İmmunglobulin M (IgM) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

İmmunglobulin M (IgM) özellikle Monoklonal Gammopati ve İmmün yetmezlik durumlarının araştırılması sırasında kullanılır. IgM sınıfı antikorlar, vücutta bulunan İmmünglobulin’lerin % 5-10 kadarını oluşturur.

IgM Testi Nedir ?

B lenfositleri, bakteri ve virüslere karşı primer immün cevap sırasında ilk olarak IgM sınıfı antikorları üretir.

Aynı antijenle sonraki karşılaşmalarda, yani sekonder immün cevap sırasında plazma hücresine dönüşen lenfositler IgG veya IgA sınıfı antikorları üretmeye başlar.

IgM sınıfı antikorların plasentadan geçişi olmadığından yeni doğan döneminde veya kordosentez ile alınan kan örneğinde bir enfeksiyon etkenine spesifik IgM antikorlarının varlığı, enfeksiyonun intrauterin dönemde geçirildiğini gösterir.

IgM konsantrasyonundaki artışın “Poliklonal mı, yoksa Monoklonal mı” olduğunun belirlenmesi için birinci aşamada serum Protein Elektroforezi yapılmalıdır.

Protein elektroforezinde Monoklonal bir üretim olduğunun görülmesi durumunda, üretilen immünglobulin sınıfının kesin olarak belirlenmesi amacıyla İmmünofiksasyon Elektroforezi yapılması gerekir.

Romatoid faktör (RF) de IgM sınıfındandır.

IgM Yüksekliği Nedenleri ?

Waldenström Makroglobulinemisi

Primer Sistemik Amiloidoz

Önemi Bilinmeyen Monoklonal Gammopati (MGUS) ve

Bazı Maligniteler de Monoklonal tarzda IgM artışı görülür.

Enfeksiyonlar

Otoimmün hastalıklar

Kronik Karaciğer hastalıkları

Sarkoidoz

Nefrotik sendrom ve

Bazı Lenfoma’larda Poliklonal veya Oligoklonal artış gösterir.

BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM konsantrasyonları Bakteriyel Menenjit olasılığı lehine bir bulgu olarak kabul edilebilir.

IgM Düşüklüğü Nedenleri ?

İmmün Yetmezlikler

Nonselektif Protein kaybı (Protein Kaybettiren Enteropatiler, Yanıklar, Pemfigus vb.) ile IgM düşük bulunur.

IgM yetersizliklerinde özellikle tekrarlayan gram negatif enfeksiyonlara sık rastlanır.

IgM Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan 3-5 ml kandan (serum) çalışılır.

Açlık gerekmez.

IgM Referans Aralığı Nedir ?