İmmunglobulin G (IgG) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İmmunglobulin G (IgG) özellikle hümöral İmmun Yetmezlikler ve Monoklonal Gammopati’lerin  araştırılması sırasında kullanılır.

IgG sınıfı antikorlar, vücutta bulunan immünglobulinlerin % 75 kadarını, serum proteinlerinin % 10-20 kadarını meydana getirir.

İmmunglobulin G Testi Nedir ?

IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olarak adlandırılan 4 alt sınıfı vardır.

IgG sınıfı antikorlar, vücudun bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli korunmasını sağlar. Bu nedenle, IgG antikorlarının yetersizliğinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncinde azalma meydana gelir.

Klinik açıdan önem taşıyan otoantikorların pek çoğu IgG sınıfı antikorlardan oluşur.

Multipl Miyeloma vakalarının büyük kısmında IgG sınıfı monoklonal antikor üretimi olur.

IgG konsantrasyonundaki artışın poliklonal mı, yoksa monoklonal mı olduğunun belirlenmesi için birinci aşamada Serum Protein Elektroforezi çalışması yapılmalıdır.

Protein elektroforezinde Monoklonal bir üretim olduğunun görülmesi durumunda, üretilen immünglobulin sınıfının kesin olarak belirlenmesi amacıyla İmmünfiksasyon Elektroforezi yapılması gerekir.

IgG Yüksekliği Nedenleri :

Poliklonal IgG Artışı 

Kronik veya tekrarlayan Enfeksiyonlar

Kronik Karaciğer Hastalıkları

SLE, Romatoid artrit, Sjögren sendromu başta olmak üzere otoimmun hastalıklar

Sarkoidoz

Bazı Parazitik hastalıklar

Oligoklonal IgG Artışı 

Lenfoid ve nonlenfoid maligniteler

Bazı Enfeksiyonlar ve

Bazı Disgammaglobulinemi’ler.

Monoklonal IgG Artışı 

IgG tipi Multipl Miyeloma

Bazı Lenfoma’lar

Primer Sistemik Amiloidoz

Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopati (MGUS) ve

Bazı Maligniteler.

BOS IgG Düzeyinde Artış

Multiple Skleroz

Subakut Sklerozan Panensefalit ve

Merkezi sinir sistemi Sifiliz‘inde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

Ancak bu hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapılabilmesi için daha spesifik ilave testlere ihtiyaç duyulur.

IgG Düşüklüğü Nedenleri :

Wiskott Aldrich Sendromu da dahil olmak üzere bazı genetik, konjenital immün yetmezlik hastalıkları

AIDS

Nonselektif Protein Kaybına neden olan durumlarda serum IgG düşük bulunur.

IgG Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan (serum) çalışılır.

Açlık gerekmez.

Serum.

Referans Aralığı:

 

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !