Jinekomasti (Büyümüş Göğüsler) Neden olur, Nasıl Tedavi Edilir ?

Jinekomasti yani büyümüş göğüsler, erkeklerde memelerde şişlik, meme bezi dokusunun genişlemesidir.

Bebeklikten itibaren her yaşta erkeklerde görülebilir, yaygın da bir durumdur.

Jinekomasti, Obez erkeklerin meme bölgelerinde yağ birikintilerinin varlığına işaret eden Psödojinekomasti veya Lipomasti’den ayırt edilmelidir. Gerçek jinekomasti glandüler veya meme dokusunun büyümesi sonucu ortaya çıkar.

Jinekomasti Belirtileri Nelerdir ?

Jinekomastinin ana belirtisi erkeklerde göğüslerin büyümesidir.

Yağ dokusu yerine glandüler dokunun genişlemesidir.

Tipik olarak simetriktir, genellikle her iki Memede görülür, ancak bazı durumlarda tek taraflı olabilir.

Her iki taraf da olsa genişleme bir tarafta daha fazla olabilir.

Şiddetli ağrı olmamasına rağmen hassasiyet mevcut olabilir.

Jinekomasti Neden Olur ?

Jinekomasti, kadınlık hormonları olan Östrojen düzeyleri, erkeklik hormonları olan Androjen seviyelerine göre daha fazla arttığı hormon düzeylerinde bir dengesizlikten kaynaklanmaktadır.

Normal büyüyen bebeklerde ve pubertal erkeklerde zamanla kendi kendine düzelen Jinekomasti Fizyolojik Jinekomasti olarak bilinir.

Hormon düzeylerinde büyüme ile geçici değişikliklerin neden olduğu Jinekomasti genellikle 6 ay ile 2 yıl arasında tek başına kaybolur.

Bazen 2 yılı aşkın süreyle devam eder ve Persistan Pubertal Jinekomasti olarak adlandırılır.

Normal olarak gelişmekte olan her pubertal erkek, gelişim sürecinin bir parçası olan Jinekomasti için risk altındadır.

Diğer risk faktörleri şunları içerir:

Yaşlanma

Yaşlanma Testosteron üretiminde düşüşe neden olur ve bu da soruna neden olabilir.

Hastalıklar 

Malnütrisyon ve yeniden beslenme

Karaciğerin Sirozu

Testis bozuklukları

Klinefelter Sendromu

Testiküler Kanserler

Kronik Böbrek Yetmezliği

Hipertiroidizm

Nadiren, Testis tümörleri dışındaki Kanserler Jinekomastiye neden olabilecek hormonlar üretebilir.

İlaçlar

Bazı ilaçlar bu soruna yol açabilir.

Spironolakton 

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan Kalsiyum Kanal Blokerleri

Hipertansiyon için ACE inhibitörü ilaçlar 

Bazı antibiyotikler (İzoniazid, Ketokonazol ve Metronidazol)

Anti Ülser ilaçları (Ranitidin, Simetidin ve Omeprazol)

Prostat kanseri için anti-androjen veya Östrojen tedavileri

Metildopa

Digitoksin

Diazepam

Uyuşturucu maddeler (Alkol, Esrar, Eroin)

Jinekomasti Nasıl Tedavi Edilir ?

Jinekomasti ile yapılması gereken en önemli ayrım, genel göğüs kanseri vakalarının yaklaşık % 1’ini oluşturan erkek Meme kanseri‘dir.

Kanser genellikle bir tarafla sınırlıdır, mutlaka meme başının etrafında ortalanmaz, sert veya sıkı yapıdadır ve cildin dimplasyonu, memenin geri çekilmesi, süt boşalması ve koltuk altı Lenf nodlarının genişlemesi ile ilişkili olabilmektedir.

Özellikle pubertal erkeklerdeki Jinekomasti, genellikle yaklaşık 6 ay içinde tek başına kaybolur, bu nedenle birçok durumda spesifik tedavi yerine gözlem yapılması tercih edilir.

Jinekomasti tedavisinde FDA tarafından onaylanmış hiçbir ilaç bulunmamaktadır.

Jinekomasti tedavisinde kullanılan ilaçlar şunları içerir:

Testosteron replasmanı, düşük Testosteron seviyesindeki yaşlı erkeklerde etkili olmuştur, ancak normal seviyelerde erkek hormonu bulunan erkekler için etkili değildir.

Klomifen 6 aya kadar alınabilir.

Seçici östrojen reseptör modülatörü (SERM) Tamoksifen (Nolvadex), jinekomastide meme hacmini azaltabilir ama meme dokusunu tamamen ortadan kaldıramamıştır. 

Danazol Testosteronun sentetik bir türevidir ve Testosteronlarla Östrojen sentezini azaltır. Jinekomastide diğer ilaçlardan daha az kullanır.

Doku yaralandıktan sonra, ilaçların etkili olması muhtemel değildir ve cerrahi olarak çıkarılma tek tedavi yöntemidir.

Jinekomasti ile Erkek Meme Kanseri İlişkili mi ?

Jinekomasti hastalarının erkeklerde Meme kanseri gelişimi riski genel nüfusa oranla yaklaşık 5 kat daha fazladır.

Jinekomastinin kendisinin kanser öncesi bir durum olmadığını, aksine yetişkin erkeklerde Jinekomasti üreten hormonal değişikliklerin Meme kanseri geliştirme riskini arttırdığına inanılmaktadır.