Kalp Krizi (Miyokart Enfarktüsü) Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nedir ?

Akut miyokard enfarktüsü (AME), akut koroner sendromlar olarak bilinen kararsız anjina pektoris ve ST yükselmesi olmayan miyokard enfarktüsünü (ME) de içeren klinik sendromlardan biri ve en ciddi olanıdır.

Miyokardin belli bir bölgesine gelen kan akımının azalma veya kesilmesi sonucu gelicir. Etyopatogenezden yani oluşumunundan ateroskleroz (% 95) sorumludur. Ciddi oranda ölüm nedenidir.

Tanı

Semptom ve bulgular

Göğüs ağrısı en önemli klinik bulgudur. Sıklıkla prekordiyumda yani göğsün üst ortasında yerleşim gösterir.

Boyun, özellikle sol omuz ve kolun iç yüzüne yayılır.

Genellikle 20-30 dakikadan uzun sürer.

Ezici, baskılayıcı tipte bir ağrıdır. Soğuk terleme ve ölüm korkusuyla birliktedir.

Ağrı eforla veya eforsuz başlayabilir, narkotik analjeziklerle giderilebilir.

Hastalarda ağrı olmaksızın sıkıntı hissi, çarpıntı, bayılma, nefes darlığı gibi yakınmalar olabilir; akut akciğer ödemi, kardiyojenik şok tablosu gelişebilir.

Fizik muayene

Miyokard enfarktüsüne özgül bulgu yoktur.

Solukluk, terleme ve anksiyete olabilir.

Nabız ve kan basıncı artışı genellikle beklenmekle birlikte, normal ya da azalmış da olabilir.

Dinlemekle kalp sesleri derinden gelebilir, bazen S3- S  gallop, sistölik üfürümler ve perikard frotmanı duyulabilir.

Kalpte nekroz alanının geniş olduğu hastalarda akut akciğer ödemi veya kardiyojenik çok bulguları ortaya çıkabilir.

Laboratuvar bulguları  ve EKG:

Enfarktüs alanına uyan derivasyonlarda degişiklik olur.

Baclangıç döneminde, ilgili derivasyonlarda T dalgasında sivrileşme, akut dönemde ST segment ve T dalgasında yükselme olur.

İnferior ME saptanan olgularda sağ göğüs derivasyonları da çekilir, V4R’ de 1 mm’den fazla ST segment yüksekliği sağ ventrikul ME’yi düşündürür.

Ayrıca enfarktüse bağlı olarak gelişen aritmiler saptanabilir.

Derivasyon    Enfarktüs Alanı
V1-4                  Anteroseptal
V1-6                  Anterior
V1-6, D1, aVL  Yaygın anterior
D2, D3 , aVF    İnferior
V4R (sağ derivasyon)   Sağ ventrikul tutulumlu inferior

 

Biyokimyasal degişiklikler

Biyokimyasal incelemelerde serumda mıyoglobin (1-4 saat), CK-MB (4-8 saat), troponin-T ve İ (3-12 saat) (olanak varsa) bakılır ve yükseklik saptanır.

Tanı erken dönemde tipik göğüs ağrısı, EKG degişiklikleri ve mümkünse biyokimyasal degişikliklerin gösterilmesiyle konur.

Ayırıcı Tanı

Akut miyokard enfarktüsü aşağıdaki durumlarla karışabilir:
•    Aort diseksiyonu yani yırtılması
•    Pulmoner emboli
•    Pnömotoraks
•    Perikardit
•    Prekordiyal bölgede kaş-eklem ağrıları
•    Akut kolesistit
•    Peptik ülser
•    Dispepsi yani hazımsızlık

Tedavi

Amaç

•    Nekroz alanının genişlemesinin önlenmesi
•    Akut miyokard enfarktüsü sonrası ortaya çıkan malıgn aritmilerin önlenmesi ve tedavisi
•    Miyokard iyileşmesinin desteklenmesi ve yeni enfarktüs oluşumunun önlenmesi

Tedavi çizelgesi

  1. Oksijen 4-6 l/dk uygulanır.

2- Damar yolu açılır.

3-  AAntiagregan tedavi: Asetil salisilik asit 300 mg (160-325 mg arası) çiğnetilir.

4- Ağrının giderilmesi: Morfin sülfat (2-4 mg damar yoluyla), yoksa meperidin (50- 100 mg damar yoluyla) verilir. Ağrının geçmemesi durumunda 15 dakika sonra aynı doz tekrarlanabilir.

5-  Antiiskemik tedavi:

İsosorbid dinitrat 5 mg: Hipotansiyon, bradikardi ile seyreden sağ ventrikul enfarktüsünde ve sildenafil kullananlarda kontrendikedir.

Beta blokerler: Kalp hızı 60/dk altında ve sistolik kan basıncı 90 mmHg’nın altında değilse metoprolol 5 mg damar yoluyla yavaş infüzyonla (3-5 dk içinde gidecek şekilde) ve 5 dakika aralarla toplam 3 kez verilebilir. Monitörize edilemiyorsa uygulanmamalıdır.

Sevk kriterleri

Reperfüzyon tedavisi 12 saate kadar yapıldıgı takdirde hayat kurtarıcı oldugundan, birinci basamakta 20 dakikadan uzun süren ve iskemik agrı düşündüren tüm hastalar, EKG bulgusu olsun olmasın yukarda anlatılan tedavi şeması hızla uygulanarak, ambulans ya da benzeri bir araçla derhal koroner yogun bakım birimi olan bir merkeze sevk edilmelidir.

Hastanın başvurusundan sevkin tamamlandıgı son ana kadar aritmilere (VF/nabızsızVT) baglı ölümleri önleyebilmek için defibrilasyon şartları saglanmalıdır.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: