İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

İslet Cell Anticore (Adacık Hücre Antikoru) Tip 1 Diyabet olasılığının değerlendirilmesi, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet arasında ayırıcı tanı yapılması sırasında istenebilen bir testtir.

Adacık hücrelerine karşı kronik otoimmün iltihabi reaksiyonun bulunması, Tip I Diyabet‘in etiyopatogenezinde rol oynayan en önemli etkendir.

Bu reaksiyonun kronik bir şekilde devam etmesi, zaman içinde Adacık hücrelerinin tamamen tahrip olmasına ve İnsülin üretiminin tamamen durmasına yol açar.

Klinik uygulamada bu antikorların belirlenmesi amacıyla, IFA tekniği ile Adacık (Islet) antikorları veya diğer immünoassay teknikleri ile İnsülin antikorları ve Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD) antikorları araştırılır.

İnsan Pankreasından hazırlanan preparatlar kullanılarak IFA tekniği ile yapılan çalışmada Adacık antikoru varlığını düşündüren tarzda Floresans boyanmaya sebep olan antikorlar, Adacık’larda bulunan çeşitli antijenik yapılara yönelik olabilir.

Bu antikorların en önemli kısmını Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD65) antikorları oluşturur.

Değerlendirme:

Bir hastanın serumunda Pankreas Adacıklarına karşı antikor bulunması, Pankreas Adacıklarında Beta hücrelerinin tahribatının devam etmekte olduğunu gösterir.

Teşhisi yeni konmuş Tip 1 Diyabet hastalarının % 80 kadarında Adacık antikorları bulunur.

Adacık antikoru pozitif olan hastaların, Non-Diyabetik akrabalarının % 3-4 kadarında ve tamamen Sağlıklı popülasyonda ise yaklaşık % 0.5 oranında Adacık antikoru pozitifliği bulunabilmektedir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !