İnhibin A ve B Testi ve Down Sendromu Tarama Testi Nedir ?

İnhibin A, Trizomi taraması amacıyla kullanılan dörtlü testin bir komponenti olarak, İnhibin B ise kadınlarda yumurtalık rezervini belirlemede ve  bazı Over kanserlerinin teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla bir tümör belirleyicisi olarak kullanılır.

İnhibinler, inhibin A, inhibin B, aktivin A, aktivin B ve aktivin AB’nin de dahil olduğu, Transforme edici doku growth faktör ß (TGF-ß ) ailesine ait proteinlerdir.

Kadınlarda Overlerin granulosa hücreleri tarafından, erkeklerde ise Sertoli hücreleri tarafından salgılanır.

Kadınlarda hem inhibin A, hem de İnhibin B üretimi yapıldığı halde, erkeklerde yalnızca İnhibin B üretilir.

Plasenta da büyük miktarda İnhibin A üretir. İnhibinler, erkeklerde ve kadınlarda selektif olarak FSH salgısının negatif feed-back düzenleyicisidir. Yani Hipofizer FSH uyarısını inhibe eder.

İnhibin B’nin tümör markeri olarak kullanımı

İnhibin B, özellikle Ca 125’in iyi bir tümör markeri olmadığı granüloza hücreli over kanserlerinde ve müsinöz tip epitelyal kanserlerde yüksek bulunur.

Bu nedenle bu iki tip Over kanseri için yararlı bir marker olarak kabul edilebilir.

Tüm over kanserlerinin % 2-5 kadarını oluşturan granüloza hücreli kanserlerin yaklaşık % 89-100 kadarında İnhibin B konsantrasyonunda referans aralık üst sınırının 60 katına varan artışlar meydana gelir.

Epitelyal kanserlerin % 55-60 kadarında, nonmüsinöz epitelyal kanserlerin ise yalnızca % 15-35 kadarında İnhibin B konsantrasyonunda artış görülür.

İnhibin B ve Over rezervi

İleri yaş ve Over rezervinde azalmayla beraber İnhibin-B seviyesi azalır  ve FSH artar.

Adetin 3. günü İnhibin B düzeyinin 45 pg/ml’den düşük olması kötü Over rezervi göstergesidir.

İnhibin A’nın Down sendromu taramasında kullanımı

Down sendromlu fetüs taşıyan gebelerden ikinci trimestrde alınan serum örneklerinde, total inhibin konsantrasyonunun normal fetüs taşıyan gebelere göre yaklaşık 2 kat yüksek olduğu ilk kez 1992 yılında Van Lith isimli araştırmacı tarafından gösterilmiştir.

Numune:

Serum

Referans Aralığı:

Down sendromu taraması amacıyla kullanılan İnhibin A, ölçülen değerin numunenin alındığı gebelik haftasının medyan değerine oranlanması sonucunda, elde edilen MoM değeri kullanılarak yorumlanır.

Tek başına bir değer taşımadığından diğer analiz parametreleri ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen risk oranlarına göre karar verilir.

İnhibin B için referans aralıkları:

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !