INR Kaç Olursa Kanama Olur ?

INR, Protrombin Zamanı (PT) testini tüm Dünya’da standart olarak değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçü birimidir.

Daha rahat anlaşılması için tam olarak öyle olmasa da kabaca kanın akışkanlık derecesini gösterir.

INR Nedir ?

INR testi adını “International Normalised Ratio” kelimelerinden alır, Protrombin Zamanı (PT) testi ile beraber raporlanır. Kanın ne kadar zamanda pıhtılaştığını gösteren testlerden biridir.

PT testinde kanın pıhtılaşma süresi “saniye” olarak verilir. Oysa Dünya’nın değişik yerlerinde PT testi için çok farklı ölçüm kitleri kullanıldığından, bu sürenin her yerde kolayca değerlendirilmesi, yani standart hale getirilmesi için INR şeklinde bir katsayı olarak verilir.

Örneğin;

INR 1, 1.5, 2 gibi sadece “sayı” olarak raporlanır.

INR Testi Ne İçin İstenir ?

Başlıca olarak ;

Beklenmeyen Kanama durumlarında

Atriyal Fibrilasyon

Akciğer Embolisi

Derin Ven Trombozu gibi damar içi pıhtı oluşması durumlarında ve

Bir antikoagülan yani kan pıhtılaşma önleyici ilaç olan warfarin tedavisi alan hastalarda tedavinin etkinliğini görmek için istenir.

INR Sonucu Nasıl Değerlendirilir ?

INR değerinin 1 – 1.5 olması normal kabul edilir.

Warfarin tedavisi alanlarda ise Doktor, hastalık tipine göre INR değerinin 2-3.5 gibi daha yüksek değerlerde olmasını ister.

INR Değeri Düşükse Bu Ne Demek ?

1 ve daha düşük INR değerleri kanınızın yeterince akışkan olmadığını veya pıhtılaşma riskinin arttığını gösterir.

Böyle durumlarda ise Akciğer Embolisi, Felç, Damar tıkanması gibi riskler de artar.

INR Değeri Yüksekse Bu Ne Demek ?

INR değeri 2 ve üzerindeyse, yüksek olduğu oranda kanınızın pıhtılaşması yavaş demektir ve bu da kanama riskini artırır.

İç kanamalar, sık sık Burun ve Diş eti kanamaları, hatta kaza anında kan kaybının çok zor durdurulması gibi riskler ortaya çıkar.

INR Yüksekliğinin Nedenleri Nelerdir ?

INR değerinin 1.5 ve üstüne çıktığı birçok durum vardır, başlıcaları;

Oral Antikoagülan tedavisi

Oral antikoagülanlar olan kumarin yani warfarin, vitamin K oluşumunu inhibe ederek sentezi için vitamin K’ya ihtiyaç duyan Faktör II – VII – IX – X düzeyini düşürürler ve böylece PT uzar.

Heparin tedavisi

Safra Yolu Obstrüksiyonu

Yağ Malabsorbsiyonları (sprue, çölyak hastalığı, ishaller..)

DIC Hastalığı

Zollinger-Ellison Sendromu

Protrombin- Faktör V- Faktör VII- Faktör X eksiklikleri

Vitamin K eksikliği

Yenidoğanın Hemorajik Hastalığı

Karaciğer Hastalıkları

Alkolizm

Hipofibrinojenemi

Disfibrinojenemi

Dolaşan Antikogülanlar (Lupus antikoagülanı)

Prematüre yenidoğanlar

Birçok İlaç

Aspirin, cimetidine, INH, sefalosproinler, metronidazol, fenitoin, fenilbutazon, kolestramin.

ile INR artar.

INR Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir ?

INR değerinin 1 ve altında olmasının nedenleri şunlardır;

Diyetle fazla yeşil yapraklı Sebze yemek (vitamin K absorbsiyonu artar)

Aşırı İshal ve Kusma (dehidratasyon)

Kan alırken Turnikeyi fazla sıkma, uzun tutma, travmatize etme

Kan alırken tüpe fazla kan doldurma

Plazmanın +4 C’de uzun süre saklanması (Faktör VII aktive olur)

INR Hangi Kan Hastalıklarında Etkilenmez ?

Hemofili A (Faktör VIII eksik)

Hemofili B (Faktör IX eksik)

Polisitemi Vera

Von Willebrand Hastalığı ve

Trombosit hastalıklarında (ITP, TTP..) INR etkilenmez.

 

 

INR Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan yaklaşık 2-4 ml arası kan, mavi kapaklı yani sitrat içeren bir tüpe alınır. Bu tüp santrifüj edilerek plazma denen kısım ayrılır. Bu kısımdan ölçüm yapılır.

Gelelim merak edilen soruya..

INR Kaç Olursa Kanama Olur ?

INR değeri ne kadar çoksa kanama riski de o kadar yükselir.

Özellikle warfarin (coumadin) tedavisi alanlarda kanama riskini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri;

İlerlemiş yaş

İlaç alma sıklığı (özellikle INR > 4 ise kanama riski artar)

Daha önce Beyin damar hastalığı geçirme öyküsü

Beraberinde Aspirin ve NSAID gibi kanama riskini artıran ilaç alımı olarak sayılabilir.

Kabaca INR değeri 4 ve üzerinde ise kanama riski artmaya başlar.

Warfarin (Kumadin) Alanlarda INR Kaç Olmalı ?

Mevcut duruma ve hastalığa göre değişir. Doktor zaten INR değerini ne sıklıkla ölçtürmeniz gerektiğini ve hangi aralıkta olması gerektiğini söyleyecektir.

Yine de INR değerinin kabaca;

Atrial Fibrilasyon hastalarında:  2 – 3
Venöz Tromboembolizm (DVT gibi) hastalarında:  2 – 3
Kalpte mekanik kapak olan hastalarda: 2 – 3.5 olması arzulanır.