Kabakulak (Mumps) IgM-IgG Antikorları Testi

Kabakulak (Mumps) IgM-IgG Antikorları, özellikle çocuklarda istenir ve bu hastalığın teşhisi ve Kabakulak virüsüne karşı bağışıklık bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.

Kabakulak Nedir ?

Kabakulak bir paramiksovirüs tarafından meydana getirilen ve özellikle Tükürük bezlerinde iltihabi reaksiyon meydana getiren bir hastalıktır.

Bulaşma, en sık olarak bir hastanın hapşırma ve öksürme sırasında etrafa saçtığı damlacıkların bağışıklığı bulunmayan bir kişinin solunum yollarına ulaşması sonucunda gerçekleşir.

Hastaların idrarları da virüs içerebildiğinden enfeksiyonun bulaşmasında rol oynayabilir.

Virüsün Salya ve İdrarda en yüksek miktarda bulunduğu ve dolayısıyla da hastaların enfeksiyonu çevrelerine en fazla bulaştırdıkları dönem, hastalık belirtilerinin tam olarak ortaya çıkmasından önceki 1-3 gün‘dür.

Hastalık en sık olarak ilkbahar’da görülür. Genellikle çocukluk çağında geçirilen bir hastalık olduğu halde bazen 20’li ve 30’lu yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Kuluçka dönemi 14-21 gün arasında değişir.

Kabakulak Belirtileri Nelerdir ?

Yaklaşık 48 saat kadar süren prodromal belirtilerin ardından, Parotis bezinde hassasiyet ve ciltte ödem görülür.

Hastalık başlangıçta tek taraflı olduğu halde, kısa bir zaman sonra diğer tarafı da etkiler. Hastalığın sonuna kadar tek taraflı kalması vakaların yalnızca % 25 kadarında görülür.

Vakaların % 10 kadarında ise Sublingual ve Submaksiller Tükürük bezleri de tutulur.

Bulgu ve şikâyetler yaklaşık bir hafta içinde ortadan kalkar ve iyileşme gerçekleşir.

Kendi başına tahammül edilmesi kolay bir hastalık olmasına karşın, komplikasyonların eklenmesi tabloyu ağırlaştırır. Komplikasyon gelişmediği sürece ateş yalnızca hafif derecede yükselir.

Kabakulak Nelere Yol Açar ?

Ateşin belirgin derecede yükselmesi, akla komplikasyon olasılığını getirir.

Kabakulağın en ağır komplikasyonu olan Menenjit, ense sertliği, baş ağrısı ve letarji bulguları ile kendini gösterir.

Testislerde şişme ve hassasiyet ile kendini gösteren Orşit, vakaların % 75’inde tek taraflıdır. Orşit genellikle Parotitis bulgularının ortadan kalkmasından 7-10 gün kadar sonra ortaya çıkar. Puberte sonrası Kabakulak geçiren erkeklerde en sık karşılaşılan komplikasyon budur.

Puberte sonrası Kabakulak geçiren kadınlarda görülen Oophoritis ise alt batın bölgesinde ağrı ile kendini belli eder.

Çocukluk çağında, Kabakulak sonrasında ortaya çıkan üst batın ağrısı, bulantı ve kusma bu yaş grubunun en sık komplikasyonu olan Pankreatit‘i akla getirir.

Bu komplikasyonların dışında, daha seyrek olarak ;

Tiroidit

Hepatit

Miyokardit

Trombositopeni

Gezici Artralji ve

Nefrit gibi komplikasyonların gelişmesi mümkündür.

Ensefalit, Guillian-Barré Sendromu, Serebellar Ataksi, Yüz Felci ve Transvers Miyelit çok daha nadir karşılaşılan, ancak önemli komplikasyonlardır.

Kabakulak Tanısı Nasıl Konur ?

Hastalığın teşhisi çoğu zaman klinik bulgulara dayanılarak konulsa da, teşhisin kesinleştirilmesi için laboratuvar incelemelerine gereksinim duyulur.

Orta derecede Lökopeni ile birlikte rölatif Lenfositoz, pek çok viral enfeksiyonda olduğu gibi Kabakulak’ta da görülür.

Lipaz aktivitesi olmaksızın serum ve idrar Amilaz yüksekliği Tükürük bezlerindeki zedelenmenin göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak Tükürük bezlerindeki zedelenmenin sebebinin gerçekten de Kabakulak olduğunun söylenebilmesi için ya doğrudan virüsun tespitini sağlayan testlerin veya antikor testlerinin uygulanması gerekir.

Kabakulak (Mumps) IgM – IgG Antikorları Testi Nedir ?

Kabakulak IgM sınıfı antikorların pozitifliği enfeksiyonun akut döneminde olduğunu gösterir.

Kabakulak IgG sınıfı antikorlarının varlığı aşılanma veya hastalığı geçirmiş olma sebebiyle kazanılan bağışıklığı gösterir.

Klinik belirtilerin ortaya çıkmasından sonra yapılan takip çalışmaları sırasında IgG sınıfı Kabakulak antikoru titresinin 4 kata varan oranda yükseldiğinin belirlenmesi aktif Kabakulak enfeksiyonu geçirilmekte olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir.

Kabakulak virüsü Merkezi Sinir Sistemini de enfekte edebilir. Bu durumda tanı için BOS’daki antikor düzeylerine bakılır.

Numune :

Serum, BOS (jelsiz steril tüp).

Referans Değer :

Negatif olmalıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !