Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi ?

Kalp Yetmezliği, istirahat veya günlük etkinliklerin gerektirdigi egzersiz sırasında, dokuların oksijen ve metabolik gereksiniminin Kalp tarafından karşılanamamasıdır.

Kalbin çalışma bozukluguna (sistolik ve diyastolik disfonksiyon) veya dokuların artan gereksinimine (hipertiroidi, anemi) bağlı olabilir.

Kalp Yetmezliği Neden Olur ?

İskemik Kalp hastalıkları

Hipertansiyon

Kalp kapak hastalıkları ve

Kardiyomiyopatiler en sık nedenlerdir.

Kalp Yetmezliği Belirtileri Nelerdir ?

Başlıcaları nefes darlıgı, halsizlik, egzersiz intoleransı ve ödem‘dir.

Nefes darlıgı, egzersiz veya istirahatte olabilir. Kalp yetmezliginde nefes darlıgının temel nedeni Akciger konjesyonu’dur.

Konjesyon derecesine göre egzersiz dispnesi, ortopne ya da paroksismal noktürnal dispne gelişebilir.

Konjesyonun sistemik venlere yansımasıyla periferik ödem oluşur.

Halsizlik ve egzersiz intoleransı, Kalbin pompalama gücünün azalması sonucu gelişen debi düşüklügüne baglıdır.

Fizik Muayene

Kalp hızı genellikle yüksektir. Pulsus alternans saptanabilir.

Kalp tepe atımının aşagı ve sola dogru yer degiştirmesi Kalp büyüklügünü göstermede basit ve degerli bir bulgudur.

Kalp yetmezligi nedenine baglı olarak sistolik veya diyastolik üfürüm ve Kalpte ek sesler duyulabilir.

Akcigerde Krepitan raller

Kostodiafragmatik sinüs kapalılıgı

Solunum seslerinde azalma (plevral sıvıya baglı olarak)

Boyunda venöz dolgunluk

Hepatomegali

Asit

Pretibial Ödem görülür.

EKG

Kalp yetmezligi olan hastaların çogunda EKG’de morfolojik, iskemik veya ritme ait bozukluk vardır. Bu nedenle, EKG’nin normal olması durumunda Kalp yetmezligi tanısı gözden geçirilmelidir.

Telekardiyografi

Kalp büyüklügü ve pulmoner konjesyonun degerlendirilmesinde önemlidir.

Kalp Yetmezliği Tedavisi Nasıldır ?

Kardiyoloji Uzmanlarınca tedavi düzenlenir. Aşağıda sayacağımız tedaviler sadece bilgi amaçlıdır, sakın Doktorunuz reçete etmeden kendiniz kullanmayın.

İlaçsız Tedavi

Yaşam tarzında degişiklikler yapılmalıdır.
Tuz kısıtlanmalıdır. Yapay tuzlar, zengin K içerigi nedeniyle Kalp yetmezligi olan hastalarda sakıncalıdır.
Alkol alımı kesilmelidir.
Sigara bırakılmalıdır.
Yaygın inanışın aksine, hastalar ilaç tedavisi ile stabil hale geldikten sonra egzersize (yürüyüş gibi) teşvik edilmelidir. Bu egzersizler hastanın yaşam kalitesini artırır.
Obezler kilo vermelidir.
İleri derecede Kalp yetmezligi olanlar dışında sıvı alımı kısıtlanmamalıdır.

İlaç Tedavisi

ACE inhibitörleri

Yaşam süresini uzattıgı gösterilmiş olan ACE inhibitörleri, tüm hastalarda başlanmalıdır. ACE inhibitörleri tolere edilemediginde Anjiotensin II reseptör blokörleri (ARB) önerilmelidir.

Digoksin

Atrial Fibrilasyon varlıgında tüm sınıflarda kullanılır. Ayrıca ADE inhibitörü ve Diüretik tedavisine ragmen semptomu olan 2-4. sınıf hastalarda kullanılması önerilir.

Diüretikler

Asemptomatik (1. sınıf) hastalarda önerilmez. Su ve tuz tutulum bulguları olan (2-4. sınıf) hastalarda kullanılmalıdır. 

Beta Adrenoseptör Blokörleri

Günümüzde, fonksiyonel kapasitesi 2-4. sınıf olan hastalarda kullanımı önerilen Beta blokörler, akut dönemde Kalp yetmezliginde kötüleşmeye yol açabilecegi için, hastaların yatırılarak izlenebildigi merkezlerde başlanmalıdır.

Beta Blokörler akut Kalp yetmezliginde kontrendikedir.

Spironolakton

Aldosteron reseptör antagonistidir. K tutucu bir Diüretik olmakla birlikte Kalp yetmezliginde kullanım nedeni Diüretik etkisine baglı degildir.

ACE inhibitörü ve Diüretik kullanılmasına ragmen fonksiyonel durumu 3-4. sınıf olan hastalarda kullanımı yaşam süresini uzatmaktadır. 1-2. sınıfta kullanım önerilmez.

Antitrombotik – Antikoagülan tedavi

İskemik kaynaklı olan Konjestif Kalp yetmezlikli (KKY) hastalarda kontrendikasyon yoksa 100- 300 mg Aspirin önerilir.

Atriyal fibrilasyonlu KKY’li hastalara Aspirin başlanmalı ve antikoagülan tedavi (varfarin) açısından degerlendirilmek üzere sevk edilmelidir.

Antilipidemik tedavi

İskemik kaynaklı KKY’li hastalara lipid düzeylerine göre antilipidemik tedavi önerilmelidir.