Kan Tahlilinde Gran Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü ?

Kan Tahlillerinden Hemogram testinde Gran” kısaltmasıyla verilen Granülositler, kandaki Lökosit yani Akyuvarların bir grubunu temsil eder.

Gran Nedir ?

Gran yani Granülositler, Lökositler’in sitoplazmalarında farklı granüller içeren, farklı boyama özellikleri gösteren 3 tip hücresine denir;

 

 

Nötrofil Nedir ?

Lökositlerin % 50- 70 kadarını oluşturur.

Temel görevi vücudumuzu zararlı mikroorganizmalardan korumaktır.

Bakterilere karşı güçlü savunma sağlayan önemli Lökosit’lerdir.

 

 

Bazofil Nedir ?

Lökosit hücreleri içerisinde en az olan (%1) tip Bazofil’dir.

Fagositoz yapabilme özelliğine sahiptir yani yabancı mikropu içine alıp etkisiz hale getirir.

Heparin ve Histamin salabilen ve periferik yaymada mor boyanan hücrelerdir.

 

 

Eozinofil Nedir ?

Eozinofiller turuncu renk boyanır ve  parazitlerin oluşturduğu enfeksiyonlar ile savaşta önemli Lökositlerdir.

Kandaki sayısının artması, genellikle otoimmün hastalıklar, parazitler yada alerjik hastalıklarda görülür.

Kan Tahlilinde Gran Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

Gran yüksekliği bu 3 hücrenin herhangi birinin yada tamamının arttığını gösterir.

Gran yüksekliği çok aşırı olmadığı sürece genellikle enfeksiyonlarda görülür.

Gran yüksekliğinin başlıca nedenleri;

Kemik İliği Bozuklukları

Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan süngerimsi dokudur.

Beyaz kan hücrelerinin bir kanseri olan KML

Vücudun çok fazla kırmızı kan hücresi ürettiği bir bozukluk olan Polisitemi vera

Vücudun çok fazla trombosit ürettiği bir hastalık olan Primer Trombositemi

Kemik iliğinde skar dokusunun birikmesine neden olan bir kan kanseri olan Primer Miyelofibroz gibi kemik iliği bozukluklarında gran oranı yükselir.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Sepsis

Bböbrek Yetmezliği

Romatoid Artrit dahil bazı otoimmün hastalıklar

Metastatik Kanser (yayılmış)

Enflamatuar Barsak Hastalığı

Aşırı Stres

Yanık

Kalp Krizi

Sigara içme

Kortikosteroidler de dahil olmak üzere bazı ilaçların kullanımı diğer Gran artışı nedenleridir.

Kan Tahlilinde Gran Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ?

Gran’ların çoğunu Nötrofiller oluşturduğundan, Gran düşüklüğü genellikle Nötrofil düşüklüğü şeklinde de tanımlanır.

Nötrofil Düşüklüğü Nedenleri;

Kanser için Kemoterapi alma

Kemoterapi gören kanser hastalarının yaklaşık yarısında bir miktar nötropeni olur.

Lösemi

İlaçlar (antibiyotikler, yüksek tansiyon, psikiyatrik bozukluklar ve epilepsi için kullanılan ilaçlar)

Barth Sendromu (çoklu sistemleri etkileyen genetik bir bozukluk)

Miyelodisplastik Sendromlar (Kemik iliği üretimi ile ilgili sorunlara bağlı olarak işlevsiz kan hücreleri ile karakterize bir grup bozukluk)

Miyelofibroz (nadir bir kemik iliği sorunu)

Alkol bağımlılığı

Vitamin eksikliği (en sık B12 vitamini, Folat ve Bakır eksikliği)

Sepsis

Pearson Sendromu

Enfeksiyonlar (Hepatit A, B ve C, HIV / AIDS, Sıtma, Tüberküloz, Dang Humması ve Lyme hastalığı gibi)

Bazı Otoimmün durumlar (Crohn hastalığı, Romatoid Artrit, Lupus)

Prematüre Bebekler

 

 

Gran Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan kan Hemogram tüpüne konur ve Hemogram otoanalizörüne verilerek çalışılır.

Her Hemogram cihazında Gran rapor edilmez, genellikle bu 3 hücre ayrı ayrı rapor edilir.

Gran için Normal (Referans) Değerler Nedir ?

Referans aralıklar her laboratuvarda kullanılan cihaza, ölçüm kitine, kişinin yaşına, cinsiyeti gibi durumlara göre değişir.

Bu nedenle her laboratuvarda verilen Referans Değerler ufak değişimler gösterebilir.

Yine de yaklaşık olarak kanda;

Nötrofil oranı :  % 50-70

Eozinofil oranı: % 0-5

Bazofil oranı: % 0-1 arasında olmalıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !