Kan Kültürü Nasıl Alınır, Kaç Günde Çıkar ?

Kan Kültürü özellikle sepsis gibi ağır ve ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda istenir.

Kan kültürü hastanın ateşi yükselmeye başladığı dönemde ya da hemen öncesinde (izlenen hasta) alınmalıdır. İveğen sepsis hariç bir saatten kısa aralıklarla, 24 saat içinde 3 (çift) kan kültüründen daha fazlasının alınması önerilmez. Antibiyotik alan hastadan yapılması önerilmez. Ancak çok gerekliyse antibiyotiğin kanda miktarının azaldığı düşünülen zamanlarda alınabilir.

Yapılışı : Kan kültürü için kan alacak kişi steril eldiven giyer. Hastanın damarına girilecek deri bölgesi önce %70’lik etil alkolle temizlenir. Sonra betadinle silinir. Sonra yine %70’lik etil alkolle temizlenmeli ve daha sonra steril injektörle damara girilmelidir. Yeşil tıpalı kan kültür şişeleri için 5-10 ml. (en çok 10 ml) kan alındıktan sonra, kan kültür şişesinin tıpası açılır. Tıpanın altındaki lastik steril değildir; betadinle silinmeli ve kuruması beklenmelidir. Alınan kan, kültür şişesi içerisine boşaltılmalı ve örnek hızla laboratuvara ulaştırılmalıdır. 37ºC’de üremeye kaldırılır.

Aynı örnek öze ya da pipetle alınıp doğrudan bir lama sürüler. Etil/metil alkolle tespit edilir; gramla boyanır.

Değerlendirme:

Üreyen bakterilere gram boyama yapılır. Gram (+) koklara katalaz ve koagülaz bakılır. Her ikisi de (+) olan bakteriler S.aureus olarak bildirilir ve antibiyograma alınır.

Üreyen katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar KNS olarak değerlendirilir ve antibiyograma alınır. Novobiosin diski etrafında üreyen (dirençli) katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar S.saprophyticus olarak değerlendirilir. Antibiyogram yapılır.

Novobiosin diski etrafında üremeyen katalaz (+) koagülaz (-) gram (+) koklar S.epidermidis olarak değerlendirilir ve antibiyogram yapılır.

Gram (+) katalaz (-) koklar için kanlı besiyerine Basitrasin diski konarak yeniden ekim yapılır. Tam (β) hemoliz yapan ve Basitrasin diski etrafında üremeyen (duyarlı) S.pyogenes olarak bildirilir. Olağan çalışmalarda S.pyogenes’e antibiyogram yapılması önerilmez. Katalaz (-) gram (+) koklardan S.agalactiae infeksiyon etkeni olabilir.

Pnömokokların ayırt edilmesi için kanlı besiyerine Optokin diski konarak yeniden ekim yapılır. Optokin diski etrafında üremeyen (duyarlı) bakterilere gram boyama yapılır. Gram (+) koklar pnömokok olarak değerlendirilip antibiyograma alınır.

Kanlı besiyerinde üreyen gram (+) koklardan katalaz (-) olanlar Enterokok yönünden de araştırılır. Antibiyograma alınırlar.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen gram (-) basiller infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz (+) gram (-) basiller psödomonas olarak, oksidaz (-) basiller enterik bakteri olarak değerlendirilir. Her iki durumda da antibiyogram yapılır.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen/üremeyen gram (-) koklar oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz ve katalaz (+) gram (-) koklar Branhamella veya Neisseria olarak değerlendirilir. Oksidaz ve katalaz (+) gram (-) koklar Moraksella olarak değerlendirilir. Antibiyograma alınırlar.

Gram (-) kokobasiller kanlı besiyerlerinde üreyip diğer besiyerlerinde üretilemiyorsa, Hemofilus yönünden değerlendirilir. Süt anne deneyi ve X, V, XV diskleriyle ekim yapılır. Kanlı besiyerinde antibiyograma alınır.

Gram (+) basiller difteroid olarak değerlendirilir ve nonpatojen olarak bildirilir. Ancak difteri ön tanılı hastanın kültüründe üreyen gram (+) basiller C.diphteria yönünden araştırılmalıdır.

Ekilen besiyerlerinde üreyen mayalar gram boyamada saptanırsa Candida albicans olup olmadığının araştırılması için serum içine ekilip 37ºC’deki etüve kaldırılır. Germ tüp oluşturanlar C.albicans; oluşturmayanlar C.albicans dışı maya olarak bildirilir.

Örnek geri çevirme nedeni: Steril alınamayan ve alındıktan sonra 2 saati geçtiği halde laboratuvara ulaştırılmayan kan kültür şişeleri çalışmaya alınmaz.

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: