Kan Tahlilinde Eos (Eozinofil) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Kan tahlillerinde, Hemogram testinin içinde Eos, Eo gibi kısaltmalarla verilen Eozinofil sayısı, özellikle Allerjik ve Parazitik hastalıklarda tanıya yardımcı bir testtir.

Eos Nedir ?

Eos, Eo gibi kısaltmalar Total Eozinofil Sayısını gösterir.

Özellikle Allerjik reaksiyonlarla ilgili araştırmalar sırasında kullanılırsa da bazı Parazitik enfeksiyonlar ve Kemik İliği Tümörleri’nde de yükselebilir.

Eozinofiller, Allerjik reaksiyon durumunda sayıları artan Lökosit‘lerdir.

Parazitlerin ve bazı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede rol alırlar.

Eozinofiller sahip oldukları Turuncu renkli granüllerinde Histamin, Eozinofil peroksidaz, Ribonükleaz, Deoksiribonükleaz, Lipaz, Plazminojen ve Eozinofil Bazik Protein gibi maddelerle yabancı cisimlerle savaşırlar.

Kan Tahlilinde Eos Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Kanda Eozinofil’leri yükselten durumlar genellikle ilaç ve diğer Allerjik hastalıklar ve bazı Parazit’lerdir.

Loeffler sendromu

PIE sendromu

Bronşial Astım

Ürtiker

Angionörotik ödem

Saman nezlesi

İlaç Reaksiyonları (Penisilinler, sefalosporinler, sülfonamidler, tetrasiklinler, antikonvülsan ilaçlar, antitüberküloz ilaçlar, fenotiazinler)

Parazitik Enfestasyonlar (Özellikle Trişinozis ve Ekinokok)

Bazı Malign Hastalıklar

Addison Hastalığı

Hipofiz yetmezliği 

Eozinofilik Gastroenterit 

Ülseratif Kolit

Hematolojik hastalıklar (Kronik myeloid lösemi, Polisitemia vera, Pernisiyöz anemi, Hodgkin hastalığı, Splenektomi sonrası, Hipereozinofilik sendrom)

Cilt hastalıkları (Pemfigus, Dermatitis Herpetiformis, Eksfoliatif Dermatit, Egzama)

Enfeksiyonlar (Kızıl, Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis, Tüberküloz)

Radyasyon

Periarteritis Nodosa

Romatoid Artrit

Sarkoidoz

Sigara içimi

 

 

Kan Tahlilinde Eos Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

Eozinofil düşüklüğünün pek bir önemi yoktur.

Alkol zehirlenmesi

Cushing Sendromu

Stres

Kortizol türü ilaç kullanımında düşük olabilir.

Eos Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan bir tüpe konur. Bu tüp Hemogram cihazına verilir.

Eos için Normal (Referans) Değerler Nedir ?

Referans aralıklar her Laboratuvarda kullanılan cihaz, ölçüm kiti, kişinin yaşı, cinsiyeti gibi durumlara göre değişir.

Bu nedenle her Laboratuvarda verilen Referans Değerler ufak değişimler gösterebilir.

Eos için ise Referans Aralıklar pek değişmez, yaklaşık olarak kanda;

20 – 400/mm3 arasında bulunur.

Eozinofil oranı olarak verilirse Total Lökosit’lerin % 6’sını geçmesi yüksek sayılır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !