteneği gibi biyolojik özellikleri veya bu özelliklerin gücü açısından aralarında farklılıklar vardır.

İmmunglobulin G Eksikliği Nedir ?

Ataksi Telanjiektazi

Wiskott-Aldrich sendromu ve

“Common Variable Immünodeficiency” gibi hipogammaglobulinemi durumlarında birden fazla alt sınıfın konsantrasyonunda beraberce düşme olur.

Ağır immünglobulin yetersizliklerinde konsantrasyonu en fazla düşen IgG altsınıfı genellikle IgG1’dir. Beraberinde diğer IgG alt sınıflarının konsantrasyonları da düşük bulunabilir.

Selektif olarak tek bir IgG alt sınıfı yetersizliği daha çok IgG2 ile ilişkili olarak görülür.

Selektif IgG2 yetersizliği olan hastalarda tekrarlayan sinüzit, otit ve pulmoner enfeksiyonlar görülür. IgG2 eksikliği tek başına olabildiği gibi, IgA eksikliği veya diğer bazı IgG alt sınıflarının eksikliği ile de birlikte görülebilir.

Daha seyrek görülen bir durum olmakla birlikte, IgG4 yetersizliğinin tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığını 25 kata varan oranda artırabildiği bildirilmektedir.

Numune:

Serum

Referans aralığı: