Kalp Krizi (Miyokart Enfarktüsü) Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nedir ?

Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi), Akut Koroner Sendrom‘lar olarak bilinen Kararsız Anjina Pektoris ve ST yükselmesi olmayan Miyokard İnfarktüsü de içeren klinik sendromlardan biri ve en ciddi olanıdır.

Miyokardın belli bir bölgesine gelen kan akımının azalma veya kesilmesi sonucu gelicir. Etyopatogenez yani oluşumunundan Ateroskleroz (% 95) sorumludur.

Ciddi oranda ölüm nedenidir.

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir ?

Göğüs Ağrısı en önemli klinik bulgudur. Sıklıkla Prekordiyumda yani Göğsün üst ortasında yerleşim gösterir.

Boyun, özellikle sol Omuz ve Kolun iç yüzüne yayılır.

Genellikle 20-30 dakikadan uzun sürer.

Ezici, baskılayıcı tipte bir ağrıdır.

Soğuk terleme ve ölüm korkusuyla birliktedir.

 

Ağrı eforla veya eforsuz başlayabilir, Narkotik Analjeziklerle giderilebilir.

Hastalarda ağrı olmaksızın sıkıntı hissi, çarpıntı, bayılma, nefes darlığı gibi yakınmalar olabilir.

Akut Akciğer Ödemi, Kardiyojenik Şok tablosu gelişebilir.

 

 

Kalp Krizi Fizik Muayene Bulguları Nelerdir ?

Miyokard İnfarktüsüne özgül bulgu yoktur.

Nabız ve Kan Basıncı artışı genellikle beklenmekle birlikte, normal ya da azalmış da olabilir.

Dinlemekle Kalp sesleri derinden gelebilir, bazen S3- S  gallop, Sistolik üfürümler ve Perikard Frotmanı duyulabilir.

Kalpte Nekroz alanının geniş olduğu hastalarda Akut Akciğer Ödemi veya Kardiyojenik Şok bulguları ortaya çıkabilir.

Kalp Krizi Laboratuvar Bulguları  ve EKG :

İnfarktüs alanına uyan derivasyonlarda degişiklik olur.

Baclangıç döneminde, ilgili derivasyonlarda T dalgasında sivrileşme, akut dönemde ST segment ve T dalgasında yükselme olur.

İnferior ME saptanan olgularda sağ Göğüs derivasyonları da çekilir, V4R’ de 1 mm’den fazla ST segment yüksekliği sağ Ventrikul ME’yi düşündürür.

Ayrıca İnfarktüse bağlı olarak gelişen Aritmiler saptanabilir.

Derivasyon    Enfarktüs Alanı

V1-4                  Anteroseptal
V1-6                  Anterior
V1-6, D1, aVL  Yaygın anterior
D2, D3 , aVF    İnferior
V4R (sağ derivasyon)   Sağ ventrikul tutulumlu inferior

Kalp Krizi’nde Biyokimyasal Degişiklikler

Biyokimyasal incelemelerde serumda Miyoglobin (1-4 saat), CK-MB (4-8 saat), Troponin-T ve I (3-12 saat) (olanak varsa) bakılır ve yükseklik saptanır.

Tanı erken dönemde tipik Göğüs ağrısı, EKG degişiklikleri ve mümkünse Biyokimyasal degişikliklerin gösterilmesiyle konur.

Kalp Krizi Hangi Hastalıklarla Karışabilir ?

Akut Miyokard İnfarktüsü aşağıdaki durumlarla karışabilir:

Aort Diseksiyonu yani yırtılması

Pulmoner emboli

Pnömotoraks

Perikardit

Prekordiyal bölgede Kas-Eklem ağrıları

Akut Kolesistit

Peptik Ülser

Dispepsi yani Hazımsızlık

Kalp Krizi Tedavisi Nasıldır ?

Amaç :

Nekroz alanının genişlemesinin önlenmesi

Akut Miyokard İnfarktüsü sonrası ortaya çıkan Aritmilerin önlenmesi ve tedavisi

Miyokard iyileşmesinin desteklenmesi ve yeni İnfarktüs oluşumunun önlenmesi’dir.

Tedavi Çizelgesi :

1 – Oksijen 4-6 L/dk uygulanır.

2 – Damar yolu açılır.

3 –  Antiagregan Tedavi (Asetil Salisilik Asit 160-325 mg arası çiğnetilir).

4 – Ağrının giderilmesi (Morfin sülfat 2-4 mg damar yoluyla, yoksa Meperidin 50- 100 mg damar yoluyla verilir). Ağrının geçmemesi durumunda 15 dakika sonra aynı doz tekrarlanabilir.

5 – Anti-İskemik Tedavi

İsosorbid Dinitrat 5 mg (Hipotansiyon, Bradikardi ile seyreden sağ Ventrikul İnfarktüsünde ve Sildenafil kullananlarda kontrendikedir).

Beta Blokerler (Kalp hızı 60/dk altında ve Sistolik Kan Basıncı 90 mmHg’nın altında değilse Metoprolol 5 mg damar yoluyla yavaş infüzyonla, 3-5 dk içinde gidecek şekilde ve 5 dakika aralarla toplam 3 kez verilebilir).

Monitörize edilemiyorsa uygulanmamalıdır.

Kalp Krizi Sevk Kriterleri Nelerdir ?

Reperfüzyon tedavisi 12 saate kadar yapıldıgı takdirde hayat kurtarıcı oldugundan, birinci basamakta 20 dakikadan uzun süren ve iskemik agrı düşündüren tüm hastalar, EKG bulgusu olsun olmasın yukarıda anlatılan tedavi şeması hızla uygulanarak, Ambulans ya da benzeri bir araçla derhal Koroner Yogun Bakım birimi olan bir merkeze sevk edilmelidir.

Hastanın başvurusundan sevkin tamamlandıgı son ana kadar Aritmi’lere (VF/nabızsız VT) bağlı ölümleri önleyebilmek için Defibrilasyon şartları saglanmalıdır.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !