İnhibin B Testi Normal Değerleri – Erkek ve Düşüklüğü ?

İnhibin‘ler kadınlarda Over yani Yumurtalık Granülosa hücreleri ve erkeklerde Testis’in Sertoli hücreleri tarafından salgılanan protein yapıda hormonlardır.

Kadınlarda, İnhibin A esas olarak “follikül” ve “korpus luteum” tarafından üretilirken, İnhibin B esas olarak küçük gelişmekte olan foliküller tarafından ve erkekte Testis’in sertoli hücreleri’nden üretilir.

İnhibin’in Görevi Nedir ?

İnhibin’ler, Hipofiz’den Folikül Stimülan Hormon (FSH) salgılanmasını bastırır ve ayrıca gonad’larda çeşitli etkilere sahiptir.

İnhibin A ve B olmak üzere 2 tipi vardır.

İnhibin B Düşüklüğü Ne Demek ?

Menopozda Yumurtalık foliküllerinin tükenmesi ile İnhibin A ve B seviyeleri çok düşük veya saptanamayan seviyelere düşer.

 

İnhibin Testi Ne İçin İstenir ?

Kadınlarda Over (Yumurtalık) kanserleri  3 tip’tir:

Epitelyal (% 80)

 

Germ hücre tümörleri (% 10-15) ve

Stromal seks kord tümörleri (% 5 – 10).

Stromal seks kord tümörlerinin çoğunluğunu Granüloza hücresi tümörleri oluşturur.

Granüloza hücreli tümörleri olan bazı hastalarda serum İnhibin A veya B düzeyleri artmıştır. Granülosa hücreli tümörlerin % 90 – 100’ünde İnhibin B düzeyleri 60 kata kadar yüksek saptanır.

 

İnhibin B aynı zamanda, Müsinöz epitelyal tümörlerin % 55-60’ında yükselir ve bir marker olarak kabul edilebilir.

Tersine, Non-müsinöz epitelyal tümörlerde İnhibin’ler tanıda faydasızdır. Sadece % 15- 35’unda yüksek saptanırlar.

 

İnhibinler, Yumurtalık kanseri markeri olan CA 125 testini tamamlayıcı olarak kullanılabilirler.

 

İnhibin B ayrıca, Yumurtalık rezervinin bir belirteci olarak kullanılır. Her kadın, Oosit içeren belirli sayıda folikül ile doğar, bu foliküller yaşla birlikte sürekli ve doğal olarak azalır. Herhangi bir zamanda Yumurtalıkta kalan folikül sayısı yumurtalık rezervidir.

 

 

Yumurta rezervleri azaldıkça, folikül gelişimini uyarmak için kullanılan hormonlar daha etkisiz olur ve in vitro fertilizasyon (IVF) ile Bebek şansı azalır.

İnfertilite değerlendirmesinin bir parçası olarak, bir kadının Yumurtalık rezervini tahmin etmek çeşitli yollar vardır.

Yumurtalık rezervini değerlendirmek için yapılan testler şunlardır:

3. gün FSH,

3. gün İnhibin B ve

Anti-Müllerin Hormon (AMH) seviyeleri.

Menstüral siklusun erken foliküler fazı sırasında (3. gün) serumda ölçülen İnhibin B miktarı, Yumurtalıktaki folikül sayısını doğrudan yansıtır. Bu nedenle, daha yüksek inhibin B, daha fazla yumurtalık folikülü demektir.

İnfertil ve anormal Spermatogenezis’i olanlara göre normal doğurganlığı olan erkeklerde İnhibin B seviyeleri daha yüksektir.

FSH ile birlikte kullanıldığında serum inhibin B, tek başına FSH’den daha fazla Spermatogenez belirtecidir.

Testiküler fonksiyonu ve Spermatogenezis’i direkt olarak gösteren bir hormondur. Düzeyi, aynı zamanda Testis volümü ve sperm sayısı ile ilişkilidir.

Menopoza geçişi göstermede de faydalıdır. Kan düzeyi, dalgalanmalar gösteren FSH ve Estradiol’e göre daha stabildir.

Menopoz için FSH ve Estradiol yerine ya yalnızca İnhibin B, ya da İnhibin B ve FSH’ın birlikte bakılması uygun olur.

Özetle :

İnhibin B kadınlarda Over ve erkeklerde Testis’lerin primer bir hormonu olarak tanıda üstte saydığımız alanlarda tek başına veya FSH ve CA 125 ile birlikte güvenle kullanılabilecek bir testtir.

İnhibin B için Referans Değerler Ne Olmalıdır ?

Erkekler (pg/ml) :

0-23 ay: < 430

2-4 yıl: < 269

5-7 yıl: < 184

8-10 yıl: < 214

11-13 yaş: < 276

14-17 yaş: < 273

Yetişkinler: < 399

Kadınlar (pg/ml) :

0-23 ay: < 111

2-4 yıl: < 44

5-7 yıl: < 27

8-10 yıl: < 67

11-13 yaş: < 120

14-17 yaş: < 136

Premenopozal :

Foliküler: < 139

Luteal: < 92

Postmenopozal: < 10

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !