İmmunglobulin G (IgG) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

İmmunglobulin G (IgG) özellikle hümöral immun yetmezliklerin ve monoklonal gammopati’lerin  araştırılması sırasında kullanılır.

IgG sınıfı antikorlar, vücutta bulunan immünglobulinlerin % 75 kadarını, serum proteinlerinin % 10-20 kadarını meydana getirir.

Bakteriyel ve viral etkenlere karşı plazma hücreleri tarafından üretilen IgG sınıfı antikorların, vücutta bulunan toplam miktarının % 65 kadarı kan dışında, geri kalan yaklaşık % 35’lik kısmı kanda bulunur.

IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olarak adlandırılan 4 alt sınıfı vardır.

IgG sınıfı antikorlar, vücudun bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli korunmasını sağlar. Bu nedenle, IgG antikorlarının yetersizliğinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncinde azalma meydana gelir.

Klinik açıdan önem taşıyan otoantikorların pek çoğu IgG sınıfı antikorlardan oluşur.

Multipl Miyeloma vakalarının büyük kısmında IgG sınıfı monoklonal antikor üretimi olur.

IgG konsantrasyonundaki artışın poliklonal mı, yoksa monoklonal mı olduğunun belirlenmesi için birinci aşamada serum protein elektroforezi çalışması yapılmalıdır.

Protein elektroforezinde monoklonal bir üretim olduğunun görülmesi durumunda, üretilen immünglobulin sınıfının kesin olarak belirlenmesi amacıyla immünfiksasyon elektroforezi yapılması gerekir.

Tedavi sırasında immünglobulin konsantrasyonunda meydana gelen azalmanın monoklonal olarak üretilen immünglobulinlerden mi, arka planda yer olan poliklonal immünglobulinlerden mi meydana geldiğini belirlemek amacıyla protein elektroforezinde M pikinin kapladığı alanın izlenmesi önerilir.

IgG Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür ?

Poliklonal IgG Artışı :

Kronik veya tekrarlayan enfeksiyonlar

Kronik karaciğer hastalıkları

SLE, Romatoid artrit, Sjögren sendromu başta olmak üzere otoimmun hastalıklar

Sarkoidoz

Bazı parazitik hastalıklar

Oligoklonal IgG Artışı :

Lenfoid ve nonlenfoid maligniteler

Bazı enfeksiyonlar ve

Bazı disgammaglobulinemi’ler.

Monoklonal IgG Artışı :

IgG tipi Multipl miyeloma

Bazı Lenfoma’lar

Primer sistemik amiloidozis

Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopati (MGUS) ve

Bazı Maligniteler.

BOS IgG Düzeyinde Artış

Nörolojik hastalıkların araştırılması sırasında BOS’daki IgG düzeyinin ölçümü yol gösterici olabilir. Multiple Skleroz, Subakut Sklerozan Panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifiliz‘inde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

Ancak bu hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapılabilmesi için daha spesifik ilave testlere ihtiyaç duyulur.

IgG Düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür ?

Wiskott Aldrich sendromu da dahil olmak üzere bazı genetik, konjenital immün yetmezlik hastalıklarında, AIDS gibi sonradan oluşan immün yetmezlik durumlarında ve vücuttan nonselektif protein kaybına neden olan durumlarda serum IgG konsantrasyonu düşük bulunur.

Numune:

Serum.

Referans aralığı:

 

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: