Kan Kültürü Nasıl Alınır, Kaç Günde Çıkar ?

Kan Kültürü özellikle Sepsis gibi ağır ve ciddi Bakteriyel enfeksiyonlarda istenir.

Kan Kültürü Testi Nedir ?

Özellikle ateş, genel durum bozukluğu, nefes darlığı, şiddetli öksürük gibi kanda mikrop bulunmasından şüphelenilen durumlarda kan alınarak yapılan bir testtir.

Kabaca kan alınır ve bu kan mikropların üremesi için özel olarak hazırlanmış besiyerlerine ekilerek varsa mikroplar üretilmeye ve saptanmaya çalışılır.

Kan Kültürü Ne Zaman Alınır ?

Kan Kültürü hastanın Ateşi yükselmeye başladığı dönemde ya da hemen öncesinde alınmalıdır. İveğen Sepsis hariç bir saatten kısa aralıklarla, 24 saat içinde 3 (çift) Kan Kültüründen daha fazlasının alınması önerilmez.

Antibiyotik alan hastadan yapılması önerilmez. Ancak çok gerekliyse Antibiyotiğin kanda miktarının azaldığı düşünülen zamanlarda alınabilir.

Kan Kültürü Nasıl Alınır ?

Kan Kültürü için kan alacak kişi steril eldiven giyer.

Hastanın damarına girilecek Deri bölgesi önce % 70’lik Etil Alkol’le temizlenir. Sonra Betadin’le silinir.

Sonra yine % 70’lik Etil Alkol‘le temizlenmeli ve daha sonra Steril Enjektör‘le damara girilmelidir.

Kan Kültür şişeleri için 5-10 ml. (en çok 10 ml) kan alındıktan sonra, Kan Kültür şişesinin Tıpası açılır. Tıpa’nın altındaki Lastik Steril değildir; Betadin’le silinmeli ve kuruması beklenmelidir.

Alınan kan, Kültür Şişesi içerisine boşaltılmalı ve örnek hızla Laboratuvara ulaştırılmalıdır.

37 ºC’de üremeye kaldırılır.

Aynı örnekten bir miktar da  Öze ya da Pipet’le alınıp doğrudan bir Lam’a sürülür. Etil/Metil Alkol’le tespit edilir; Gram’la boyanır.

Değerlendirme :

Üreyen Bakterilere Gram Boyama yapılır.

Bakteri Özellikleri ve Antibiyogram Durumu ;

Staphylococcus Aureus : Gram (+) Kok, Katalaz (+), Koagülaz  (+),  Antibiyogram’a alınır.

Staphylococcus Saprophyticus : Gram (+) Kok, Katalaz (+), Koagülaz  (-), Novobiosin Dirençli, Antibiyogram’a alınır.

Staphylococcus Epidermidis : Gram (+) Kok, Katalaz (+),  Koagülaz  (-), Novobiosin Duyarlı, Antibiyogram’a alınır.

Streptococcus Pyogenes : Gram (+) Kok,  Katalaz (-), Koagülaz  (-), Basitrasin Duyarlı, A Grubu Tam (β) Hemoliz, Antibiyogram yapılmaz.

Streptococcus Aagalactiae : Gram (+) Kok,  Katalaz (-), Koagülaz  (-), Basitrasin Dirençli, B Grubu Tam (β) Hemoliz, Genelde Doğum sonrası Sepsis yapar, Antibiyogram’a alınır.

Streptococcus Pneumoniae : Gram (+) Kok,  Katalaz (-), Koagülaz  (-), Optokin Duyarlı, Alfa Hemoliz,  Genelde Pnömöni yani Zatürre yapar, Antibiyogram’a alınır.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen Gram (-) Basil‘ler infeksiyon etkeni olarak değerlendirilir. Oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz (+) ise ve Beta Hemoliz varsa Pseudomonas olarak, Oksidaz (-) ise Enterik Bakteri olarak değerlendirilir. Her iki durumda da Antibiyogram yapılır.

Kanlı ve EMB besiyerinde üreyen/üremeyen Gram (-) Kok’lar oksidaz sonucuna göre yorumlanır. Oksidaz ve Katalaz (+) ise Moraksella (Branhamella) veya Neisseria olarak değerlendirilir ve Antibiyogram’a alınırlar.

Gram (-) Kokobasil‘ler Kanlı besiyerlerinde üreyip diğer besiyerlerinde üretilemiyorsa, Hemofilus yönünden değerlendirilir. Süt Anne deneyi ve X, V, XV diskleriyle ekim yapılır. Kanlı besiyerinde Antibiyogram’a alınır.

Gram (+) Basil’ler Difteroid olarak değerlendirilir ve Nonpatojen olarak bildirilir. Ancak Difteri ön tanılı hastanın kültüründe üreyen Gram (+) Basiller C.Diphteria yönünden araştırılmalıdır.

Ekilen besiyerlerinde üreyen Maya’lar gram boyamada saptanırsa Candida Albicans olup olmadığının araştırılması için serum içine ekilip 37 ºC’deki Etüv’e kaldırılır. Germ tüp oluşturanlar C.albicans; oluşturmayanlar C.albicans dışı Maya olarak bildirilir.

Kan Kültürü Kaç Günde Çıkar ?

Kanda mikrop bulunması durumunda çoğu bakteri 2-3 gün içinde çoğalır ve tespit edilir. Ancak bazı bakterilerin büyüme ve çoğalması 1 hafta- 15 günü bulabilir.

Mantarların çoğalması 1 ayı bulabilir.

Örnek Geri Çevirme Nedeni :

Steril alınamayan ve alındıktan sonra 2 saati geçtiği halde Laboratuvara ulaştırılmayan Kan Kültür şişeleri çalışmaya alınmaz.