“İntraepitelyal Lezyon ve Malignite Açısından Negatif” Ne Demek ?

Patoloji Raporlarında sıkça geçen “İntraepitelyal Lezyon ve Malignite Açısından Negatif” ne demektir ? sorusunu yanıtlayalım.

“İntraepitelyal Lezyon ve Malignite Açısından Negatif” Ne Demek ?

Serviks yani halk arasında daha fazla bilindik ismiyle  Rahim ağzı, Rahmin Vajina ile birleştiği dar ve alt ucudur. Rahim ağzı dokusu oldukça incedir, ağzımızın içindeki dokuya benzer.

Bu dokuyu oluşturan hücreler sürekli büyür, ölür ve yerine yenisi gelir. Bu süreçte bazı hücreler, özellikle de HPV virüsü, diğer enfeksiyonlar veya dış etmenler nedeniyle yapısı bozulup anormal, daha doğrusu kötü huylu hale gelebilir.

Smear testi işte özellikle Rahim Ağzı kanseri taramasında çok önemli olan bir patolojik tarama testidir ve bu anormal hücrelerin var olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

İntraepitelyal lezyon ise işte bu smear testinin sonuçlarının açıklanmasında kullanılan bir terimdir.

İntraepitelyal lezyonlar, Rahim Ağzı kanseri öncesinde olabilecek anormal hücrelerin varlığını gösterir.

 

 

 

İntraepitelyal Lezyon Tipleri Şunlardır;

Skuamoz İntraepitelyal Lezyon (SIL)

Kanser öncesi olabilecek anormal hücreler mevcut demektir.

SIL düşük derece (LSIL) veya yüksek derece olabilir (HSIL).

LSIL : Hafif displazi’dir. CIN 1’i tanımlar.

Neredeyse her zaman HPV enfeksiyonunun varlığını gösterir ama hafif derecede kanser öncesi değişimleri de ifade edebilir.

LSIL çok sık görülür ve çoğunlukla tedaviye gerek olmadan geçer.

HSIL : Orta ve şiddetli displazi’dir. CIN 2 ve CIN 3 veya CIS yani karsinoma insitu’da görülür.

Bunların kansere dönüşmesi yüksek ihtimaldir.

Smear testi temiz yani normal olan patoloji raporlarında genellikle aşağıdaki cümleler yazar ve bu o hastada şimdilik sorun  olmadığı anlamına gelir.

“İntraepitelyal lezyon veya malignite yönünden negatif”.

“İntraepitelyal lezyon veya malignite yönünden negatif, inflamasyona sekonder reaktif hücresel değişiklikler”.

“Malignite ya da intraepitelyal lezyon açısından negatif, servikovajinal Smear inflamasyon bulguları”.

“İnflamasyon ya da enfeksiyon bulguları izlenmiştir, tedavi sonrasında yeniden smear alınması önerilir”.

“İntraepitelyal lezyon yada malignite bakımından negatif” cümlesi burada smear testinin temiz çıktığını anlatır.

Smear Testi Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Smear test;

21 yaşından itibaren 3 yılda 1,

30-65 yaş arasında ise her 5 yılda bir HPV testi ile beraber veya en azından yine 3 yılda bir yaptırılmalıdır.

65 yaşından sonra ise önceki testler temiz yani negatif ise artık smear testlerine gerek yoktur.

İntraepitelyal Lezyonlar Kansere Dönüşür mü ?

CIN 1 % 70 kendiliğinden gerilerken, % 5’i CIN2 veya CIN3’e ilerler, % 1’i ise kansere dönüşebilir.

CIN 2 lezyonlar % 20 oranında CIN3’e ilerler, % 5 oranında ise kanserleşebilir.

CIN3 lezyonlar ise çok daha tehlikelidir,  tedavi edilmezlerse % 12-50 oranında kansere dönüşürler.

“Konu ” ile ilgili videomuzu da izleyin ;