Kan Tahlilinde Demirin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Demir’in Yüksek Çıkması genellikle hemoliz gibi yalancı yüksekliklere veya nadiren Hemokromatoz Pernisiyöz, Hemolitik anemi, Lösemi, Hepatit gibi durumlara bağlıdır.

Demir Nedir ?

Kan testlerinin en meşhurlarından olan Demir (Fe), özellikle Demir Eksikliği Anemisi başta olmak üzere birçok kansızlığın tanı ve tedavi takibinde istenir.

Fe kısaltması Ferrum’dan gelir.

Demir testi bazende Anemi ve Hemokromatoz gibi Demir fazlalığı durumlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Demir, vücutta özellikle oksijenin taşıyan proteinlerin veya oksijenin dahil olduğu kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimlerin yapısında bulunan bir elementtir.

Demirin insan vücudunda en fazla miktarda bulunduğu proteinler Hemoglobin ve Miyoglobin‘dir.

Demir kanda Transferrin‘e bağlı olarak taşınır.

Kan Tahlilinde Demirin Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Akut Hepatit

Vitamin B6 eksikliği

Talasemi

Tekrarlayan Transfüzyonlar

Akut Demir Zehirlenmeleri

Herediter Hemokromatoz

Pernisiyöz – Aplastik ve Hemolitik anemi

Akut Lösemi

Kurşun Zehirlenmesi gibi durumlarda serum Demir düzeyi yüksek bulunur.

Kan Tahlilinde Demir Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

Demir Eksikliği Anemisi

Akut ve Kronik Enfeksiyonlar

Hipotiroidizm ve

Postoperatif dönemde serum Demir düzeyi düşük bulunur.

Demir Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan bir tüpe konur ve serumu ayrılır, bu serum otoanalizör denilen cihaza verilerek çalışılır.

Kan verirken sabah saatlerinde kan verilmeli ve en az 8 saat aç olunmalıdır yoksa Demir düzeyleri yalancı olarak yüksek veya düşük çıkar.

Demir Sonucu Kaç Olmalı ?

Yine de yaklaşık olarak kanda;

40 – 175 mikrogram/dl arasında olması normal kabul edilir.

 

Bir cevap yazın