Kalsitonin Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Kalsitonin Tiroid bezinin perifollikuler C hücrelerinden salgılanan ve başlıca olarak Tiroid Medüller kanserinde istenen bir hormon testidir.

Kalsitonin Testi Nedir ?

Fizyolojik fonksiyonu, Paratiroid Hormon’a antagonist olarak Osteoklastik kemik aktivitesini inhibe etmek ve serum Kalsiyumunu düşürmektir.

Düzeyleri yaşla orantılı olarak azalırken, Hamilelik ve Laktasyonda artar.

Serum değerleri plazma değerlerinden yüksektir.

Klinik olarak Medüller Tiroid kanserinin tanısında çok yararlı bir testtir.

Ayrıca rekürrenslerinin izlenmesinde ve bu kanser tipi Familyal patern izleyebildiğinden (% 20) hastanın aile fertlerinin değerlendirilmesinde kıymetlidir.

Kalsitonin Yüksekliği Nedenleri;

Medüller Tiroid Kanseri 

C-hücre Hiperplazisi

Akciğer, Meme veya Pankreas kanserleri

Zollinger-Ellison Sendromu

Pernisiyöz anemi

Kronik Böbrek yetmezliği

Pseudohipoparatiroidizm

APUD hücreli tümörler

Karinoid Sendrom

Alkolik Siroz

Pankreatit

Tiroidit

Hamilelik ve

bazı Benign Akciğer hastalıklarında yükselme saptanabilir.

Kalsitonin Düşüklüğü Nedenleri;

Kişide üstteki durumların olmadığını veya tedaviye cevap alındığını gösterir.

Numune:

Plazma.

Açlık durumundaki hastadan kan yeşil kapaklı (Sodyum Heparinli) tüplere alınır.

Soğuk zincir şartlarında gönderilir.

Referans Değerler:

Erkekler: ≤ 19 pg/mL

Bayanlar: ≤ 14 pg/mL