Kan Tahlilinde Glikozun Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Kan Tahlilinde Glikozun Yüksek Çıkması eğer aç karnına alınmışsa genellikle Bozulmuş Glukoz Toleransı veya Diabetes Mellitus yani Şeker hastalığı lehinedir.

Diabet Nedir ?

İnsülin hormonunun üretilip salgılanamaması, direnç sebebiyle yeterince etki edememesi veya aynı anda her ikisi ile ilişkili defektlerin bir arada bulunması nedeniyle Hiperglisemi ile karakterize bir hastalık tablosudur.

Diabet Belirtileri Nelerdir ?

Belirgin derecede Hiperglisemi durumunda ;

Polidipsi

Poliüri

Ağız kuruluğu

Çok yemek yemeğe rağmen kilo kaybı

Bulanık görme

Cilt kuruluğu şikayetleri bulunabilir.

Diyabet Nelere Yol Açar ?

Kronik Hiperglisemi, çocuklarda ve gençlerde gelişmenin yavaşlamasına ve enfeksiyonlara karşı direncin zayıflamasına sebep olur.

Kontrol edilemeyen şeker hastalığının yaşamı tehdit edebilen, akut komplikasyonları Ketoasidoz ve Nonketotik Hiperosmolar Koma‘dır.

Uzun dönemde ise Körlükle sonlanabilen Retinopati

Böbrek yetmezliği ile sonlanabilen Nefropati

Ayak ülserleri ve hatta Amputasyon’a sebep olabilen Periferik Nöropati

Gastrointestinal, Genitoüriner ve Kardiyovasküler semptomlar

Seksüel fonksiyon bozukluğuna yol açabilen Otonomik Nöropati‘ye sebep olabilir.

Hipertansiyon ve Lipoprotein metabolizma bozukluklarına da daha fazla rastlanır.

Diyabet Tanısı Nasıl Konur ?

HbA1c > % 6.5

veya

Açlık Kan Glukozu > 126 mg/dl (en az 8 saatlik açlık sonrası)

veya

75 gr OGTT 2.Saat sonucu > 200 mg/dl

veya

Hiperglisemi belirtileri olan hastada random Glukoz seviyesi > 200 mg/dl

Diyabet Tedavisi Nasıldır ?

Gebe olmayan Diyabet hastalarında tedavinin temel hedefi, HbA1c oranını mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların azalmasını sağlayacak ancak Hipoglisemi ataklarına neden olmayacak optimum bir seviyede tutmaktır.

Bu hedef < %6.5 olarak belirlenmiştir.

Bunun için diyabet tipine göre ya ilaç yada insülin tedavisi verilir.

Kan Tahlilinde Glikozun Yüksek Çıkması Ne Demek ?

Şiddetli Egzersiz

Şok

Yanıklar

Feokromasitoma

Tirotoksikoz

Akromegali

Cushing sendromu

Glukagonoma

Somatostatinoma

Akut ve kronik Pankreatitler

Kistik Fibrozis

Hemokromatozis

Pankreas tümörleri

Serebrovasküler atak

Miyokard enfarktüsü veya şiddetli angina

Kronik Karaciğer hastalığı

Kronik Böbrek hastalığı

Akantosis Nigrikans

Vitamin B1 yetersizliğine bağlı olarak gelişen Wernicke ensefalopatisi glikozu yükseltebilir. Bununla beraber çok yüksek değerler diyabeti gösterir.

Glukoz Düşüklüğü Nedenleri :

Adacık Hücre tümörleri

Glukagon yetersizliği

Adrenal Bez ve Mide kanserleri

Hipofiz yetersizliği

Addison Hastalığı

Hipotiroidizm

Postgastrektomi

Gastroenterostomi

Prematürite

Diyabetik anne bebeği

Ketotik Hipoglisemi

Zetteson sendromu

İdiopatik Lösin duyarlılığı

Von Gierke sendromu

Galaktozemi

Maple Syrup Urine hastalığı

Fruktoz intoleransı

Arsenik, Karbon tetraklorür, Kloroform, Fosfor, Alkol, Salisilat, Fenformin ve Antihistamin gibi ilaç veya maddelerin toksitesinde glukoz kanda düşük bulunur.

Glukoz Testi Nasıl Yapılır ?

8 saatlik sabah açlığı gereklidir. 1 tüp kan alınır.

Glukoz Değeri Kaç Olmalıdır ?

8 saatlik açlık sonrası kan glukozu 70-100 mg/dl arası olmalıdır.

 

 

Bir cevap yazın