Kan Tahlilinde GGT Nedir, Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri ?

Kan Tahlillerinden biri olan GGT, ismini “Gama Glutamil Transferaz” kelimelerinin baş harflerinden alır, bir enzimdir ve genellikle Karaciğer ve Pankreas hastalıklarının tanısında kullanılır.

GGT Nedir ?

GGT başlıca Karaciğer, Böbrek ve Pankreas’ta bulunan bir enzimdir.

ALT ve AST kadar olmasa da karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde çok istenen bir testtir.

Genellikle Karaciğer fonksiyonlarını görmek ve Alkolik Karaciğer hastalığını araştırmak için istenir.

GGT özellikle kronik alkoliklerde serumda çok artar, alkolizmde alkolun bırakılmasını veya yeniden başlanıp başlanmadığını görmek için iyi bir markerdır.

GGT/ALP oranı  > 5 olanlarda Alkolik Karaciğer hastalığı ihtimali çok yüksektir.

GGT seviyeleri ortalama olarak alkolun bırakılmasından 1 ay sonra normale döner.

Kemik hastalıkları, gebelik ve kas hastalıklarında GGT seviyeleri genellikle artmaz.

 

Kan Tahlilinde GGT Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

GGT yüksekliği aşağıdaki durumlarda görülür;

Karaciğer hastalıkları (hepatitler, sirozlar, metastazlar, kolestaz…)

Alkolizm

Böbrek hastalıkları (GGT klirensi düştüğünden)

Sigara içme (günde 1 paket içenlerde % 10 artar)

Siyahi Afrikalı erkekler (yaklaşık 2 kat yüksek)

Diyabet

Enfeksiyoz Mononükleoz (EBV virüsü ile oluşan viral hastalık)

Pankreatitler

Prostat Kanseri

Meme-Akciğer-Kolon kanseri

SLE

Glikojen Depo Hastalığı

Hipertiroidizm

İlaçlar (antibiyotikler, anti-inflamatuvarlar, fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, simetidin, furosemid, heparin, isotretinoin, metotreksat,  valproik  asit..)

Kan Tahlilinde GGT Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

GGT düşüklüğü tanıda çok kullanılmaz, yani GGT düşükse bu fazla önemsenmez ama aşağıdaki durumlarda görülebilir;

Hipotiroidizm

Erken gebelik dönemi

İlaçlar (azatioprin, ursodiol, oral kontraseptifler, klofibrat)

GGT Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan bir tüpe konur ve serumu ayrılır, bu serum otoanalizör denilen cihaza verilerek çalışılır.

Kan vermeden 24 saat öncesine kadar alkol alınmamış olmalıdır.

GGT için Normal (Referans) Değerler Nedir ?

Referans aralıklar her laboratuvarda kullanılan cihaza, ölçüm kitine, kişinin yaşına, cinsiyeti gibi durumlara göre değişir.

Bu nedenle her laboratuvarda verilen Referans değerler ufak değişimler gösterebilir.

Yine de yaklaşık olarak kanda;

Erkeklerde: 7–47 U/L

Kadınlarda : 5–25 U/L arasında olmalıdır.