İnsülin Testi Nedir, Neden Yapılır, Sonuçları Kaç Olmalı ?

İnsülin Pankreas’tan salgılanan bir hormondur ve başlıca olarak Diabetes mellitus’un teşhisi, tiplendirilmesi ve takibi; İnsülin direnci olasılığının değerlendirilmesi ve Hipoglisemi sebebinin araştırılması gibi amaçlarla kullanılır.

İnsülin Testi Nedir ?

İnsülin Pankreastaki langerhans adacıklarında bulunan Beta hücrelerince salgılanan bir hormondur.

İnsülinin adı da Latince’de “ada” anlamına gelen “insula” sözcüğünden gelir.

Karaciğer, yağ dokusu ve diğer hedef dokulara etki ile karbonhidrat metabolizmasını düzenler.

İnsülinin görevi kan şekerini belirli sınırlarda tutmaktır.

İnsülin başlıca kan glukozu (şekeri) yükselince Pankreastan salınır ve glukozu normal seviyelere düşürür.

İnsülin seviyesini ayrıca diğer bazı hormonlar, otonom sinir sistemi ve nütrisyonel durum (besin alımı) etkiler.

İnsülin Testi Neden Yapılır ?

Bu test genel olarak olarak Diabet ayırıcı tanısı ve tedavi takibi; İnsülin direnci olasılığının değerlendirilmesi ve Hipoglisemi sebebinin araştırılması gibi amaçlarla kullanılır.

İnsülin Yüksekliği Nedenleri;

İnsülinoma (aşırı insülin salgılayan pankreas tümörü)

Tip 2 DM

Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığı ile giden devlik hastalığı)

Cushing Sendromu (Kortizol yüksekliği ile giden bir hastalık)

Dışarıdan İnsülin alımı (fazla ilaç veya kazaen veya intihar nedeniyle)

Obezite

Metabolik Sendrom

Pankreas adacık hücre hiperplazileri (pankreastan fazla insülin salgılanır)

İlaçlar (Kortikosteroid-Levodopa-Oral Kontraseptif-Oral Hipoglisemikler)

Son dönem Gebelik (insüline direnç olur)

İnsülin Düşüklüğü Nedenleri;

Tip 1 DM (Pankreasta insülin eksikliği)

Hipopütitiarizm (Hipofiz bezi yetmezliği yapan tüm hastalıklar)

Pankreas Hastalıkları (Kistik fibrozis, Pankreas kanseri, Pankreatitler..)

İnterferanslar

Son 1 hafta içinde radyoizotop tedavisi alımında test sonuçları etkilenir. Test 1 hafta sonra  çalışılmalıdır.

Fazla İnsülin veya Oral Hipoglisemik ilaç alımı ile İnsülin yüksek çıkar (ama C-peptid değerleri artmaz, gerçek İnsülin yüksekliği ayrımında kullanılır).

Numune:

Serum veya Heparinli plazma.

Hasta 8-10 saat aç olmalıdır.

İnsülin Sonuçları Kaç Olmalı ?

Yetişkin : 0- 35 µIU/ml

Çocuk : 0-10 µIU/ml arası olmalıdır.