İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) testi genellikle Tip 1 Diyabet olasılığının değerlendirilmesi, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet arasında ayırıcı tanı yapılması sırasında istenir.

Adacık hücrelerine karşı kronik otoimmün iltihabi reaksiyonun bulunması, Tip I Diyabet‘in etiyopatogenezinde rol oynayan en önemli etkendir.

Bu reaksiyonun kronik bir şekilde devam etmesi, zaman içinde Adacık hücrelerinin tamamen tahrip olmasına ve İnsülin üretiminin tamamen durmasına yol açar.

Adacık Hücre Antikoru Testi Nedir ?

Bir hastanın serumunda Pankreas Adacıklarına karşı antikor bulunması, Pankreas Adacıklarında Beta hücrelerinin tahribatının devam etmekte olduğunu gösterir.

Teşhisi yeni konmuş Tip 1 Diyabet hastalarının % 80 kadarında Adacık antikorları bulunur.

Adacık antikoru pozitif olan hastaların, Non-Diyabetik akrabalarının % 3-4 kadarında ve tamamen Sağlıklı popülasyonda ise yaklaşık % 0.5 oranında Adacık antikoru pozitifliği bulunabilmektedir.

Adacık Hücre Antikoru Testi Nedir ?

Bir hastanın serumunda Pankreas Adacıklarına karşı antikor bulunması, Pankreas Adacıklarında Beta hücrelerinin tahribatının devam etmekte olduğunu gösterir.

Teşhisi yeni konmuş Tip 1 Diyabet hastalarının % 80 kadarında Adacık antikorları bulunur.

Adacık antikoru pozitif olan hastaların, Non-Diyabetik akrabalarının % 3-4 kadarında ve tamamen Sağlıklı popülasyonda ise yaklaşık % 0.5 oranında Adacık antikoru pozitifliği bulunabilmektedir.

Adacık Hücre Antikoru Testi Neden Yapılır ?

Bu test genellikle Tip 1 Diyabet tanısını doğrulamak amacıyla Anti-İnsülin antikor ve Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD) antikorları ile birlikte istenir.

İnsan Pankreasından hazırlanan preparatlar kullanılarak IFA tekniği ile yapılan çalışmada Adacık antikoru varlığını düşündüren tarzda Floresans boyanmaya sebep olan antikorlar, Adacık’larda bulunan çeşitli antijenik yapılara yönelik olabilir.

Bu antikorların en önemli kısmını Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD65) antikorları oluşturur.

Adacık Hücre Antikoru Testi Nedir ?

Bir hastanın serumunda Pankreas Adacıklarına karşı antikor bulunması, Pankreas Adacıklarında Beta hücrelerinin tahribatının devam etmekte olduğunu gösterir.

Teşhisi yeni konmuş Tip 1 Diyabet hastalarının % 80 kadarında Adacık antikorları bulunur.

Adacık antikoru pozitif olan hastaların, Non-Diyabetik akrabalarının % 3-4 kadarında ve tamamen Sağlıklı popülasyonda ise yaklaşık % 0.5 oranında Adacık antikoru pozitifliği bulunabilmektedir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.