Jo1 Antikoru (Anti-Jo1) testi

Jo1 Antikoru (Anti-Jo1) testi ENA profili bünyesinde bakılabildiği gibi ayrı da istenebilir. Özellikle polimiyozit ve dermatomiyozit olasılıklarının değerlendirilmesine yönelik araştırılmalar sırasında kullanılır.

Kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalara, ilk aşamada tarama amacıyla antinükleer antikor (ANA) testi yapılır.

Sonucun pozitif bulunması durumunda, sonraki aşamada kullanılan ANA profili testi kapsamında diğer antikorlarla birlikte Jo-1 antikorları da değerlendirilir.

Polimiyozit ve dermatomiyozit, proksimal kas güçsüzlüğüne, kas enzim aktiviteleri yüksekliğine, karakteristik elektromiyelografik ve histolojik özelliklere sahip, idiyopatik enflamatuvar miyopati tablolarıdır.

Hastaların yaklaşık %90 kadarının serumunda otoantikorların varlığı, bu hastalıkların otoimmün kökenli hastalıklar olabileceğini göstermektedir. Anti Jo-1 olarak adlandırılan otoantikor, polimiyozit ve dermatomiyozit vakalarında en sık olarak görülen antikordur.

Bütün miyozit vakalarının %15-20 kadarında, yetişkinlerde görülen polimiyozit vakalarının %30 kadarında bulunur.

•    Anti Jo-1 antikor sendromu olarak adlandırılan klinik tabloda, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kramplar gibi kaslarla ilgili bulguların yanında cilt, eklem ve akciğerlerle ilgili bulgular da mevcuttur.

Hastalıkta kas liflerini bir arada tutan primisyum etkilendiğinden kas dokusunda fragmantasyon, nekroz ve rejenerasyon görülür.

Reynaud fenomeni, parmaklarda hiperkeratoz ve çatlaklar en sık görülen cilt bulguları, dispne ve öksürük ise interstisyel akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen şikâyetlerdir. Artrit, özellikle el eklemlerini tutar.

•    Anti Jo-1 antikorları, substrat olarak HEp-2’nin kullanıldığı immünofluorescence çalışmasında, sitoplazmik benekli boyanmaya neden olur.

Test sonucunun yorumu:

Anti Jo 1 antikorları, miyozitli hastalarda en sık rastlanan otoantikorlardan biridir. Polimiyozit, dermatomiyozit tablolarında %20-30 oranında görülür.

Kas tutulumuna ek olarak diğer diğer sistemlerin ve özellikle de pulmoner tutulumun olması durumunda Anti Jo-1 antikorlarının pozitifliği çok daha sık görülür.

Bu nedenle anti Jo-1 pozitifliği halinde interstisyel pulmoner fibrozis gelişme riskinin yüksek olduğu düşünülmelidir.

Numune:

Serum

Referans değer:

Negatif.

Jo1 Antikoru (Anti-Jo1) testi” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: